Wiedza młodzieży licealnej o hormonalnych środkach antykoncepcyjnych. Część I

Katarzyna Kanadys 1, Iwona Niziołek  2, Magdalena Lewicka 3, Magdalena Sulima 3
1 - Zakład Położnictwa, Ginekologii i Pielęgniarstwa Położniczo – Ginekologicznego,Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
2 - Doktorantka – Zakład Położnictwa, Ginekologii i Pielęgniarstwa Położniczo – Ginekologicznego, Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
3 - Zakład Położnictwa, Ginekologii i Pielęgniarstwa Położniczo – Ginekologicznego, Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
MONZ
2012; 18 (3): 176-180
ICID: 1018804
Article type: Original article
 
 
Wprowadzenie i cel pracy: W okresie dojrzewania wielu młodych ludzi rozpoczyna swoje życie seksualne, często nie mając wiedzy na temat antykoncepcji. Celem badań była ocena stanu wiedzy o hormonalnych metodach antykoncepcyjnych w grupie młodzieży licealnej.
Materiał i metoda: Badania przeprowadzono w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kijanach w województwie lubelskim. Skierowano 160 kwestionariuszy ankiety do losowo wybranej grupy młodzieży licealnej. Badania przeprowadzono z zastosowaniem autorskiego kwestionariusza ankiety. Uzyskane wyniki badań poddano analizie statystycznej.
Wyniki: Badana młodzież wiedziała, iż przed rozpoczęciem stosowania antykoncepcji hormonalnej kobieta powinna zgłosić się po poradę do lekarza ginekologa. Licealiści uznali ciążę za główne przeciwwskazanie do stosowania antykoncepcji hormonalnej. Przeprowadzone badania wykazały, że młodzież licealna wymaga edukacji z zakresu powikłań, jakie mogą wystąpić podczas stosowania antykoncepcji hormonalnej.
Wnioski: Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, iż młodzież licealna miała wiedzę na temat konieczności konsultacji u lekarza ginekologa przed rozpoczęciem stosowania antykoncepcji hormonalnej. Młodzież wymaga natomiast edukacji w zakresie przeciwwskazań do stosowania środków hormonalnych a także powikłań, jakie mogą wystąpić podczas stosowania tej metody regulacji poczęć.
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     antykoncepcja hormonalna [6 powiązanych rekordów] 

Related articles

D Lewicka, M Szeliga,
ZAUFANIE WERTYKALNE A ZAANGAŻOWANIE ORGANIZACYJNE...
...
STRESZCZENIE
A Wdowiak, G Bakalczuk,
Znajomość przeciwwskazań do stosowania antykon...
Wprowadzenie i cel pracy. Antykoncepcja hormonalna wywiera pośrednio lub bezpośrednio wpływ na cały organizm kobiety, m.in. na: układ krążenia, układ pokarmowy, gospodarkę węglowodanową czy też gospodarkę lipidową. Lista przeciww...
STRESZCZENIE
A Lewicka, S Lewicki,
Influence of protein deficient diet, vitamin B[sub...
Introduction. Prolonged shortages of protein in the diet significantly alter the composition and content of polyunsaturated fatty acids (PUFA) in tissues and body fluids. One of nutritional factors which may reduce negative effects of protein ...
STRESZCZENIE