Spis treści

Tom 15, Numer 4, 2009

PRÓBY SAMOBÓJCZE WIEKU PODESZŁEGO MIESZKAŃCÓW LUBELSZCZYZNY

Zdzisław Brzeski, Wojciec Sodolski
Zdzisław  Brzeski, Wojciec  Sodolski

MONZ
2009; 15(4):505-513
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

CHARAKTERYSTYKA TESTÓW WESTERN BLOT STOSOWANYCH W DIAGNOSTYCE BORELIOZY U LUDZI

Ewa Cisak, Jolanta Chmielewska-Badora, Jacek Zwoliński, Violetta Zając, Angelina Wójcik-Fatla, Krzysztof Tomasiewicz, Jacek Dutkiewicz
Ewa  Cisak, Jolanta  Chmielewska-Badora, Jacek  Zwoliński, Violetta  Zając, Angelina  Wójcik-Fatla, Krzysztof  Tomasiewicz, Jacek  Dutkiewicz

MONZ
2009; 15(4):514-525
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

POSTAWA RODZICÓW I OPIEKUNÓW DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH I SPRAWNYCH WOBEC ZAGADNIEŃ DOTYCZĄCYCH ETIOLOGII I PROFILAKTYKI PRÓCHNICY ZĘBÓW. DONIESIENIE WSTĘPNE

Katarzyna Mehr, Agata Czajka-Jakubowska, Jerzy T. Marcinkowski, Zofia Maciejewska, Paweł Piotrowski
Katarzyna  Mehr, Agata  Czajka-Jakubowska, Jerzy T.  Marcinkowski, Zofia  Maciejewska, Paweł  Piotrowski

MONZ
2009; 15(4):526-538
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

AZBEST W ŚRODOWISKU

Zdzisław Brzeski, Wojciech Sodolski
Zdzisław  Brzeski, Wojciech  Sodolski

MONZ
2009; 15(4):539-555
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

DIETA A RYZYKO NOWOTWORÓW – BŁONNIK I MELANOIDYNY JAKO FUNKCJONALNE SKŁADNIKI ŻYWNOŚCI

Ewa Langner
Ewa  Langner

MONZ
2009; 15(4):556-565
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

NOWE ASPEKTY AKTYWNOŚCI BIOLOGICZNEJ KWASU KYNURENINOWEGO, PRODUKTU KATABOLIZMU TRYPTOFANU

Katarzyna Walczak
Katarzyna  Walczak

MONZ
2009; 15(4):566-575
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

CIĘŻKA HIPERKALIEMIA JATROGENNA W PRZEBIEGU POLITERAPII NIEWYDOLNOŚCI SERCA – OPIS PRZYPADKU

Andrzej Prystupa, Andrzej Biłan, Michał Miszczak, Jacek Sobstyl, Jerzy Mosiewicz
Andrzej  Prystupa, Andrzej  Biłan, Michał  Miszczak, Jacek  Sobstyl, Jerzy  Mosiewicz

MONZ
2009; 15(4):577-584
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

AUTOIMMUNOLOGICZNA CUKRZYCA DOROSŁYCH (LADA) – OPIS PRZYPADKU

Andrzej Dybała, Anna Grzywa-Celińska, Jerzy Mosiewicz, Wojciech Myśliński, Ewa Rymarz
Andrzej  Dybała, Anna  Grzywa-Celińska, Jerzy  Mosiewicz, Wojciech  Myśliński, Ewa  Rymarz

MONZ
2009; 15(4):585-590
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

GUZ ŚLEDZIONY JAKO PIERWSZY OBJAW CHŁONIAKA T- KOMÓRKOWEGO

Andrzej Prystupa, Maria Kazubek, Agnieszka Witczak, Konrad Krzyżanowski, Krzysztof Zinkiewicz, Witold Krupski, Jerzy Mosiewicz
Andrzej  Prystupa, Maria  Kazubek, Agnieszka  Witczak, Konrad  Krzyżanowski, Krzysztof  Zinkiewicz, Witold  Krupski, Jerzy  Mosiewicz

MONZ
2009; 15(4):591-596
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

TERYTORIALNE ROZMIESZCZENIE KADRY LEKARSKIEJ W POLSCE

Leszek Wdowiak, Irena Woźnica, Lucyna Kapka, Julia Diatczyk
Leszek  Wdowiak, Irena  Woźnica, Lucyna  Kapka, Julia  Diatczyk

MONZ
2009; 15(4):597-613
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

ZAINTERESOWANIE DODATKOWYMI UBEZPIECZENIAMI ZDROWOTNYMI W POLSCE

Iwona Bojar, Alfred Owoc, Jakub Owoc, Adrianna Pawełczak-Barszczowska
Iwona  Bojar, Alfred  Owoc, Jakub  Owoc, Adrianna  Pawełczak-Barszczowska

MONZ
2009; 15(4):614-629
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

PRAWNY OBOWIĄZEK PRZECIWDZIAŁANIA MOBBINGOWI

Teresa Bernadetta Kulik, Anna Pacian, Jolanta Pacian
Teresa Bernadetta  Kulik, Anna  Pacian, Jolanta  Pacian

MONZ
2009; 15(4):632-637
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS