„Dopalacze” – eksperyment wysokiego ryzyka, w ujęciu przepisów nowej ustawy

Wioletta Żukiewicz-Sobczak 1, Jolanta Chmielewska-Badora 1, Ewelina Krasowska 1, Andrzej Wojtyła 1, Jacek Piątek 1
1 - Instytut Medycyny Wsi
MONZ
2012; 18 (2): 137-140
ICID: 1003557
Article type: Review article
 
 
Wprowadzenie i cel pracy: Dopalacze, nazywane „legalnymi narkotykami”, są preparatami zawierającymi w swym składzie substancje psychoaktywne, których produkcja, sprzedaż i posiadanie nie były przedmiotem regulacji poprzedniej ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii Dz. U. Nr 179, poz. 1485, z późn. zm.). Dlatego do tej pory pod postacią produktów kolekcjonerskich, bez konsekwencji prawnych mogły być oferowane w sprzedaży.
Skrócony opis stanu wiedzy: W skład dopalaczy wchodzą substancje pochodzenia naturalnego lub syntetycznego należące głównie do pochodnych piperazyny, pochodnych katynonu (alkaloidu wchodzącego w skład liści czuwaliczki jadalnej) oraz pochodnych efedryny/kofeiny. Wysoce niepokojące wydaje się być zjawisko niedoszacowania skali zagrożenia zdrowia osób korzystających z tego typu preparatów.
Podsumowanie: Wszelkie inicjatywy mające na celu poprawienie tego stanu są w tej sytuacji niezmiernie istotne.
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     dopalacze [4 powiązanych rekordów]
     substancje psychoaktywne [11 powiązanych rekordów]
     legalne narkotyki [1 powiązanych rekordów] 

Related articles

B Karczewska, J Gładczuk,
Używanie substancji psychoaktywnych wśród stude...
Wprowadzenie. Młodzi ludzie rozpoczynając studia, wchodzą w środowisko, w którym dominujące zachowania zdrowotne nie są korzystne. Studenci to istotni adresaci działań mających na celu przeciwdziałanie używaniu substancji psychoakt...
STRESZCZENIE
M Wiergowski, I Sołtyszewski,
Analiza chemiczna ścieków jako nowy sposób moni...
Informacje, które można uzyskać na temat jakości i częstości stosowanych przez pracowników nielegalnych substancji psychoaktywnych lub leków używanych niezgodnie z ich przeznaczeniem, są najczęściej nieaktualne już w chwili ich opublikow...
STRESZCZENIE
I Cieślak, P Samel-Kowalik,
Czy można ze sobą porównywać dane dotyczące s...
Wstęp. Zestawianie ze sobą danych epidemiologicznych pochodzących z badań realizowanych w różnych krajach jest podstawą zrozumienia zmian zachodzących w dzisiejszym świecie. Zawsze należy zastanowić się, czy porównanie spożycia ...
STRESZCZENIE