Spis treści

Tom 22, Numer 3, 2016

Potencjalna rola kleszczy z gatunku Dermacentor reticulatus i Ixodes ricinus w krążeniu pasożytniczych pierwotniaków: Theileria spp., Babesia spp. i Toxoplasma gondii w środowisku naturalnym

Angelina Wójcik-Fatla, Anna Kloc, Anna Sawczyn, Violetta Zając, Jacek Sroka, Ewa Cisak, Aikerim Kulsharova , Jacek Dutkiewicz
MONZ
2016; 22(3):165-168

ICID: 1220515
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Badania przesiewowe noworodków w populacji Polskiej

Jarosław Damian Gumienny
MONZ
2016; 22(3):169-175

ICID: 1220516
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Ligandy receptora NMDA w leczeniu zaburzeń depresyjnych

Weronika Stasiuk, Joanna Warchulińska, Anna Olszewska, Ewa Poleszak
MONZ
2016; 22(3):176-180

ICID: 1220517
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Wybrane zasoby osobiste jako czynniki zwiększające odporność na wypalenie zawodowe u pracowników zawodów medycznych

Anna Goś, Cezary Rzemek, Katarzyna Śledziewska, Ewa Humeniuk
MONZ
2016; 22(3):181-186

ICID: 1220518
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Innowacyjny organizacyjnie model prewencji stomatologicznej

Karolina Kuśmierz, Aikerim Kulsharova, Katarzyna Smoleń, Paulina Marcyniuk, Marcin Węgrzyniak
MONZ
2016; 22(3):187-189

ICID: 1220519
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Występowanie próchnicy zębów u dzieci w wieku 3, 6 i 12 lat

Karolina Kuśmierz, Marcin Węgrzyniak, Anna Pawłowska, Klaudia Czerwonka, Konrad Małkiewicz
MONZ
2016; 22(3):190-193

ICID: 1220520
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Stan uzębienia dzieci 6 i 12- letnich z terenu województwa lubelskiego.

Karolina Kuśmierz, Piotr Lutomski, Piotr Starzyk, Paulina Marcyniuk, Konrad Małkiewicz
MONZ
2016; 22(3):194-197

ICID: 1220521
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Formalno-prawne uwarunkowania rozwoju e-medycyny w Polsce

Karol Zygo, Bartosz Zygo, Paweł Wysokiński, Piotr Starzyk, Marcin Węgrzyniak, Karolina Kuśmierz
MONZ
2016; 22(3):198-203

ICID: 1220522
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Korzyści dla wybranych interesariuszy związane z wdrażaniem rozwiązań e-zdrowia w podmiotach leczniczych

Marcin Węgrzyniak, Małgorzata Goździewska, Karol Zygo, Leszek Markuszewski
MONZ
2016; 22(3):204-209

ICID: 1220523
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Socjodemograficzne uwarunkowania zachowań zdrowotnych kobiet w okresie prokreacji

Agnieszka Bień, Ewa Rzońca, Justyna Krysa, Grażyna Iwanowicz-Palus, Agnieszka Turkosz
MONZ
2016; 22(3):210-215

ICID: 1220524
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Rola hormonu wzrostu, insulinopodobnego czynnika wzrostu typu 1 oraz greliny w rozwoju somatycznym płodu

Zuzanna Chęcińska-Maciejewska, Emilia Korek, Anna Pawłowska, Jacek Piątek, Hanna Krauss
MONZ
2016; 22(3):216-220

ICID: 1220525
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Wiedza rodziców dzieci do drugiego roku życia na temat szczepień ochronnych

Monika Pieszka, Wioletta Waksmańska, Halina Woś
MONZ
2016; 22(3):221-226

ICID: 1220526
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Poczucie własnej uogólnionej skuteczności a wybory żywieniowe młodych kobiet rekreacyjnie uprawiających fitness

Maria Gacek
MONZ
2016; 22(3):227-231

ICID: 1220527
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Samoocena aktywności fizycznej słuchaczek Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Magdalena Kimsa-Dudek, Agnieszka Synowiec-Wojtarowicz, Małgorzata Derewniuk, Katarzyna Pawłowska-Góral
MONZ
2016; 22(3):232-234

ICID: 1220528
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Umiejscowienie poczucia kontroli a zachowania żywieniowe grupy podkarpackiej młodzieży gimnazjalnej

Maria Gacek
MONZ
2016; 22(3):235-239

ICID: 1220529
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Społeczna rola Ochotniczej Straży Pożarnej w ratownictwie medycznym na obszarach wiejskich

Agata Pawlak, Karolina Kuśmierz, Klaudia Czerwonka, Marcin Węgrzyniak
MONZ
2016; 22(3):240-244

ICID: 1220530
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS