Spis treści

Tom 22, Numer 1, 2016

Problem nadrozpoznawalności w kontekście dostępu do nowych technologii medycznych

Anna Zagaja, Jakub Pawlikowski
MONZ
2016; 22(1):1-6

ICID: 1198716
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Czynniki zakaźne w procesie nowotworzenia

Marek Fol, Estera Jachowicz
MONZ
2016; 22(1):7-14

ICID: 1198717
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Czy można ze sobą porównywać dane dotyczące spożycia środków psychoaktywnych pochodzące z Polski i Stanów Zjednoczonych?

Ilona Klaudia Cieślak, Piotr Samel-Kowalik
MONZ
2016; 22(1):15-20

ICID: 1198718
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Moralna ocena genetycznych badań prenatalnych w judaizmie, chrześcijaństwie i islamie

Waldemar Głusiec
MONZ
2016; 22(1):21-26

ICID: 1198719
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Zastosowanie balneoterapii w leczeniu dzieci w wieku przedszkolnym

Bogumiła Lubińska-Żądło, Bożena Kowalczyk, Stanisława Talaga
MONZ
2016; 22(1):27-32

ICID: 1198720
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Poziom wiedzy na temat profilaktyki przeciwzakrzepowej antagonistami witaminy K wśród pacjentów z migotaniem przedsionków

Daria Gorczyca-Siudak, Łukasz Siudak, Jerzy Mosiewicz
MONZ
2016; 22(1):33-39

ICID: 1198721
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Pourazowe obrażenia czaszkowo-mózgowe u pacjentów w stanie nietrzeźwości, przyjmowanych doraźnie do szpitalnego oddziału ratunkowego

Małgorzata Kołpa, Aneta Grochowska, Agnieszka Gniadek, Beata Jurkiewicz
MONZ
2016; 22(1):40-45

ICID: 1198722
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Wpływ zmian temperatury otoczenia na wskaźniki stresu oksydacyjnego we krwi osób regularnie poddających się kąpielom zimowym

Celestyna Mila-Kierzenkowska, Beata Augustyńska, Alina Woźniak, Tomasz Boraczyński, Roland Wesołowski, Paweł Sutkowy, Karolina Szewczyk-Golec
MONZ
2016; 22(1):46-50

ICID: 1198723
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Aktywność fizyczna studentów fizjoterapii i dietetyki

Justyna Kościuczuk, Elżbieta Krajewska-Kułak, Bożena Okurowska-Zawada
MONZ
2016; 22(1):51-58

ICID: 1198724
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Wiedza kobiet na temat profilaktyki raka piersi w wybranych uwarunkowaniach socjo-demograficznych

Barbara Ślusarska, Grzegorz Józef Nowicki, Ewa Łachowska, Honorata Piasecka, Anna Marciniak
MONZ
2016; 22(1):59-65

ICID: 1198725
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Wpływ pracy na samopoczucie ratowników medycznych

Kinga Kulczycka, Emilia Grzegorczyk-Puzio, Ewa Stychno, Jakub Piasecki, Karolina Strach
MONZ
2016; 22(1):66-71

ICID: 1198726
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Dysponowanie zespołami ratownictwa medycznego wezwanymi do chorych z problemami kardiologicznymi

Joanna Sowizdraniuk, Małgorzata Popławska, Krystyn Sosada
MONZ
2016; 22(1):72-76

ICID: 1198727
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Trudności diagnostyczne w rozpoznaniu przyczyny zespołu hemolityczno-mocznicowego u dzieci

Maria Szczepańska, Piotr Adamczyk, Elzbieta Trembecka-Dubel, Sylwia Sulik-Gajda, Dawid Nowak, Paulina Rączkowska, Katarzyna Lipiec
MONZ
2016; 22(1):77-81

ICID: 1198728
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS