Rola fizjoterapii po mastektomii w opinii pacjentek

Paweł Kalinowski 1, Anna Krawulska 2
1 - Samodzielna Pracownia Epidemiologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
2 - Doktorantka, Samodzielna Pracownia Epidemiologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
MONZ
2012; 18 (4): 291-296
ICID: 1035190
Article type: Original article
 
 
Wprowadzenie: Rak piersi jest obecnie najczęściej występującym i najgroźniejszym nowotworem złośliwym wśród kobiet. W leczeniu raka piersi prócz dążenia do trwałego wyleczenia pacjentki, istnieje również aspekt fizyczny, czyli przywrócenie chorej sprawności fizycznej w jak największym stopniu. Rehabilitacja kobiet po mastektomii jest ogromnie ważną dziedziną w całości leczenia raka piersi.
Cel pracy: Celem niniejszej pracy była analiza opinii pacjentek (po wykonanej mastektomii) na temat dostępności i skuteczności przeprowadzonej rehabilitacji po zabiegu mastektomii oraz roli rehabilitacji w procesie leczenia raka piersi.
Materiał i metody badawcze: Grupę badawczą stanowiło 100 kobiet, u których został przeprowadzony zabieg mastektomii. Jako narzędzie badawcze wykorzystano ankietę autorską składającą się z 29 pytań wielokrotnego wyboru.
Wyniki: Według 100% kobiet rehabilitacja po mastektomii jest nieodzownym elementem leczenia. Niewielka liczba kobiet (ok. 30%) uczestniczyła w psychoterapii oraz korzystała z pomocy Stowarzyszenia Amazonek. Także niewielka liczba kobiet (1/5) korzystała z rehabilitacji uzdrowiskowej. Zauważono zależność pomiędzy wiekiem pacjentek a uczestniczeniem w dodatkowych rodzajach rehabilitacji. Większość kobiet (94 %) nie miała problemu z otrzymaniem skierowania na rehabilitację. Prawie wszystkie pacjentki korzystały z bezpłatnej rehabilitacji w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia.
Wnioski: Rehabilitacja po mastektomii jest bardzo ważnym elementem leczenia. Najlepszymi metodami rehabilitacji po mastektomii w opinii pacjentek są ćwiczenia fizyczne oraz masaż. Pomimo szerzenia się wiedzy na temat raka piersi nadal niewielka liczba pacjentek korzysta z usług Stowarzyszenia Amazonek, psychoterapii oraz rehabilitacji uzdrowiskowej. Zależne jest to między innymi od wiedzy pacjentek na ten temat oraz ich wieku.
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     fizjoterapia [3 powiązanych rekordów]
     mastektomia [1 powiązanych rekordów]
     rehabilitacja po mastektomii [0 powiązanych rekordów] 

Related articles

M Kalinowski, W Kuszewski,
Concept of connection between the Mukhavets and th...
International waterway E40 is part of the European inland waterway network of transnational importance. It is a specific link between two seas: the Baltic and the Black Sea. The route runs through three countries, Poland, Belarus, and Ukraine. The a...
STRESZCZENIE
K Mińkowski, A Kalinowski,
Wpływ enzymatycznej i hydrotermicznej obróbki na...
Celem pracy było określenie wpływu obróbki enzymatycznej i hydrotermicznej nasion oraz dodatku przeciwutleniacza i witaminy E na stabilność oleju lnianego w trakcie przechowywania. Materiałem wyjściowym były nasiona lnu wysokolinolenowej odm...
STRESZCZENIE
P Kalinowski, A Grządziel,
HPV Vaccinations in Lublin Region, Poland...
Introduction: Secondary prophylaxis of cervical cancer consisting in cytology screening tests, despite its effectiveness, does not achieve the desired results. For several years, primary prophylaxis has been available in the form of protective vaccin...
STRESZCZENIE