Ad vocem do artykułu Etnopielęgniarstwo a pielęgniarstwo transkulturowe, czyli „odwracanie kota ogonem” (na podstawie doświadczeń własnych) autorstwa Lilianny Wdowiak

Anna Majda 1, Joanna Zalewska-Puchała 1, Beata Ogórek-Tęcza 1
1 - Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
MONZ
2012; 18 (4): 457-459
ICID: 1035238
Article type: Letter/Correspondence
 
 
Re: Wdowiak L. Etnopielęgniarstwo a pielęgniarstwo transkulturowe, czyli „odwracanie kota ogonem” (na podstawie doświadczeń własnych). Med Og Nauk Zdr. 2012; 18(3): 193-199.

Artykuł autorstwa Pani L. Wdowiak poświęcony niemal w całości książce Pielęgniarstwo transkulturowe oraz jej autorkom skłania do polemiki, jednakże szczupłe ramy repliki nie pozwalają na podjęcie szerszej dyskusji. Z konieczności będzie ona ograniczona do odpowiedzi na najistotniejsze kwestie.
Tekst Pani L. Wdowiak, owszem, zawiera kilka trafnych spostrzeżeń, dotyczących np. niedociągnięć natury terminologicznej i niedopatrzeń edytorskich występujących w książce. Jednak oprócz nich występują też krytyczne uwagi, wobec których chcemy stanowczo zaprotestować. Pojawiają się one zarówno w ocenie całej publikacji, jak i w ocenie kompetencji naukowych oraz motywów, które skłoniły nas do napisania książki.

  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™