Udział pielęgniarki/położnej w edukacji kobiet w okresie premenopauzalnym

Anna Jurczak 1, Agnieszka Skrzypczyk 2, Katarzyna Augustyniuk 1, Beata Brzostek 3, Małgorzata Szkup- Jabłońska 1, Bożena Mroczek 4, Elżbieta Grochans 1
1 - Samodzielna Pracownia Propedeutyki Pielęgniarstwa, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
2 - Studenckie Koło Naukowe, Samodzielna Pracownia Propedeutyki Pielęgniarstwa Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
3 - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tanowie
4 - Zakład Zdrowia Publicznego, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
MONZ
2012; 18 (4): 308-313
ICID: 1035193
Article type: Original article
 
 
Wprowadzenie: Jedną z funkcji zawodowych współczesnej pielęgniarki/położnej jest promowanie zdrowia wśród kobiet w okresie premenopauzalnym – jako profesjonalistka udziela ona porad dotyczących zdrowia i pielęgnowania we wszystkich jego obszarach oraz w różnych sytuacjach zdrowotnych.
Cel pracy: Analiza udziału pielęgniarki/położnej w edukacji kobiet w okresie premenopauzalnym.
Materiał i metody: Badaniem objęto 200 pielęgniarek i położnych zatrudnionych w województwie zachodniopomorskim. Badanie przeprowadzono w 2009/2010 r., stosując metodę sondażu diagnostycznego i wykorzystując ankietę własnego autorstwa.
Wyniki: Tylko 39% respondentów wiedziało i było całkowicie pewnych tego, że wszelkie działania powiązane z edukacją zdrowotną należą do ich kompetencji zawodowych, zaś 45% miało co do tego pewne wątpliwości, choć mimo wszystko zdecydowało się uznać to za jeden ze swoich obowiązków. Uczestnicy badania, wymieniając źródła pozyskiwania informacji na temat stanu ogólnego i potrzeb zdrowotnych pacjentek, jako najczęściej stosowaną wymieniali bezpośrednią rozmowę z podopieczną. Najczęściej stosowany był model zorientowany na zdrowie – 57% ankietowanych. Przeprowadzono również ocenę skuteczności własnego doradztwa, gdzie 43% badanych przyznało, że nie było w stanie go ocenić, tylko 1% respondentów uznał swoje doradztwo za nieskuteczne w związku z negatywnymi doświadczeniami własnymi w tej dziedzinie.
Wnioski: Pielęgniarki/położne miały świadomość, że edukacja zdrowotna stanowi istotny element ich kompetencji zawodowych. Zdecydowana większość pielęgniarek i położnych nie była profesjonalnie przygotowana do wypełniania zadań związanych z promocją i edukacją zdrowotną. Pielęgniarki i położne, przygotowując tematy edukacji zdrowotnej, częściej opierały się na modelach ukierunkowanych na zdrowie i czynniki ryzyka niż na modelu zorientowanym na chorobę.
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     położna [18 powiązanych rekordów]
     menopauza [96 powiązanych rekordów] 

Related articles

K Pałucka, C Łepecka-Klusek,
Zawód położnej we Włoszech...
Wstęp. Położna to jeden z najstarszych zawodów, który występuje niemalże w każdym zakątku świata. Jakkolwiek zakres działań oraz kompetencji zawodowych w każdym z nich mogą się różnić. Mimo wielu norm prawnych, zapewniających szero...
STRESZCZENIE
I Nowakowska, R Rasińska,
Analiza związku objawów okołomenopauzalnych z f...
Wstęp: W pracy przedstawiono analizę opinii kobiet w wieku okołomenopauzalnym o subiektywnie odczuwanych objawach charakterystycznych dla okresu klimakterycznego, które mają związek z funkcjonowaniem zawodowym, oraz ocenę wpływu wybranych zmi...
STRESZCZENIE
E Szczepaniak-Kucharska, A Zieliński,
Ocena znajomości podstaw fizjoterapii oddechowej ...
Wprowadzenie. W pracy przedstawiono badania nad poziomem znajomości fizjoterapii oddechowej u studentów pielęgniarstwa i położnictwa Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Grupę I stanowiło 40 studentów 3 roku studiów, a grupę II – 40 czynnie ...
STRESZCZENIE