Wiedza kobiet w okresie ciąży na temat szczepień ochronnych u dzieci

Alina Trojanowska 1, Andrzej Emeryk 1, Małgorzata Wilczek 1
1 - Katedra i Zakład Pielęgniarstwa Pediatrycznego, Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
MONZ
2012; 18 (3): 186-188
ICID: 1018813
Article type: Original article
 
 
Wprowadzenie: Szczepienia ochronne spowodowały znaczne ograniczenie lub wyeliminowanie niektórych chorób zakaźnych u dzieci. Niestety, w ostatnich latach coraz częściej można zauważyć kampanie przeciwko stosowaniu szczepień u dzieci. Dlatego tak ważne staje się ciągłe podnoszenie wiedzy i świadomości rodziców w zakresie znaczenia szczepień w profilaktyce chorób zakaźnych.
Cel pracy: Celem badań była próba poznania stanu wiedzy kobiet w ciąży na temat szczepień ochronnych u dzieci oraz określenie zapotrzebowania na edukację w tym zakresie.
Materiał i metoda: Badania ankietowe przeprowadzono wśród 130 kobiet w ciąży w wieku 20-38 lat, hospitalizowanych w oddziałach Perinatologii i Ginekologii Zachowawczej PSK 4 w Lublinie.
Wyniki badań: Analiza materiału badawczego wykazała, że termin szczepienie ochronne prawidłowo rozumie tylko 30% ankietowanych kobiet w ciąży. Zaledwie 1/3 z nich (32,3%) wie, czym jest kalendarz szczepień. Jedynie 24,6% badanych ma wiedzę o rodzaju i możliwości wykonywania u dzieci dodatkowych szczepień, nie ujętych w obowiązkowym kalendarzu.
Ankietowane w większości (78,5%) same przyznają, że ich wiedza na temat szczepień ochronnych u dzieci jest niewystarczająca i prawie wszystkie (96,1%) są zainteresowane jej poszerzeniem.
Wnioski: Stwierdzony dość niski poziom wiedzy wśród kobiet w ciąży na temat szczepień ochronnych u dzieci, mogący w przyszłości chronić ich dziecko przed wystąpieniem wielu chorób zakaźnych, wskazuje na konieczność intensyfikacji wśród nich działań edukacyjnych w tym zakresie.
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     dzieci [797 powiązanych rekordów]
     szczepienia ochronne [13 powiązanych rekordów]
     edukacja [142 powiązanych rekordów] 

Related articles

B Lubińska-Żądło, B Kowalczyk,
Zastosowanie balneoterapii w leczeniu dzieci w wie...
Naturalne metody lecznicze są na równi traktowane z medycyną konwencjonalną, a wręcz z nią konkurują. Balneologia jest jedną z najstarszych gałęzi medycyny. Coraz częściej mówi się o renesansie balneologii ze względu na panujący trend...
STRESZCZENIE
M Pieszka, W Waksmańska,
Wiedza rodziców dzieci do drugiego roku życia na...
Wprowadzenie. Odporność organizmu stanowi podstawowy mechanizm umożliwiający funkcjonowanie w środowisku naturalnym. Wraz ze wzrostem liczby osób uodpornionych w danej populacji istnieje zmniejszone ryzyko zachorowania osoby nieuodpornio...
STRESZCZENIE
D Krzewińska, D Olejniczak,
Problemy i bariery w procesie kształcenia zawodow...
Wprowadzenie i cel pracy. Niezbędnym elementem zawodowego rozwoju lekarzy jest zdobywanie i stałe uzupełnianie wiedzy. Zawodowym i etycznym obowiązkiem każdego lekarza jest zapewnienie pacjentom opieki opartej o aktualną wiedzę naukową. Lekar...
STRESZCZENIE