Związek zaburzeń w układzie mięśniowo-powięziowym oraz objawów sugerujących kamicę dróg żółciowych – studium przypadku zaburzeń czynnościowych

Małgorzata Chochowska 1, Marcin Wytrążek 2, Jerzy Marcinkowski 3
1 - Katedra Medycyny Społecznej, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu; Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii w Poznaniu
2 - Pracownia Terapii Manualnej i Masażu Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii w Poznaniu
3 - Katedra Medycyny Społecznej, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
MONZ
2012; 18 (4): 261-267
ICID: 1035220
Article type: Review article
 
 
Najczęstszym objawem kamicy żółciowej jest silny ból prawego podżebrza, połączony z wymiotami i gorączką – tzw. kolka żółciowa. Ból ten wywoływany jest wzrostem ciśnienia w pęcherzyku żółciowym, w wyniku zablokowania odpływu żółci przez nagromadzone złogi, przy jednoczesnym skurczu pęcherzyka pod wpływem bodźca pokarmowego.
Integracja strukturalna (Structural Integration; SI) jest metodą pracy z ciałem, polegającą na wykonywaniu manipulacji w obrębie tkanki łącznej w celu zwiększenia przesuwalności tkanek układu mięśniowo-powięziowego. Objawy występujące u danego pacjenta traktuje się jako wynikające z braku równowagi w całym układzie mięśniowo-powięziowym, a rejon ich występowania – jedynie jako ogniwo, w którym doszło do załamania się możliwości kompensacyjnych.
W opracowaniu przedstawiono przypadek kobiety (31 lat), która w dniu 27.01.2011 zgłosiła się do lekarza z powodu silnego bólu prawego podżebrza, połączonego z wymiotami, zawrotami głowy i gorączką. Podejrzewając kolkę żółciową, wywołaną kamicą pęcherzyka żółciowego, pacjentkę skierowano na badanie USG jamy brzusznej (09.02.2011) oraz podstawowe badania biochemiczne i morfologię krwi. Wyniki były prawidłowe. Zalecono stosowanie lekkostrawnej diety oraz prowadzenie dzienniczka bólu. Epizody bólu pojawiały się nadal (kilka razy w miesiącu). Począwszy od dnia 14.04.2011 r., u pacjentki wykonano serię zabiegów SI. Znormalizowano napięcie w obrębie następujących taśm mięśniowo-powięziowych: powierzchownej tylnej, powierzchownej przedniej, bocznej oraz spiralnej. Zalecono autoterapię. Od czasu zakończenia serii zabiegów do chwili obecnej (01.2012) nie zanotowano pojawienia się bólu. Ustąpienie bólu po zastosowaniu serii zabiegów oddziaływujących na tkanki miękkie, może wskazywać na zależność pomiędzy zaburzeniami w układzie ruchu a zaburzeniami czynnościowymi narządów wewnętrznych.
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     tensegrity [4 powiązanych rekordów]
     structural integration [1 powiązanych rekordów]
     myofascial system [0 powiązanych rekordów]
     biliary colic [2 powiązanych rekordów] 

Related articles

R Sekunda, R Marcinkowski,
Bilansowanie hierarchicznej struktury zasobów w&n...
W artykule podjęto problem rozdziału i bilansowania hierarchicznej struktury zasobów w planowaniu realizacji przedsięwzięć inżynieryjno-budowlanych. W sposób syntetyczny opisano istotę hierarchicznej struktury zasobów oraz planowa...
STRESZCZENIE
M Chochowska, L Szostak,
Differential diagnosis between fibromyalgia syndro...
Introduction. Fibromyalgia syndrome (FMS) and myofascial pain syndrome (MFPS) can be ranked among disease entities being difficult to diagnose clinically, manifesting themselves mainly through pain in specific hypersensitivity points. ...
STRESZCZENIE
M Głowacka, P Świdziński,
Knowledge of parents from urban and rural areas v...
Introduction. Parents as day-to-day caregivers looking after their children’s health and upbringing are crucial in the process of hearing loss prevention among the young. The aim of the study was to assess the parents’ knowledge and awaren...
STRESZCZENIE