Poziom lęku i depresji w okresie okołooperacyjnym a kategoria zabiegu operacyjnego w grupie kobiet leczonych z powodów ginekologicznych

Magdalena Lewicka 1, Marta Makara - Studzińska 2, Artur Wdowiak 3, Magdalena Sulima 3, Katarzyna Kanadys 3, Henryk Wiktor 3
1 - Zakład Położnictwa, Ginekologii i Pielęgniarstwa Położniczo - Ginekologicznego WPiNoZ UM w Lublinie
2 - Samodzielna Pracownia Zdrowia Psychicznego Wydziału Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
3 - Zakład Położnictwa, Ginekologii i Pielęgniarstwa Położniczo – Ginekologicznego Wydziału Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
MONZ
2012; 18 (2): 107-111
ICID: 1003553
Article type: Original article
 
 
Wprowadzenie i cel pracy: Lęk i depresja są czynnikami psychologicznymi kształtującymi reakcję ustroju kobiety na uraz chirurgiczny. Celem pracy było określenie poziomu lęku i depresji w okresie okołooperacyjnym w zależności od kategorii zabiegu operacyjnego w grupie kobiet leczonych z powodów ginekologicznych.
Materiał i metoda: Badaniami objęto 232 kobiety leczone operacyjnie z różnych powodów ginekologicznych. Do badań zakwalifikowano kobiety, u których wcześniej nie stwierdzono zaburzeń psychicznych. Badania przeprowadzono w dwóch etapach: w dniu poprzedzającym operację oraz w trzeciej dobie po operacji. Badania przeprowadzono przy użyciu Inwentarza Stanu i Cechy Lęku STAI oraz Inwentarza Depresji Becka. Uzyskane wyniki badań poddano analizie statystycznej.
Wyniki: Badania własne wykazały brak istotnie statystycznej różnicy (p>0,05) pomiędzy poziomem lęku i depresji a kategorią zabiegu operacyjnego w grupie kobiet w okresie okołooperacyjnym.
Wnioski: Kobiety w okresie okołooperacyjnym posiadały wysoki poziom lęku-cechy i średni poziom lęku–stanu oraz cechował je brak depresji lub minimalny poziom depresji. Kategoria zabiegu operacyjnego nie warunkowała nasilenia lęku-cechy oraz poziomu lęku–stanu, a także poziomu depresji w grupie kobiet w okresie okołooperacyjnym leczonych z powodów ginekologicznych.
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     depresja [198 powiązanych rekordów]
     operacje ginekologiczne [3 powiązanych rekordów] 

Related articles

A Poleszczyk,
Transcranial magnetic stimulation in treatment of ...
The aim of this paper was to present the current use of repetitive transcranial magnetic stimulation (rTMS) in psychiatric disorders with the mode of its application and results of most prominent studies. The most robust data concerns its use in majo...
STRESZCZENIE
J Angst, V Ajdacic-Gross,
Classification of mood disorders...
This paper looks at some recent developments in the official diagnostic definitions (DSM-5) and in the research domain. The spectrum concept of mood disorders consists of the components of depression and mania, alone or in combination, on a continuum...
STRESZCZENIE
A Buras, N Waszkiewicz,
Depression and inflammation in rheumatic diseases...
It is known that the prevalence of depression in rheumatologic patients is higher than in the general population. Socioeconomic factors are not a sufficient explanation of mood disorder in these patients. Symptoms reported by patients with chronic in...
STRESZCZENIE