Choroba wrzodowa jako jednostka psychosomatyczna

Małgorzata Janowska 1, Andrzej Prystupa 2
1 - Studenckie Koło Naukowe przy Klinice i Katedrze Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
2 - Klinika i Katedra Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
MONZ
2012; 18 (4): 330-333
ICID: 1035197
Article type: Review article
 
 
Pojęcie „psychosomatyki”, zostało wprowadzone do użycia w pierwszej połowie XIX wieku. Aktualnie obowiązująca klasyfikacja DSM-IV (Międzynarodowa klasyfikacja Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego) traktuje zaburzenia psychosomatyczne jako skutek działania bodźców psychologicznych, które są czasowo powiązane z pierwszymi objawami lub zaostrzeniem choroby psychosomatycznej. Główną przyczyną choroby wrzodowej jest nieleczona infekcja Helicobacter pylori. Uważa się, że przyjmowanie niesteroidowych leków przeciwzapalnych może przyczynić się do postępu zmian chorobowych.
Celem pracy była analiza udziału emocji, osobowości, stresu w patogenezie choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy. Mówiąc o patogenezie choroby wrzodowej i dwunastnicy nie można jednak pominąć wypływu czynników psychologicznych. Wprawdzie pojedyncza sytuacja stresowa nie spowoduje trwałych zmian organicznych, ale długotrwała ekspozycja na stresor może skutkować rozwojem choroby wrzodowej. Nawet 30% do 65% wrzodów żołądka i dwunastnicy jest spowodowanych stresem. Do choroby wrzodowej predysponuje typ „D” osobowości, charakteryzujący się zaburzonym funkcjonowaniem społecznym oraz trudnościami w wyrażaniu emocji. W związku z tym, iż choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy jest zaburzeniem o podłożu psychicznym, w terapii nie powinno zapominać się o pomocy psychologicznej. Pacjenci powinni uczęszczać na spotkania z psychoterapeutą w celu poznania i nauczenia się sposobów radzenia sobie ze stresem.
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     choroba psychosomatyczna [1 powiązanych rekordów] 

Related articles

E Kancik, T Mitrut,
Efekt tlenoterapii hiperbarycznej u chorej na zia...
Ziarniniak Wegenera jest chorobą autoimmunologiczną, charakteryzującą się martwiczym i ziarniniakowym zapaleniem małych naczyń. Schorzenie to dotyczy górnych i dolnych dróg oddechowych, nerek, gałki ocznej. W 50% przypadków choroba zajmuje...
STRESZCZENIE
M Janowska, A Czernikiewicz,
Między sercem a umysłem – psychologiczne aspek...
Pierwsze próby analizy zależności między ciałem a duszą sięgają początku XX wieku. Jednak pomimo upływu lat, psychologiczne podłoże powstawania chorób somatycznych nie jest do końca odkryte. Niezmiennie uważa się, iż zaburzenia psych...
STRESZCZENIE
K Schab, A Prystupa,
Severe gynaecomastia associated with spironolacton...
Gynaecomastia is uni- or bilateral breast enlargement in males associated with benign hyperplasia of the glandular, fibrous and adipose tissue resulting from oestrogen-androgen imbalance. Asymptomatic gynaecomastia is a common finding in healthy male...
STRESZCZENIE