Rzadki przypadek przerzutu czerniaka skóry do nadnercza

Andrzej Prystupa 1, Agnieszka Witczak 1, Emilia Kancik 1, Beata Szczuka 2, Radosław Pietura 2, Jerzy Mosiewicz 1
1 - Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
2 - Samodzielna Pracownia Diagnostyki Obrazowej, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie
MONZ
2012; 18 (4): 402-404
ICID: 1035210
Article type: Case report
 
 
W pracy przedstawiono rzadki przypadek przerzutu czerniaka skóry do nadnercza. Pacjent 77-letni przyjęty został do kliniki z powodu dolegliwości bólowych zlokalizowanych w prawym nadbrzuszu. W badaniu palpacyjnym wyczuwalny był guz wielkości 16 x 6 cm w prawym nadbrzuszu. Na podstawie wykonanego badania ultrasonograficznego i tomograficznego jamy brzusznej u chorego stwierdzono obecność guza prawego nadnercza. U chorego wykonano biopsję guza. Badanie histopatologiczne wycinka guza wykazało obecność przerzutu czerniaka skóry. Dodatkowo u chorego wycięto zmianę barwnikową na skórze szyi, która po badaniu histopatologicznym okazała się czerniakiem.
Badanie PET-CT potwierdziło obecność guza przerzutowego w nadnerczu prawym, dodatkowo wykazało obecność przerzutów zlokalizowanych w węźle śródpiersia oraz układzie kostnym.
Chory został zakwalifikowany do resekcji guza, radioterapii i chemioterapii.
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     czerniak [22 powiązanych rekordów]
     przerzut do nadnercza [0 powiązanych rekordów]
     bóle brzucha [6 powiązanych rekordów] 

Related articles

K Prystupa, M Rządca,
OUTSOURCING FAILURES IN SME’S: CASE STUDY APPROA...
Outsourcing, which is a popular business strategy among large companies, is also an attractive option for small entities. However, in order to bring expected results, outsourcing requires knowledge of potential risks and ability of managing them. Eve...
STRESZCZENIE
B Kulesza, A Nogalski,
Prognostic factors in traumatic brain injury and t...
Introduction. Traumatic brain injuries (TBI) are a real social problem, with an upward trend worldwide. TBI is the leading cause of death and disability, especially among young men. Each year in Europe, and also in Poland, 243 per 100,000 indi...
STRESZCZENIE
J Kęsik, P Terlecki,
The new era in the treatment of deep vein occlusio...
A non-invasive, conservative treatment has been a standard in treating acute and chronic deep vein thrombosis. This treatment turned out to be ineffective, particularly in the hip area. Also, it was demonstrated that it does not influence the frequen...
STRESZCZENIE