Częstość występowania naczyniowego uszkodzenia mózgu w populacji powiatu ostrowieckiego

Małgorzata Cichońska 1, Monika Borek 1, Wioletta Krawczyk 1, Joanna Iłżecka 2
1 - Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim
2 - Samodzielna Pracownia Rehabilitacji Neurologicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
MONZ
2012; 18 (2): 77-83
ICID: 1004043
Article type: Original article
 
 
Cel: Celem pracy było określenie częstości zachorowalności na naczyniowe uszkodzenie mózgu (NUM) w populacji regionu (powiatu ostrowieckiego), jak również wykazanie związku występowania NUM z płcią chorych, ich wiekiem, miejscem zamieszkania oraz czynnikami ryzyka.
Materiał i metoda: W ramach badań przeanalizowano dokumentację 8603 pacjentów przyjętych do Oddziału Neurologii w Ostrowcu Świętokrzyskim w latach 2003-2008. Spośród tej grupy u 4203 osób stwierdzono NUM. Powyższa grupa stanowiła aż 49% wszystkich osób leczonych w oddziale neurologii.
wyniki: W populacji chorych z NUM kobiety stanowiły 54%, zaś mężczyźni 46%. Stwierdzono, iż najczęściej NUM występuje u osób w wieku ponad 60 lat (74,8% osób). U kobiet średnia wieku wyniosła 76,6 lat, natomiast u mężczyzn 66,5 lat. Odnosząc się do rodzaju NUM stwierdzono, iż udar niedokrwienny stanowił średnio 68% wszystkich postaci NUM, udar krwotoczny – 8,0%, zaś przemijające niedokrwienie mózgu (TIA) potwierdzono u 24% pacjentów. Z chorób współistniejących najczęściej występowało nadciśnienie tętnicze, które stwierdzono u 60,8% chorych z NUM. Hiperlipidemię stwierdzono u 24,5% osób, miażdżycę u 19,8%, cukrzycę u 15,1% chorych, a migotanie przedsionków u 14% badanych. Spośród 4203 osób z NUM 58,4% mieszkało w mieście, zaś 41,6% na wsi.
Wnioski: 1. Częstość występowania NUM jest większa niż w innych regionach; 2. Wiek (powyżej 60 roku życia) jest czynnikiem ryzyka wystąpienia NUM; 3. W grupie osób chorych na NUM dominują kobiety; 4. Zamieszkiwanie w mieście predysponuje do występowania zaburzeń o charakterze NUM; 5. Dominującym typem NUM jest udar niedokrwienny; 6. Współistniejące z NUM choroby to nadciśnienie tętnicze, hiperlipidemia, migotanie przedsionków, miażdżyca i cukrzyca.

  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     naczyniowe uszkodzenie mózgu [0 powiązanych rekordów]
     przemijające niedokrwienie mózgu [1 powiązanych rekordów]
     udar krwotoczny mózgu [0 powiązanych rekordów] 

Related articles

W Ferenc, T Kulik,
Ocena bólu przez kobiety z chorobą nowotworową ...
Żyjemy w czasach, w których człowiek codziennie musi mierzyć się z różnymi przeciwnościami losu. Każdego dnia borykamy się z trudnymi sytuacjami, które jednych potrafią zmobilizować do działania, innych zaś wprowadzić w stan załaman...
STRESZCZENIE
K Szmygin-Milanowska, A Grzywa-Celińska,
‘TB or not TB?’ Problems of differential diag...
The diagnosis of cutaneous tuberculosis poses a serious challenge due to many skin diseases of different etiology resembling the lesions caused by the TB (tuberculosis) bacillus, and difficulties in confirming the disease. The presented case concerns...
STRESZCZENIE
B Krawczyk, P Mackiewicz,
Impact of repetitive loading on subgrade parameter...
The most popular methods used for evaluation of subgrade bearing capacity with light weight deflectometer (LWD) assume linear-elastic behaviour of material. In these methods the input data used for identification of subgrade parameters are limited to...
STRESZCZENIE