Ambulatoryjna cystometria alternatywą dla konwencjonalnej cystometrii

Leszek Piechuta 1, Maria Małgorzata Zajączkowska 1
1 - Klinika Nefrologii Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
MONZ
2013; 19 (1): 8-12
ICID: 1049514
Article type: Review article
 
 
Wprowadzenie i cel pracy: niefizjologiczne warunki konwencjonalnej cystometrii (czas trwania badania, szybkość podawania, temperatura i skład podawanego płynu, aktywność fizyczna dziecka, napięcie emocjonalne itp.) mogą stwarzać ryzyko uzyskania niemiarodajnych wyników badania. Na podstawie danych z literatury przeprowadzono porównanie cystometrii konwencjonalnej i ambulatoryjnej pod kątem wiarygodności uzyskiwanych wyników.
Skrócony stan wiedzy: dane z literatury wskazują na odmienne parametry czynności dolnego odcinka dróg moczowych uzyskiwane obiema metodami badania oraz na wyższą przystawalność parametrów uzyskanych z badania ambulatoryjnego do parametrów rzeczywistych, co przekłada się na możliwość wdrożenia skuteczniejszych metod leczenia.
Podsumowanie: pomimo wyższości badania ambulatoryjnego nad konwencjonalnym, prawdopodobnie z przyczyn ekonomicznych, badanie ambulatoryjne nie stało się do dnia dzisiejszego złotym standardem diagnostyki urodynamicznej u dzieci.
W wybranych i wątpliwych przypadkach jednak, lekarz powinien mieć możliwość sięgnięcia do badania ambulatoryjnego, jako badania umożliwiającego uzyskanie bardziej wiarygodnych informacji przydatnych w ustaleniu skutecznego leczenia.
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     cystometria ambulatoryjna [0 powiązanych rekordów]
     cystometria konwencjonalna [0 powiązanych rekordów] 

Related articles

D Ozga, B Lewandowski,
Ocena poziomu bólu u chorych po urazie szczękowo...
Ból jest zjawiskiem subiektywnym i natężenie odczuwania bólu może mieć różną intensywność obejmującą normalne odczuwanie bólu, nadmierne lub znacznie osłabione. Błędnie leczony ból pooperacyjny może być przyczyną wielu powikłań...
STRESZCZENIE
J Dobrogowski, J Wordliczek,
Zasady stosowania silnie działających opioidów ...
Ból przewlekły stanowi duże wyzwanie diagnostyczne i terapeutyczne, gdyż dotyczy znacznego odsetka dorosłej populacji. Ból jest źródłem cierpienia chorych i obniżenia jakości życia we wszystkich jego aspektach. Pomimo poznania mechanizmó...
STRESZCZENIE
M Talarowska, M Zajączkowska,
Emotional and language prosody and working memory ...
The aim of the study was to verify the hypothesis about the relationship between the efficiency of executive functions and emotional prosody and linguistic prosody among patients with recurrent depressive disorder (rDD). Material and methods. The s...
STRESZCZENIE