Trudności w realizacji opieki nad dziećmi z mózgowym porażeniem dziecięcym

Anna Bednarek 1, Monika Bryczek  1
1 - Katedra i Zakład Pielęgniarstwa Pediatrycznego, Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
MONZ
2012; 18 (4): 354-360
ICID: 1035202
Article type: Original article
 
 
Wstęp: Mózgowe porażenie dziecięce może stanowić poważne zagrożenie dla prawidłowego rozwoju i kształtowania się osobowości dziecka oraz być źródłem wielu trudności i problemów opiekuńczych dla rodziny.
Cel pracy: Poznanie trudności w realizacji opieki nad dziećmi z mózgowym porażeniem dziecięcym.
Materiał i metoda: Badania zostały przeprowadzone w 2010 roku, wśród 30 rodziców Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Lublinie, w Klinice Neurologii Dziecięcej, Klinice Ortopedii i Rehabilitacji Dziecięcej oraz Oddziale Rehabilitacji Dziecięcej. Równocześnie kwestionariusz ankiety umieszczony został na stronie internetowej. Z tego źródła do opracowania statystycznego wykorzystano 20 kwestionariuszy. Narzędziem badawczym wykorzystanym w niniejszej pracy był autorski kwestionariusz ankiety.
Wyniki: Najwięcej respondentów aktywnie uczestniczy w rehabilitacji dzieci trzy razy w tygodniu po około 45-60 minut (14%). Efekty rehabilitacji spełniają oczekiwania 70% rodziców. Większość badanych rodziców potrafi rozpoznać potrzeby dziecka (88%) i określa swój kontakt z nim jako dobry (52%). Najwięcej trudności w opiece sprawia respondentom dbanie o bezpieczne otoczenie dla dziecka (40%) oraz komunikacja podczas rehabilitacji (30%); stopień niepełnosprawności obecny w mózgowym porażeniu dziecięcym decyduje o problemach, jakie towarzyszą rodzicom w pielęgnacji dziecka.
Wnioski: 1. Badani opiekunowie swoje postępowanie z dzieckiem niepełnosprawnym uzależniają od stopnia jego niepełnosprawności. 2. Rozpoznawanie potrzeb dziecka niepełnosprawnego nie sprawia trudności zdecydowanej większości badanych rodziców. 3. Rodzice dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym mają największe trudności w zapewnieniu im bezpieczeństwa. 4. Zaangażowanie rodziców odgrywa istotną rolę w procesie usprawniania i rozwoju dziecka.
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     trudności w opiece [0 powiązanych rekordów] 

Related articles

T Senderek, J Bednarek,
 The effectiveness of RF ablation of ventricu...
 Only several world-leading centers have summarized outcomes of invasive therapy of ventricular arrhythmia. The aim of the work is to compare the effectiveness of RF ablation of ventricular arrhythmia. Material and methods. 183 patients (111...
STRESZCZENIE
V Mianowana, A Sałgut,
Przyczyny stresu u pacjentów dializowanych...
...
STRESZCZENIE
I Wertel, W Bednarek,
Ovarian cancer: early detection, angiogenesis, lym...
I Chair and Department of Gynecological Oncology and Gynecology is a specialist research center providing help in diagnostics and treatment of gynecological malignancies. The research work is focused on the processes of angiogenesis and lymphangiogen...
STRESZCZENIE