Opinie młodzieży średnich szkół o profilu rolniczym na temat genetycznych modyfikacji organizmów i żywności modyfikowanej genetycznie

Anna Jurkiewicz 1, Franciszek Bujak 1
1 - Zakład Zdrowia Publicznego, Instytut Medycyny Wsi w Lublinie
MONZ
2012; 18 (3): 229-235
ICID: 1018811
Article type: Original article
 
 
Genetyczne modyfikacje organizmów i żywność modyfikowana genetycznie są przedmiotem wielu kontrowersji. Brak jest pogłębionych badań na temat postaw ludzi wobec GMO i uwarunkowań tych postaw. Przedmiotem referowanych badań są opinie maturzystów szkół o profilu rolniczym na temat genetycznych modyfikacji organizmów i żywności modyfikowanej genetycznie. Celem badań było poznanie poziomu wiedzy uczniów na temat GM, poznanie ich zachowań konsumenckich, poznanie zachowań producenckich oraz stosunku emocjonalnego badanych do osiągnięć naukowych w zakresie genetycznych modyfikacji organizmów żywych. Badania zostały przeprowadzone techniką ankietową na próbie 250 maturzystów z klas o profilach typowo rolniczych z terenu województwa lubelskiego. Wiedza respondentów klas maturalnych szkół rolniczych na temat genetycznych modyfikacji organizmów i żywności produkowanej na ich bazie kształtuje się na dość niskim poziomie. Genetyczna modyfikacja utożsamiana jest często z techniką klonowania in vitro, zwykłym krzyżowaniem czy doborem naturalnym. Jako konsumenci żywności badani są bardziej skłonni kupować i spożywać produkty zawierające w swym składzie GMO, o ile są bogatsze w składniki mineralne, witaminy i są trwalsze. W mniejszym stopniu kierują się w swych preferencjach konsumenckich właściwościami organoleptycznymi czy ceną. Jako młodzi rolnicy (przyszli producenci rolni) raczej nie chcą uprawiać roślin GM ani hodować zwierząt zmodyfikowanych genetycznie. Są również dosyć przeciwni karmieniu zwierząt paszami pochodzącymi z organizmów GM. Produkcja żywności modyfikowanej genetycznie dla uczniów szkół rolniczych to przede wszystkim bogacenie się firm biotechnologicznych, a nie likwidacja głodu na świecie czy likwidacja wielu chorób nękających ludzkość.
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     GMO [28 powiązanych rekordów]
     żywność modyfikowana [0 powiązanych rekordów]
     opinie [6 powiązanych rekordów] 

Related articles

J KOĆWIN,
GLOBAL LOBBYING OF GMO PRODUCERS...
Genetically Modified Organisms (GMO) issues evoke extreme reactions. New agricultural biotechnologies using transgenic or genetically modified organisms (GMOs) are being opposed on an exceptionally large scale. The vast majority of opponents want to ...
STRESZCZENIE
I Wrześniewska-Wal,  ,
Żywność GMO - aspekty prawne i środowiskowe...
Nieodłącznym elementem wprowadzania żywności GMO na rynek jest ryzyko i niepewność oraz inne zagrożenia, które są wystarczającymi argumentami za wprowadzeniem szczególnego reżimu prawnego w tym zakresie. Istnieje konieczność kontroli te...
STRESZCZENIE
 Krzych, M Ziemba,
Jak fizjoterapeuci postrzegają zdrowie? – wynik...
Wstęp. Fizjoterapeuta powinien znać metody oceny stanu zdrowia, wiedzieć, jakie są podstawowe pojęcia i mechanizmy psychospołeczne związane ze zdrowiem i jego ochroną. Celem pracy była ocena poglądów fizjoterapeutów na temat zdrowia oraz ...
STRESZCZENIE