Zagrożenia grzybowe w budynkach i w mieszkaniach – wpływ na organizm człowieka

Wioletta A Żukiewicz-Sobczak 1, Paweł T Sobczak 2, Kazimierz Imbor 3, Ewelina Krasowska 1, Andrzej Horoch 1, Andrzej Wojtyła 1, Jacek Piątek 1
1 - Instytut Medycyny Wsi
2 - Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
3 - Polskie Stowarzyszenie Mykologów Budownictwa, Filia Lublin
MONZ
2012; 18 (2): 141-146
ICID: 1003558
Article type: Review article
 
 
Wprowadzenie i cel pracy: Jednym ze znanych czynników biologicznych, wywierającym negatywny wpływ na zdrowie człowieka są grzyby. Już na początku XIX wieku pojawiły się pierwsze udokumentowane wzmianki opisujące również badania szkodliwego oddziaływania grzybów w budynkach. Na początku w Kopenhadze, a następnie w Padwie badacze wykryli w budynkach obecność grzybów z rodzaju Penicillium, Cladosporium oraz Mucor. Celem pracy jest przedstawienie aktualnego stanu zagrożenia biologicznego budynków i mieszkań, zdrowia ludzi, jak również różnych działań profilaktycznych mających na celu przeciwdziałanie szkodliwemu wpływowi grzybów.
Opis stanu wiedzy: Według aktualnych doniesień literaturowych krajowych i zagranicznych szczególne zagrożenie dla budynków mieszkalnych i inwentarskich stanowią grzyby pleśniowe i domowe. Unoszące się w powietrzu zarodniki tych mikroorganizmów osiadają na wszystkich elementach mieszkań (budynków), a przy sprzyjających warunkach zaczynają cykl rozwojowy. Grzyby pleśniowe wykazują zdolność wytwarzania wtórnych metabolitów o toksycznym działaniu na organizm ludzki i na zwierzęta, mogą również wywołać różnego typu schorzenia, np. alergiczne. Problem ten jest szczególnie aktualny na terenie Europy i związany z występowaniem licznych powodzi.
Podsumowanie: W celu skutecznej ochrony mieszkań i budynków przed szkodliwym wpływem grzybów należy zastosować w praktyce opisane w artykule działania profilaktyczne.
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     budynki [0 powiązanych rekordów]
     mieszkania [2 powiązanych rekordów]
     zdrowie [95 powiązanych rekordów] 

Related articles

 Krzych, M Ziemba,
Jak fizjoterapeuci postrzegają zdrowie? – wynik...
Wstęp. Fizjoterapeuta powinien znać metody oceny stanu zdrowia, wiedzieć, jakie są podstawowe pojęcia i mechanizmy psychospołeczne związane ze zdrowiem i jego ochroną. Celem pracy była ocena poglądów fizjoterapeutów na temat zdrowia oraz ...
STRESZCZENIE
I Oskędra, E Broszkiewicz,
The use of dietary supplements by the elderly...
Introduction. Life expectancy has expanded – both due to lifestyle changes and medical achievements. Constant health care is required in every aspect in order to maintain its high quality. Aim. Assessing of elderly persons’ interest in the use o...
STRESZCZENIE
A Gaweł ,
Wychowanie „co do ciała i zdrowia” w realiach...
Podjęta problematyka koncentruje się na edukacyjnych aspektach antropologicznie uwarunkowanego związku między ciałem i zdrowiem. Znamienną cechą współczesnego społeczeństwa, określanego mianem somatycznego, jest ekspansja kultury ciała o...
STRESZCZENIE