Wiedza młodzieży licealnej o hormonalnych środkach antykoncepcyjnych. Część II

Magdalena Lewicka 1, Iwona Niziołek 2, Katarzyna Kanadys 1, Magdalena Sulima 1
1 - Zakład Położnictwa, Ginekologii i Pielęgniarstwa Położniczo-Ginekologicznego, Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
2 - Doktorantka - Zakład Położnictwa, Ginekologii i Pielęgniarstwa Położniczo-Ginekologicznego, Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
MONZ
2012; 18 (3): 181-185
ICID: 1018805
Article type: Original article
 
 
Wprowadzenie i cel pracy: W okresie dojrzewania wielu młodych ludzi rozpoczyna swoje życie seksualne, często nie mając wiedzy na temat antykoncepcji. Celem badań była ocena stanu wiedzy o hormonalnych metodach antykoncepcyjnych w grupie młodzieży licealnej.
Materiał i metoda: Badania przeprowadzono w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kijanach w województwie lubelskim. Skierowano 160 kwestionariuszy ankiety do losowo wybranej grupy młodzieży licealnej. Badania przeprowadzono z zastosowaniem autorskiego kwestionariusza ankiety. Uzyskane wyniki badań poddano analizie statystycznej.
Wyniki: Badana młodzież licealna, jako czynnik ryzyka stosowania antykoncepcji hormonalnej, najczęściej wskazywała raka szyjki macicy, depresję i zaburzenia psychiczne oraz raka trzonu macicy, natomiast tylko niewielka część badanych, jako czynnik ryzyka stosowania antykoncepcji hormonalnej wskazała powikłania zakrzepowo-zatorowe. Badana młodzież za główną zaletę stosowania antykoncepcji hormonalnej uznała uregulowanie cykli miesiączkowych.
Wnioski: W opinii młodzieży licealnej, skuteczność hormonalnych środków antykoncepcyjnych zależy od przestrzegania procedury ich stosowania. Istnieje potrzeba edukacji młodzieży licealnej na temat czynników ryzyka stosowania antykoncepcji hormonalnej, zakresu pozaantykoncepcyjnych korzyści wynikających ze stosowania tej metody regulacji poczęć, oraz możliwości stosowania doustnych środków antykoncepcyjnych dłużej aniżeli 21 dni.
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     młodziez [0 powiązanych rekordów]
     antykoncepcja hormonalna [6 powiązanych rekordów] 

Related articles

M Niziołek,
Je fais crise d’angoisse sur crise d’angoisse,...
...
STRESZCZENIE
A Wdowiak, G Bakalczuk,
Znajomość przeciwwskazań do stosowania antykon...
Wprowadzenie i cel pracy. Antykoncepcja hormonalna wywiera pośrednio lub bezpośrednio wpływ na cały organizm kobiety, m.in. na: układ krążenia, układ pokarmowy, gospodarkę węglowodanową czy też gospodarkę lipidową. Lista przeciww...
STRESZCZENIE
N Łanocha-Arendarczyk, E Kalisińska,
Effect of environmental parameters on the concen...
Introduction. Bone trace elements levels including nickel (Ni) depend on biological and environmental factors: age, gender, remodeling state, exposure to occupational and environmental pollution, smoking, diet, and surgical implants. Ob...
STRESZCZENIE