Niepłodność w świetle definicji choroby podanej przez WHO

Celina Łepecka-Klusek 1, Anna B. Pilewska-Kozak 2, Grzegorz Jakiel 3
1 - Katedra i Klinika Ginekologii i Endokrynologii Ginekologicznej Uniwersytet Medyczny w Lublinie
2 - Katedra i Klinika Ginekologii i Endokrynologii Ginekologicznej Uniwersytet Medyczny w Lublinie
3 - I Klinika Położnictwa i Ginekologii Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie
MONZ
2012; 18 (2): 163-166
ICID: 1003561
Article type: Review article
 
 
Wstęp: Niepłodność małżeńska to szeroki problem nie tylko medyczny, ale także społeczny.
Cel pracy: Celem pracy było sprawdzenie, czy niepłodność, w rozumieniu definicji WHO, określana jest we współczesnym piśmiennictwie jako choroba oraz czy są przesłanki ku temu, aby ją tak traktować.
Materiał i metody: Uniwersytecką bazę danych, PubMed, MEDLINE, Social Care Online przeszukano przy użyciu haseł: niepłodność, konsekwencje niepłodności, jakość życia osób niepłodnych, choroba, choroba przewlekła. Przeszukanie ograniczono do prac w języku polskim i angielskim, opublikowanych w latach 1994-2010. Wyszukiwarką elektroniczną wybrano wstępnie 48 prac, z czego w niniejszym opracowaniu wykorzystano 27. Skorzystano też z 6 innych prac, których nie znaleziono w/w bazach danych, lecz zaczerpnięto je z prywatnych zbiorów autorów. Finalnie w zbiorze tworzącym materiał analizy znalazły się 33 opracowania.
Wyniki: WHO i niektórzy autorzy potwierdzają tezę, że niepłodność to choroba, której charakter określają mianem „społeczna”. Nie brakuje jednak zgoła przeciwnych stanowisk – niepłodność nie może być chorobą, ponieważ nie boli, nie zagraża życiu i nie dotyczy pojedynczego człowieka. Przegląd piśmiennictwa ukazał dużą rozbieżność stanowisk autorów w tej kwestii oraz dał podstawy do wnioskowania.
Wnioski: Współczesne piśmiennictwo nie definiuje jednoznacznie niepłodności małżeńskiej jako choroby, chociaż nie brakuje w nim argumentów za tym, aby tak było.
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     jakość życia osób niepłodnych [0 powiązanych rekordów]
     konsekwencje niepłodności [0 powiązanych rekordów]
     choroba przewlekła [10 powiązanych rekordów] 

Related articles

G Jakiel, M Wilińska,
Late preterm infants – impact of perinatal facto...
Introduction. Infants born between the 34[sup]th[/sup] – 36[sup]th[/sup] week of pregnancy account for 75% of all preterm infants. Their seemingly slight immaturity is related to serious health problems. Objective. The aim of the study was to...
STRESZCZENIE
K Lukaszuk, G Jakiel,
Next generation sequencing for preimplantation ge...
Most of the current preimplantation genetic screening of aneuploidies tests are based on the low quality and low density comparative genomic hybridization arrays. The results are based on fewer than 2,700 probes. Our main outcome was the association ...
STRESZCZENIE
M Wilinska, M Borszewska-Kornacka,
Oxidative stress and total antioxidant status in t...
The peripartum period and delivery are considered critical for maintaining a balance between the production of free oxygen radicals and functional incompetence of the antioxidant system of a foetus and a neonate. Objective. The aim of the ...
STRESZCZENIE