Spis treści

Tom 22, Numer 4, 2016

Szczepienia – najlepsza metoda zwalczania groźnych chorób zakaźnych

Halina Szymczyk
MONZ
2016; 22(4):245-252

ICID: 1227604
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Rola profilaktyki pozytywnej w kształtowaniu zdrowia holistycznego

Patrycja Curyło-Sikora, Anna Kaczmarska
MONZ
2016; 22(4):253-259

ICID: 1227605
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Wiedza w zakresie karmienia piersią wśród kobiet po porodzie

Ewa Dzbuk, Grzegorz Bakalczuk, Olga Padała, Anna Orzeł, Maciej Putowski, Marta Piróg, Marta Podgórniak, Edyta Wdowiak, Artur Wdowiak
MONZ
2016; 22(4):260-263

ICID: 1227606
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Wpływ edukacji przedporodowej na przebieg ciąży, porodu i wczesne macierzyństwo

Ewa Puszczałowska-Lizis, Katarzyna Mokrzycka , Sławomir Jandziś
MONZ
2016; 22(4):264-269

ICID: 1227607
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Analiza czynników warunkujących ocenę satysfakcji położnic ze świadczonej opieki okołoporodowej

Grażyna Iwanowicz-Palus, Agnieszka Marcewicz, Ewa Rzońca, Agnieszka Bień
MONZ
2016; 22(4):270-276

ICID: 1227608
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Stan wiedzy kobiet na temat nietrzymania moczu

Grzegorz Bakalczuk, Agata Madej, Jagoda Lewczuk, Marta Makara-Studzińska, Edyta Wdowiak, Magdalena Lewicka, Magdalena Sulima, Artur Wdowiak
MONZ
2016; 22(4):277-281

ICID: 1227609
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Społeczno-zdrowotne uwarunkowania profilaktyki stomatologicznej wśród studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Suwałkach

Jolanta Gładczuk, Bogusława Karczewska, Anna Wojszko, Beata Modzelewska, Ewa Kleszczewska
MONZ
2016; 22(4):282-286

ICID: 1227610
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Znajomość przeciwwskazań do stosowania antykoncepcji hormonalnej wśród studentów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Artur Wdowiak, Grzegorz Bakalczuk, Magdalena Sulima, Magdalena Lewicka, Michał Filip, Anita Wdowiak, Katarzyna Ćwikła
MONZ
2016; 22(4):287-291

ICID: 1227611
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Używanie substancji psychoaktywnych wśród studentów w aspekcie analizy uczelnianych działań prozdrowotnych

Bogusława Karczewska, Jolanta Gładczuk, Małgorzata Andryszczyk, Ewa Kleszczewska
MONZ
2016; 22(4):292-297

ICID: 1227612
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Wpływ zmiennych demograficzno-społecznych na palenie tytoniu i picie alkoholu przez osoby starsze

Grażyna Puto, Iwona Repka, Lucyna Ścisło, Bożena Targosz
MONZ
2016; 22(4):298-302

ICID: 1227613
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Ocena wiedzy wybranych grup społecznych na temat profilaktyki raka jelita grubego

Agnieszka Markowska, Justyna Górka, Elżbieta Grochans, Małgorzata Szkup
MONZ
2016; 22(4):303-306

ICID: 1227614
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Przypadek kliniczny mastocytozy współistniejącej z atopowym zapaleniem skóry

Małgorzata Czarny-Działak, Jarosław Chmielewski, Iwona Stanisławska, Magdalena Florek-Łuszczki
Małgorzata  Czarny-Działak, Jarosław  Chmielewski, Iwona   Stanisławska, Magdalena  Florek-Łuszczki

MONZ
2016; 22(4):307-310
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Korelacja pomiędzy rozwojem choroby alergicznej skóry a choroby autoimmunologicznej tarczycy – opis przypadku

Małgorzata Czarny-Działak, Iwona Stanisławska, Jarosław Chmielewski, Magdalena Florek-Łuszczki
Małgorzata  Czarny-Działak, Iwona  Stanisławska, Jarosław  Chmielewski, Magdalena  Florek-Łuszczki

MONZ
2016; 22(4):311-314
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS