Spis treści

Tom 23, Numer 1, 2017

Efekt placebo/nocebo prognozy lekarskiej

Adam Jonkisz, Katarzyna Szmaglińska, Monika Fajler
Adam   Jonkisz, Katarzyna  Szmaglińska, Monika  Fajler

MONZ
2017; 23(1):1-6
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Prozdrowotne właściwości młodego jęczmienia

Katarzyna Kawka, Marta Kinga Lemieszek
Katarzyna  Kawka, Marta Kinga Lemieszek

MONZ
2017; 23(1):7-12
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Wpływ sztuk walki na zdrowie

Katarzyna Smoleń, Kinga Bernat
Katarzyna  Smoleń, Kinga  Bernat

MONZ
2017; 23(1):13-15
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Społeczno-ekonomiczne warunki bytowe dzieci w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej. Część I

Agnieszka Genowska, Beata Goworko - Składanek, Krystyna Szafraniec
MONZ
2017; 23(1):16-24

ICID: 1235621
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Uwarunkowania umieralności dzieci w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej. Część II

Agnieszka Genowska, Maciej Polak, Krystyna Szafraniec
MONZ
2017; 23(1):25-33

ICID: 1235636
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Zagrożenia zdrowia dzieci i młodzieży w wieku szkolnym ze środowiska wiejskiego

Katarzyna Sygit, Kinga Bernat, Małgorzta Goździewska
MONZ
2017; 23(1):34-38

ICID: 1235622
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Osobowościowe uwarunkowania tendencji do przyjmowania roli ofiary i sprawcy przemocy psychicznej w związkach małżeńskich

Anna Mazur, Anna Goś, Katarzyna Lorenc-Lipiec, Kinga Bernat, Katarzyna Smoleń, Ewa Humeniuk
Anna  Mazur, Anna  Goś, Katarzyna  Lorenc-Lipiec, Kinga  Bernat, Katarzyna  Smoleń, Ewa  Humeniuk

MONZ
2017; 23(1):39-44
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Ocena jakości życia osób niepełnosprawnych ruchowo mieszkających w Niemczech, Norwegii i Polsce

Maria Olszak - Winiarska
Maria  Olszak - Winiarska

MONZ
2017; 23(1):45-50
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Wpływ diety i aktywności fizycznej na płodność kobiet

Lucyna Ostrowska, Urszula Karecka
MONZ
2017; 23(1):51-56

ICID: 1235625
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Zachowania żywieniowe grupy młodych mężczyzn trenujących biegi długodystansowe

Maria Gacek
MONZ
2017; 23(1):57-61

ICID: 1235626
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Jakość życia pielęgniarek a strategie radzenia sobie ze stresem doświadczanym w środowisku pracy

Ewa Kupcewicz
Ewa  Kupcewicz

MONZ
2017; 23(1):62-67
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Postępowanie przedszpitalne i szpitalne w ciężkich oparzeniach ciała. Opis przypadku

Wojciech Roczniak, Magdalena Babuśka - Roczniak, Krzysztof Zahaczewski, Hubert Marek, Krzysztof Jakubowski, Magdalena Wojtanowska, Elżbieta Cipora
Wojciech  Roczniak, Magdalena  Babuśka - Roczniak, Krzysztof  Zahaczewski, Hubert  Marek, Krzysztof   Jakubowski, Magdalena  Wojtanowska, Elżbieta  Cipora

MONZ
2017; 23(1):68-72
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Ergonomia opiekuna osoby niepełnosprawnej

Jacek Sołtys, Bartosz Kmita, Anna Famuła, Anna Brzęk
Jacek  Sołtys, Bartosz  Kmita, Anna  Famuła, Anna  Brzęk

MONZ
2017; 23(1):73-78
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS