Terapia nebulizacyjna w opinii dzieci chorych na mukowiscydozę i ich rodziców

Alina Trojanowska 1, Andrzej Emeryk 1, Magdalena Dyrkacz 1
1 - Katedra i Zakład Pielęgniarstwa Pediatrycznego, Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
MONZ
2012; 18 (4): 287-290
ICID: 1035224
Article type: Original article
 
 
Wprowadzenie: Nebulizacja jest uważana za bardzo dobrą i skuteczną metodę wziewnego podawania leków. Pomimo pewnych niedogodności, jej skuteczność, dostępność i łatwość zastosowania spowodowały, że ma ugruntowaną pozycję wśród metod leczenia chorób układu oddechowego i zawsze należy rozważyć możliwość jej zastosowania.
Cel badań: Celem badań była próba poznania opinii dzieci chorych na mukowiscydozę oraz ich rodziców na temat stosowanej terapii nebulizacyjnej, od której zależy efektywność leczenia.
Materiał i metoda: Badania ankietowe przeprowadzono w roku 2008 wśród 100 dzieci chorych na mukowiscydozę stosujących terapię nebulizacyjną oraz wśród 100 ich rodziców. Badaniami objęto 51 dzieci hospitalizowanych w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc w Rabce Zdroju, 2 dzieci hospitalizowanych w Klinice Chorób Płuc i Reumatologii DSK w Lublinie oraz 47 dzieci będących członkami Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą, którego siedziba znajduje się w Rabce.
Wyniki badań: Analiza materiału badawczego wykazała, że większość ankietowanych dzieci, w świetle ich opinii (79%) oraz w opinii ich rodziców (85%), chętnie wykonywała nebulizację. Także większość dzieci (86%) i ich rodziców (92%) znała zalety stosowanej terapii nebulizacyjnej. Prawie wszystkie chore dzieci (82%) i ich rodzice (94%) akceptowali stosowaną terapię nebulizacyjną. Zdecydowana większość dzieci (89%) i ich rodziców (94%) przyznała, że stosowana terapia nebulizacyjna daje dobre wyniki. Duży odsetek badanych dzieci (91%) i ich rodziców (83%) twierdził, że sprzęt do nebulizacji jest dla nich łatwo dostępny. Natomiast 13% ankietowanych dzieci i 11% ich rodziców nie było zadowolonych ze stosowanej terapii nebulizacyjnej. Aż 83% dzieci i 73% rodziców uważało, że sprzęt do nebulizacji jest nieporęczny. Duży odsetek dzieci (68%) i nieco mniejszy ich rodziców (22%) nie akceptował hałasu związanego z pracą nebulizatora. Aż ¾ (79%) dzieci i ich rodziców (73%) przyznało, że koszty terapii nebulizacyjnej znacząco wpływają na pogorszenie sytuacji materialnej rodziny. Niestety, aż 61% badanych dzieci i 47% ich rodziców twierdziło, że stosowana terapia nebulizacyjna utrudnia codzienne funkcjonowanie dziecka. Wśród niedogodności tej terapii ankietowani wymienili min.: długi czas trwania zabiegu, konieczność dostępu do zasilania elektrycznego oraz konieczność czyszczenia nebulizatora.
Wnioski: 1. Opinie dzieci chorych na mukowiscydozę i ich rodziców na temat stosowanej terapii nebulizacyjnej, pomimo wskazywania na pewne jej niedogodności, w większości były pozytywne. 2. W celu uzyskania optymalnych efektów leczenia istnieje potrzeba prowadzenia wśród nich ciągłej edukacji na temat zasad terapii nebulizacyjnej, możliwości zastosowania nowoczesnych nebulizatorów i uzyskania do nich dofinansowania.
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     terapia nebulizacyjna [0 powiązanych rekordów]
     rodzice [34 powiązanych rekordów]
     dzieci [797 powiązanych rekordów] 

Related articles

W Kozłowski, E Matczak,
Poczucie własnej skuteczności a osiągnięcia sz...
Celem badania jest ustalenie związku między rodzicielskim poczuciem własnej skuteczności a osiągnięciami szkolnymi dzieci. Pojęcie własnej skuteczności rodzicielskiej wywodzi się ze społeczno-poznawczej teorii osobowości Alberta Bandury. ...
STRESZCZENIE
A Giertler,
DZIECI I MŁODZIEŻ JAKO KONSUMENCI – OBSZARY OD...
Ze względu na rosnący potencjał zakupowy, dzieci i młodzież zaczynają odgrywać coraz istotniejszą rolę na rynku konsumenckim. Tendencja ta spowodowała dostosowanie sto-sowanych powszechnie technik oddziaływania marketingowego do sposobu po...
STRESZCZENIE
M Siekańska,  ,
Rola osób znaczących we wspieraniu rozwoju talen...
Artykuł poświęcony jest roli osób znaczących we wspieraniu rozwoju talentów sportowych. Grupę badanych stanowiło 11 medalistów olimpijskich (7 mężczyzn i 4 kobiety; Mwiek = 30,63), reprezentujących sporty indywidualne. W badaniach wykorzy...
STRESZCZENIE