Rola lekarza rodzinnego w przygotowaniu pacjenta do operacji kardiochirurgicznej

Iwona R Denisewicz 1, Mirosław Brykczyński 2, Agnieszka Karczmarczyk 1, Monika Białecka 3, Joanna Jursa 4, Andrzej Brzeziński 5, Piotr Tomaszewski 6
1 - Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej Kliniki Kardiochirurgii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
2 - Klinika Kardiochirurgii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
3 - Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
4 - Katedra i Zakład Mikrobiologii i Immunologii Pomorskiego Uniwersytety Medycznego w Szczecinie.
5 - Oddzial Rehabilitacji Kardiologicznej Kliniki Kardiochirurgii Pomorskiego Uniwersytety Medycznego w Szczecinie
6 - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szczecinie
MONZ
2012; 18 (2): 147-153
ICID: 1003559
Article type: Review article
 
 
Rozpowszechnienie chorób układu krążenia powoduje, że w każdej praktyce lekarza rodzinnego pod jego opieką są chorzy z zaawansowana chorobą wieńcową, a także leczeni z powodu chorób zastawek serca. Ze względu na fakt, że to lekarze rodzinni przygotowują swoich pacjentów do zabiegu kardiochirurgicznego, w artykule przedstawiono problemy opieki przedszpitalnej nad chorymi zakwalifikowanymi do zabiegu. Omówiono zagadnienia ważne w okresie przygotowania pacjenta do operacji kardiochirurgicznej w postaci: wskazań do leczenia operacyjnego, trybów przeprowadzania zabiegów kardiochirurgicznych, skal oceniających ryzyko operacyjne. W treści artykułu zawarto również najważniejsze wskazówki dotyczące oceny klinicznej chorego przed zabiegiem kardiochirurgicznym z przedstawieniem skal ułatwiających właściwe sformułowanie rozpoznania. Artykuł zawiera krótkie omówienie badań dodatkowych niezbędnych do przeprowadzenia operacji kardiochirurgicznej (koronarografii, echokardiografii, endoskopii, usg tętnic szyjnych, antygenu HBS i innych). W artykule zamieszczono najistotniejsze informacje dotyczące nosicielstwa Staphylococcus aureus oraz zasady eradykacji u nosicieli, w okresie poprzedzającym zabieg kardiochirurgiczny. Przedstawiono także szczególne sytuacje kliniczne u chorych zakwalifikowanych do leczenia kardiochirurgicznego: cukrzycę typu 2 w oparciu o badania własne ośrodka dotyczące 130 pacjentów operowanych w Klinice Kardiochirurgii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, a także zagadnienia dotyczące pacjentów z niewydolnością nerek oraz przygotowanie do operacji chorych z obciążonym wywiadem neurologicznym. W artykule zaprezentowano najnowsze wytyczne dotyczące konieczności odstawienia leków przeciwpłytkowych oraz przeciwzakrzepowych przed leczeniem operacyjnym, według ACC/AHA.
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     operacja kardiochirurgiczna [0 powiązanych rekordów] 

Related articles

W Tomaszewski,
Choroba zwyrodnieniowa stawów – jak leczyć, ab...
...
STRESZCZENIE
R Tomaszewski,  Wiktor,
Occipital Condyle Fractures in Adolescents...
Background. Occipital condyle fractures are rare injuries of the cranio-cervical junction seen more often in adults than in children. They are best diagnosed with CT of the cranio-cervical junction. Treatment depends on the morphology and stability o...
STRESZCZENIE
J Brzeziński,
O osobliwościach metodologicznych badań naukowyc...
Artykuł skupia się na metodologicznych osobliwościach praktyki badawczej (badania naukowe i badania diagnostyczne) psychologii klinicznej. Autor wskazuje na typowe odstępstwa tej praktyki od standardów metodologicznych współczesnej psychologii...
STRESZCZENIE