Analiza i porównanie wyników testu Pilicza, uzyskanych przez studentki kierunku fizjoterapii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w wybranych latach, jako ocena skuteczności sprawnościowych egzaminów wstępnych przy przyjęciu na kierunek fizjoterapii

Agnieszka Kotwica 1, Piotr Majcher 2
1 - Studium Wychowania Fizycznego i Sporu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
2 - Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii, Katedry Rehabilitacji, Fizjoterapii i Balneoterapii Wydziału Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
MONZ
2012; 18 (3): 252-256
ICID: 1018814
Article type: Original article
 
 
Panuje pogląd, że wysoki poziom wiedzy to warunek znalezienia przez młodego człowieka właściwego miejsca w życiu. Jednakże udowodniono, że ostateczny poziom potencjału ruchowego jest tak samo ważny dla współczesnego człowieka, jak i jego rozwój umysłowy oraz społeczny. Wymaga od nas tego obecny styl życia, który w dobie wielu udogodnień technicznych stawia przed nami nowe wymagania motoryczne. Według standardów kształcenia dla kierunku fizjoterapia, jego absolwent powinien być na tyle sprawny fizycznie, by mógł poprawnie demonstrować i przeprowadzać ćwiczenia fizyczne z osobami chorymi i niepełnosprawnymi.
Celem pracy jest udowodnienie potrzeby przeprowadzania wstępnych egzaminów sprawnościowych przy rekrutacji na kierunek fizjoterapii.
Badaniem objęto 108 studentek pierwszego roku kierunku fizjoterapii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, u których oceniano zdolności motoryczne za pomocą testu Pilicza i próby wytrzymałościowej zaczerpniętej z testów Denisiuka. Wyniki zostały przeanalizowane z użyciem programu Statistica, za pomocą odpowiednich funkcji statystycznych.
Analiza wyników wykazała znaczące różnice w poziomie sprawności fizycznej pomiędzy badanymi grupami. Fizjoterapeutki, które zdawały wstępny egzamin sprawnościowy stanowią grupę jednorodną o wysokiej sprawności fizycznej, zaś pozostała grupa wykazała się małą jednorodnością oraz średnim poziomem sprawności fizycznej. Na podstawie tej analizy widzimy, że wstępne egzaminy sprawnościowe stanowiły niezbędny element przy rekrutacji na kierunek fizjoterapii i powinny być nadal przeprowadzane.
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     fizjoterapeuta [7 powiązanych rekordów]
     wstępny egzamin sprawnościowy [0 powiązanych rekordów] 

Related articles

P Gawda, M Dmoszyńska-Graniczka,
Evaluation of influence of stretching therapy an...
Introduction and objectives. The vertical orientation of the body in the upright standing position is maintained by keeping the body’s centre of gravity (COG) upright, above the base of support, by a dynamic interplay of visual, vestibular, ...
STRESZCZENIE
K Zaworski, R Latosiewicz,
Terapia manualna w diagnozowaniu i leczeniu zespo...
Wstęp. Zespół mięśnia gruszkowatego został opisany po raz pierwszy przez Robinsona w 1947 roku jako zbiór objawów bólowych w regionie odcinka lędźwiowego kręgosłupa lub pośladka, promieniujących do kończyny dolnej. Jednostka ta może ...
STRESZCZENIE
A Kochanek-Leśniewska, A Majcher,
Analysis of changes in the value of the retention ...
Introduction This article is a continuation of an earlier study on the analysis of changes in the force retention of the three-part telescopic crown systems made using CAD/CAM technology. Studies on the retention or tribological problems associated...
STRESZCZENIE