Spis treści

Tom 21, Numer 3, 2015

Epidemiologiczna ocena zachorowalności i umieralności na raka piersi w województwie lubelskim w latach 2000–2011 , z uwzględnieniem uczestnictwa w skriningu

Paweł Kalinowski, Urszula Bojakowska
MONZ
2015; 21(3):235-239

ICID: 1165345
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Niecharakterystyczny ból imitujący lewostronną rwę kulszową – opis przypadku

Gustaw Wójcik, Jolanta Piskorz
MONZ
2015; 21(3):240-243

ICID: 1165346
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Czynniki ryzyka wystąpienia niskiej urodzeniowej masy ciała (LBW) dziecka – regresja logistyczna

Ewa Wójtowicz, Barbara Duda-Biernacka
MONZ
2015; 21(3):244-249

ICID: 1165347
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Zespół odpychania – rola koncepcji Bobath

Adrian Miler
MONZ
2015; 21(3):250-253

ICID: 1165348
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA WYBRANYCH GRUP ZAWODOWYCH. Podobieństwa i różnice w podejściu do problematyki aktywności fizycznej pracownika korporacji, pracownika służby zdrowia oraz nauczyciela

Justyna Jasik
MONZ
2015; 21(3):254-259

ICID: 1165349
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Poziom wiedzy studentów Państwowej Szkoły Wyższej w Białej Podlaskiej na temat profilaktyki raka piersi

Diana Luiza Piaszczyk, Sylwia Ignaciuk, Beata Kosińska, Jan Karczewski
MONZ
2015; 21(3):260-265

ICID: 1165350
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Dostępność i ograniczenia w stosowaniu leczenia biologicznego w Polsce

Oliwia Bachanek, Jakub Mitura, Jakub Pawlikowski
MONZ
2015; 21(3):266-271

ICID: 1165351
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Świadomość kobiet województwa śląskiego badanej w zakresie potencjalnych zagrożeń dla zdrowia wynikających ze stosowania kosmetyków zawierających parabeny

Malwina Jolanta Respondek
MONZ
2015; 21(3):272-277

ICID: 1165352
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Zachowania zdrowotne i miejsce zdrowia w hierarchii wartości młodzieży

Sebastian Wagner, Mariola Banaszkiewicz, Anna Andruszkiewicz, Agnieszka Strahl, Adrian Miler, Alodna Kubica
MONZ
2015; 21(3):278-281

ICID: 1165353
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Sauna i jej znaczenie w treningu zdrowotnym człowieka

Jakub Pawłowski, Katarzyna Maria Pawłowska, Rafał Bochyński
MONZ
2015; 21(3):282-288

ICID: 1165354
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Aktywność fizyczna pacjentów w wieku 40–60 lat z chorobą zwyrodnieniową stawów, zamieszkałych na terenie województwa łódzkiego

Anna Lipert, Magdalena Będkowska
Anna  Lipert, Magdalena  Będkowska

MONZ
2015; 21(3):289-294
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Percepcja depresji w wybranych grupach społecznych

Anna Kużel, Elżbieta Krajewska-Kułak, Joanna Śmigielska-Kuzia
MONZ
2015; 21(3):295-302

ICID: 1165356
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Przetrwałe nadciśnienie płucne noworodków – wybrane aspekty opieki pielęgniarskiej w polskich i australijskich oddziałach intensywnej terapii noworodków

Anna Rozensztrauch, Anna Stodolak, Robert Śmigiel
MONZ
2015; 21(3):303-306

ICID: 1165357
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Popularność stosowania diet redukcyjnych wśród kobiet w wieku 19–39 lat

Olga Kwiatkowska, Agata Skop-Lewandowska
MONZ
2015; 21(3):307-311

ICID: 1165358
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Analiza wartości odżywczej i kosztów diety bezglutenowej w porównaniu do standardowej racji pokarmowej

Joanna Myszkowska-Ryciak, Anna Harton, Danuta Gajewska
MONZ
2015; 21(3):312-316

ICID: 1165359
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Wiedza młodzieży powiatu lubaczowskiego na temat dojrzewania płciowego

Anna Agata Kremska, Elżbieta Kraśnianin, Bernadeta Kołodziej, Romana Wróbel, Marzena Majdan
MONZ
2015; 21(3):317-321

ICID: 1165360
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Białka pstrąga tęczowego jako potencjalne źródło biologicznie aktywnych peptydów

Monika Pliszka, Justyna Borawska, Monika Świtaj, Małgorzata Darewicz
MONZ
2015; 21(3):322-327

ICID: 1165361
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Prozdrowotne właściwości cynamonu

Katarzyna Kaławaj, Marta Kinga Lemieszek
MONZ
2015; 21(3):328-331

ICID: 1165362
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Problemy i bariery w procesie kształcenia zawodowego lekarzy – badanie własne

Dagmara Krzewińska, Dominik Olejniczak, Joanna Skonieczna
MONZ
2015; 21(3):332-337

ICID: 1165363
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Komentarz do publikacji „Łagodne zdarzenia niepożądane po podaniu jodowego środka kontrastującego w badaniu tomografii komputerowej”

Gustaw Wójcik, Jolanta Piskorz
MONZ
2015; 21(3):338-338

ICID: 1165364
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS