Motywy zdrowotne w hierarchii wartości kobiet ćwiczących w klubach fitness

Paweł F. Nowak 1
1 - Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii, Politechnika Opolska, Opole
MONZ
2012; 18 (4): 387-392
ICID: 1035207
Article type: Original article
 
 
Rynek usług rekreacyjnych stale się powiększa, szczególnie w krajach rozwijających się, dlatego warto diagnozować zachowania, potrzeby i motywy uczestników zajęć rekreacyjnych.
Celem niniejszej pracy było określenie hierarchii motywów uczestnictwa w zorganizowanych zajęciach ruchowych przez kobiety – w zależności od poziomu wykształcenia, wieku i stanu cywilnego.
Badania wykonano w klubach fitness w Rudzie Śląskiej i w Opolu. Objęto nimi grupę 180 osób, systematycznie uczestniczących w zorganizowanych zajęciach ruchowych. Wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego, techniką badawczą był autorski kwestionariusz anonimowej ankiety.
Uzyskano następujące wyniki: zdrowie jest najważniejszym motywem uczestnictwa w zajęciach ruchowych dla badanych kobiet, mniej ważne są motywy związane z dbałością, poprawą wyglądu swojego ciała czy sprawnością. Znacznie niżej w hierarchii znajdują się powody związane z relacjami interpersonalnym. Wykazano, że wraz ze wzrostem wykształcenia ranga zdrowia znacząco maleje na rzecz dbałości o wygląd ciała.
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     zdrowie [95 powiązanych rekordów]
     aktywność fizyczna kobiet [0 powiązanych rekordów] 

Related articles

W Stodółka, J Domaradzki,
Przeszłość sportowa a obecna sprawność fizycz...
...
STRESZCZENIE
B Alejziak,
Turystyka aktywna młodzieży studenckiej jako for...
Aktywność fizyczna jest jednym z najważniejszych składników zdrowego stylu życia. Jest ona ważna na każdym etapie funkcjonowania człowieka i można ją realizować zarówno w miejscu zamieszkania, jak również poza nim. Jedną z bardzo atra...
STRESZCZENIE
A Świerzowska,
Ciało w jodze. Tradycja i współczesność...
...
STRESZCZENIE