Zagrożenia dla zdrowia związane ze stosowaniem nawozów organicznych i organiczno-mineralnych

Teresa Kłapeć 1, Alicja Cholewa 2
1 - Instytut Medycyny Wsi w Lublinie Zakład Bezpieczeństwa Wody i Gleby
2 - Instytut Medycyny Wsi w Lublinie Zakład Bezpieczeństwa Wody i Gleby
MONZ
2012; 18 (2): 131-136
ICID: 1003556
Article type: Review article
 
 
Do produkcji nawozów organicznych i organiczno-mineralnych wykorzystuje się różnego rodzaju odpady pochodzenia roślinnego (słoma, liście, trawy, trociny) i zwierzęcego (mocz, kał, treści żołądków i jelit). Niebezpieczne są również nawozy produkowane na bazie osadów ściekowych, które, mimo że poddawane są procesowi kompostowania, często nie spełniają wymogów sanitarnych. Nawozy są bardzo zanieczyszczone chemicznie i biologicznie, zawierają olbrzymi ładunek chorobotwórczych mikroorganizmów, takich jak: bakterie, wirusy, grzyby, pleśnie oraz jaja pasożytów jelitowych ludzi i zwierząt. Wprowadzone wraz z nawozami do gleby w sposób niekontrolowany, powodują jej skażenie, które przekłada się na zanieczyszczenie uprawianych na niej plonów. Niebezpieczeństwo skażenia biologicznego gleby wynika z faktu, że drobnoustroje wprowadzone do gleby nie giną, lecz charakteryzują się długą przeżywalnością. W pracy przedstawiono negatywne skutki stosowania nawozów w rolnictwie prowadzące do rozprzestrzeniania się parazytoz wśród ludzi. Do najczęstszych chorób rozprzestrzeniających się w wyniku skażenia biologicznego gleby należą: salmonelozy odzwierzęce, tasiemczyce oraz robaczyce przewodu pokarmowego (toksokaroza, glistnica, włosogłówczyca). Najdłuższą przeżywalnością w glebie charakteryzują się jaja pasożytów jelitowych. Jaja glisty ludzkiej (Ascaris lumbricoides) przeżywają z zachowaniem inwazyjności około 6 lat, jaja włosogłówki (Trichuris trichiura) – około 5 lat, natomiast jaja pasożytów zwierząt mięsożernych (Toxocara canis i Toxocara cati) – 10 lat. Zagrożenia zdrowotne to: zaburzenia ze strony układu pokarmowego, oddechowego, nerwowego, alergie, w przypadku toksokarozy – zaburzenia widzenia, a nawet ślepota.Aby nie dopuścić do stosowania w rolnictwie nawozów zawierających drobnoustroje chorobotwórcze, ich użycie jest regulowane przepisami. Najważniejsze to Ustawa o nawozach i nawożeniu oraz szereg Rozporządzeń Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przepisy te dokładnie określają, jakie badania należy wykonać, w jakich laboratoriach i jakie kryteria powinien spełniać nawóz, aby był dopuszczony do obrotu. Ponadto każdy nawóz powinien posiadać instrukcję stosowania i przechowywania, której rolnik zobowiązany jest ściśle przestrzegać. Odstępstwo, nawet z pozoru błahe, może mieć groźne skutki zdrowotne.
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     nawozy organiczne [0 powiązanych rekordów]
     jaja pasożytów [0 powiązanych rekordów]
     zanieczyszczenie środowiska [9 powiązanych rekordów]



 

Related articles

G Nachtman, I Cholewa,
VAT W FUNKCJONOWANIU GOSPODARSTW ROLNYCH W LATACH ...
Działalność rolnicza w Polsce, tak jak działalność gospodarcza, jest objęta systemem podatku VAT. W rolnictwie dopuszcza się rozliczanie VAT na zasadach ogólnych lub w formie ryczałtowej. Wybór rozliczenia podatku VAT na zasadach ogólnych...
STRESZCZENIE
K Jaromin-Gleń, T Kłapeć,
Division of methods for counting helminths’ eggs...
Abstract From the sanitary and epidemiological aspects, information concerning the developmental forms of intestinal parasites, especially the eggs of helminths present in our environment in: water, soil, sandpits, sewage sludge, crops watered with ...
STRESZCZENIE
A Borecka, T Kłapeć,
Epidemiology of human toxocariasis in Poland – A...
Toxocariasis is a helminthozoonosis due to the infection of humans with larvae belonging to the Toxocara genus. Humans become infected as a result of accidental consumption of infected eggs containing third stage larvae (L3) nematodes from ...
STRESZCZENIE