Genetyczne modyfikacje organizmów – biotechnologiczny eksperyment na organizmach żywych

Anna Jurkiewicz 1
1 - Zakład Zdrowia Publicznego, Instytut Medycyny Wsi w Lublinie
MONZ
2012; 18 (3): 236-242
ICID: 1018810
Article type: Review article
 
 
Modyfikacje genetyczne organizmów żywych wydają się największym eksperymentem w dziejach nauki, którego efekty są trudne do przewidzenia, a którego skutki poznamy za wiele lat. Dynamiczny rozwój biotechnologii w ostatnich latach jest wynikiem odkryć genetycznych i rozwoju nanotechniki, które przyczyniły się do powstania tak zwanej „współczesnej biotechnologii”. Wykorzystuje ona metody inżynierii genetycznej pozwalające na uzyskiwanie genetycznie zmodyfikowanych organizmów (GMO), roślin i zwierząt. Obecnie największe znaczenie ma żywność zawierająca genetycznie zmodyfikowane składniki lub będąca organizmem modyfikowanym genetycznie oraz żywność i jej składniki produkowane przez GMO, lecz niezawierające GMO (np. inwentarz karmiony paszami GMO).Kontrowersje wokół GMO dotyczą: wpływu spożywania żywności produkowanej na bazie organizmów roślinnych lub zwierzęcych zmodyfikowanych genetycznie na zdrowie ludzi, wpływu GMO na środowisko naturalne, ważnych dla producentów i konsumentów żywności ekonomicznych konsekwencji prowadzenia upraw roślin genetycznie zmodyfikowanych lub hodowli zwierząt genetycznie zmodyfikowanych, prawnych aspektów „własności intelektualnej” firm biotechnologicznych wytwarzających w swych laboratoriach organizmy modyfikowane genetycznie, etycznych aspektów ingerencji człowieka w ukształtowany przez miliony lat ewolucji świat przyrody, bez możliwości nawet przybliżonego przewidywania skutków tego gigantycznego eksperymentu. W artykule przedstawiona została ogólna problematyka genetycznych modyfikacji organizmów, kwestia żywności modyfikowanej genetycznie, wpływu genetycznych modyfikacji na zdrowie, bioróżnorodności oraz kontrowersji prawnych i etycznych dotyczących genetycznych modyfikacji.
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     biotechnologia [5 powiązanych rekordów]
     genetyczne modyfikacje [1 powiązanych rekordów]
     zdrowie [95 powiązanych rekordów] 

Related articles

 Sygit, K Bernat,
Zagrożenia zdrowia dzieci i młodzieży w wieku s...
Wstęp. Aktywność fizyczna i spędzanie czasu wolnego w połączeniu ze zdrowym odżywianiem jest jednym z podstawowych elementów zdrowego stylu życia. Cel pracy. Celem niniejszych badań była ocena występowania nadwagi i oty...
STRESZCZENIE
D Szymczyk, M Grela,
Wiarygodność Internetu jako źródła informacji...
Wprowadzenie. Szybki rozwój Internetu, a także możliwość umieszczania w nim dowolnych treści powoduje ciągły przyrost informacji. Stan taki wiąże się z trudnością w odnajdywaniu wiarygodnych i sprawdzonych treści. Konieczn...
STRESZCZENIE
P Kaczor-Szkodny, C Horoch,
Aktywność fizyczna i formy spędzania czasu woln...
Wprowadzenie. Aktywność fizyczna stanowi bardzo ważny element w życiu człowieka. W okresie dorastania pozwala prawidłowo kształtować szeroko rozumiane postawy dzieci i młodzieży oraz wpływa na prawidłowy rozwój psychomotoryczny. P...
STRESZCZENIE