Jersinioza – nowe wyzwanie współczesnej medycyny

Małgorzata Janowska 1, Barbara Jędrzejewska 2, Joanna Janowska 1
1 - Koło Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Epidemiologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
2 - Katedra i Zakład Epidemiologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
MONZ
2012; 18 (3): 257-260
ICID: 1018815
Article type: Review article
 
 
Yersinia enterocolitica jest stosunkowo niedawno poznanym patogenem. Pierwsze szczepy wyizolowano w latach 60. XX wieku (dla porównania bakterie Salmonella spp. wykryto już w latach 80. XIX wieku), natomiast 20 lat później dowiedziono jej zdolności chorobotwórczych. Nazwa Yersinia pochodzi od nazwiska odkrywcy patogenu, bakteriologa Aleksandra Yersina.
Należy do Gram ujemnych ziarniniako-przecinkowców. Wyróżnia się 6 biotypów oraz 57 serotypów. Najczęściej spotykanym serotypem jest serotyp O:3.
Celem pracy było zwrócenie uwagi lekarzy, a szczególnie lekarzy rodzinnych, na występowanie zakażenia Yersinia enterocolitica w populacji polskiej. Przeanalizowano 40 pozycji bibliograficznych.
Okres inkubacji zakażenia waha się od 1 do 11 dni. Objawy choroby, takie jak bóle brzucha, wymioty czy biegunki, są mało swoiste i mogą imitować zatrucie pokarmowe wywołane E. coli, nietolerancję laktozy lub zapalenie wyrostka robaczkowego.
Diagnostyka obejmuje wykonanie posiewu, badanie serologiczne oraz badanie endoskopowe z pobraniem wycinków. Badanie endoskopowe pozwoli na jednoznaczne odróżnienie jersiniozy od choroby Leśniowskiego-Crohna. Typowym dla nieswoistego zapalenia jelit jest zajęcie całej grubości ściany przewodu pokarmowego, podczas gdy przy infekcji Yersinia enterocolitica zmiany umiejscowione są wyłącznie w błonie śluzowej.
W leczeniu infekcji stosuje się antybiotykoterapię dobraną do przebiegu klinicznego infekcji.
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     Jersinioza [8 powiązanych rekordów]
     Yersinia enterocolitica [24 powiązanych rekordów] 

Related articles

M Kaźmierczak, I Kubiak,
Czynniki determinujące akceptację choroby przez ...
Cel pracy. Ocena stopnia akceptacji choroby u kobiet leczonych z powodu zmian patologicznych szyjki macicy oraz ustalenie, czy istnieje związek zmiennych socjodemograficznych z poziomem akceptacji. Materiał i metody. Do badania w...
STRESZCZENIE