Model realizacji lotów nocnych wykonywanych przez śmigłowce Lotniczego Pogotowia Ratunkowego

Robert Gałązkowski 1, Grzegorz Michalak 1
1 - Zakład Ratownictwa Medycznego, Wydział Nauki o Zdrowiu, Warszawski Uniwersytet Medyczny
MONZ
2012; 18 (4): 383-386
ICID: 1035206
Article type: Review article
 
 
Lotnictwo sanitarne w Polsce ma piękną historię sięgającą jeszcze okresu międzywojennego. W całej historii lotnictwa sanitarnego należy rozgraniczyć dwa okresy: przedwojenny, kiedy to lotnictwo sanitarne funkcjonowało w strukturach wojskowych, i powojenny, kiedy to lotnictwo sanitarne po przerwie wojennej zorganizowano w strukturach cywilnych. Wspólną cechą tych okresów są zadania realizowane przez lotnictwo sanitarne, a mianowicie transport sanitarny. Dopiero powstanie w 2000 roku SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe (SP ZOZ LPR) otwiera nową kartę w historii lotnictwa sanitarnego polegającą na zmianie priorytetów. Podstawą działalności SP ZOZ LPR staje się bowiem ratownictwo medyczne, a dopiero w drugiej kolejności transport sanitarny międzyszpitalny. Powstanie nowej jednostki oraz wchodzące zmiany w międzynarodowym prawie lotniczym, określające wymogi osiągowe i techniczne dla statków powietrznych wykorzystywanych w ratownictwie medycznym, skutkują podjęciem decyzji o zakupie dla SP ZOZ LPR nowych śmigłowców ratunkowych i symulatora lotów. Realizacja programu wymiany sprzętu oraz proces szkolenia pilotów umożliwił lotniczemu pogotowiu ratunkowemu podjęcie szeregu działań organizacyjno-szkoleniowych, których skutkiem stało się powstanie modelu wykorzystania nowych śmigłowców ratunkowych w operacjach nocnych.
Możliwość wykorzystania śmigłowca ratunkowego w operacjach nocnych, w tym w transporcie pacjenta do ośrodka specjalistycznego, w znaczący sposób podnosi dostępność do świadczeń specjalistycznych stosownych do potrzeb diagnostyczno-terapeutycznych.
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     analiza [13 powiązanych rekordów]
     szkolenie [17 powiązanych rekordów]
     ratownictwo medyczne [16 powiązanych rekordów] 

Related articles

W Yang, S Wallis,
Consenting Practice of ENT Trainees: To What Exten...
Aim – To assess to what extent ENT trainees disclose their involvement in operations to their patients when obtaining consent. Background – It is not clear how the trainees are conducting the consenting process, although it could lead to a medic...
STRESZCZENIE
d Roguski, m Chmielewski,
Zastosowanie symulacji wirtualnej do szkolenia w z...
Cel: W artykule przedstawiono zastosowanie symulacji wirtualnej do szkolenia w zakresie procedur postępowania wybranych służb w kontekście szeroko pojętego bezpieczeństwa, związanego z eksploatowanym obiektem na przykładzie terminalu lotnicze...
STRESZCZENIE
R Brodziak, T Kaźmierski,
Analiza wybranych narzędzi w modelowaniu procesó...
W artykule zostały poddane analizie wybrane pakiety oprogramowania pod kątem wykorzystania ich funkcjonalności w modelowaniu procesów eksploatacyjnych ujęć wody, takich jak: czas pracy urządzeń, zastosowania taryf cenowych, analizy uderzeń...
STRESZCZENIE