Spis treści

Tom 22, Numer 2, 2016

Rola wybranych składników odżywczych diety u kobiet w okresie naturalnej menopauzy – przegląd piśmiennictwa

Anna Brończyk-Puzoń, Dariusz Piecha, Aneta Koszowska, Justyna Nowak, Karolina Kulik-Kupka, Barbara Zubelewicz- Szkodzińska
MONZ
2016; 22(2):83-88

ICID: 1208210
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Wybrane aspekty zaburzeń metabolicznych u kobiet z zespołem policystycznych jajników (PCOS) z towarzyszącą nieprawidłową czynnością gruczołu tarczowego

Katarzyna Suchta, Krzysztof Kanecki, Piotr Tyszko, Stanisław Radowicki
MONZ
2016; 22(2):89-93

ICID: 1208211
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Problemy zdrowotne chorych na chorobę Huntingtona i ich wpływ na codzienne funkcjonowanie chorego

Dorota Kozak-Putowska, Joanna Iłżecka, Jolanta Piskorz, Gustaw Wójcik
MONZ
2016; 22(2):94-97

ICID: 1208212
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Terapie eksperymentalne w leczeniu zmian stawowych u chorych z reumatoidalnym zapaleniem stawów

Marek Libura, Ignacy Jan Nowogrodzki, Piotr Kopiński, Ewelina Wędrowska
MONZ
2016; 22(2):98-103

ICID: 1208213
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Zespół niespokojnych nóg a ryzyko sercowo-naczyniowe

Paulina Agata Paciej, Irena Maniecka-Bryła
MONZ
2016; 22(2):104-107

ICID: 1208214
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Odstąpienie od obowiązku uzyskania zgody na udział w eksperymencie medycznym

Joanna Huzarska, Dorota Huzarska
MONZ
2016; 22(2):108-112

ICID: 1208215
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Aktywność fizyczna i formy spędzania czasu wolnego wśród uczniów w wieku 12–15 lat

Paulina Kaczor-Szkodny, Czesław Andrzej Horoch, Teresa B. Kulik, Anna Pacian, Ewa Kawiak-Jawor, Monika Kaczoruk
MONZ
2016; 22(2):113-119

ICID: 1208216
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Dzieci jako sprawcy i ofiary wypadków komunikacyjnych w Polsce w latach 2008–2015

Agnieszka Genowska, Beata Goworko -Składanek , Jacek Jamiołkowski , Krystyna Szafraniec
MONZ
2016; 22(2):120-128

ICID: 1208217
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Badanie zachowań zdrowotnych i osobowości typu D wśród studentek dietetyki

Grzegorz Nowak, Aleksandra Żelazko, Anna Rogalska, Damian Nowak, Krystyna Pawlas
MONZ
2016; 22(2):129-134

ICID: 1208218
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Ocena potrzeb leczenia protetycznego braków zębowych spowodowanych schorzeniami twardych tkanek jamy ustnej oraz urazami wśród studentów białostockich uczelni

Katarzyna Taraszkiewicz-Sulik, Klaudia Kosińska, Julia Krystyna Mosiej, Maria Gołębiewska
MONZ
2016; 22(2):135-139

ICID: 1208219
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Starość i samotność osób starszych w percepcji ludzi młodych

Olga Dąbska, Katarzyna Pawlikowska-Łagód, Jakub Piasecki, Katarzyna Śledziewska, Ewa Humeniuk
MONZ
2016; 22(2):140-144

ICID: 1208220
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Wpływ mediów na zachowania zdrowotne młodych osób dorosłych

Kamil Ludwisiak, Michał Polguj, Agata Majos, Wojciech Drygas
MONZ
2016; 22(2):145-150

ICID: 1208221
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Satysfakcja z opieki medycznej w oddziałach zachowawczych SPZOZ w Kraśniku w zależności od miejsca zamieszkania pacjentów

Marek Kos, Agnieszka Dziewa, Bartłomiej Drop, Ewa Kawiak-Jawor, Michał Kos
MONZ
2016; 22(2):151-157

ICID: 1208222
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Hiperkalemia – jak ustrzec przed nią pacjenta? Opis przypadku

Justyna Kuźniar-Placek, Andrzej Jaroszyński
MONZ
2016; 22(2):158-160

ICID: 1208223
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Peculiarities of social, psychological and physiological adaptation of patients with urolithiasis

Oryna Detsyk, Dmytro Solomchak
MONZ
2016; 22(2):161-165

ICID: 1208224
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS