Spis treści

Tom 15, Numer 3, 2009

ZESPÓŁ METABOLICZNY JAKO KONSEKWENCJA OTYŁOŚCI TRZEWNEJ

Renata Filip, Janusz Schabowski
Renata  Filip, Janusz  Schabowski

MONZ
2009; 15(3):341-350
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

JERSINIOZA -CHOROBA O RÓŻNYCH OBLICZACH

Nimfa Maria Stojek
Nimfa Maria Stojek

MONZ
2009; 15(3):351-360
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

WIEDZA NA TEMAT WŁASNEJ CHOROBY A POZIOM HEMOGLOBINY U PACJENTÓW Z CUKRZCĄ

Ewa Kostrzewa-Zabłocka, Piotr Dziemidok
Ewa  Kostrzewa-Zabłocka, Piotr  Dziemidok

MONZ
2009; 15(3):361-368
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

BARIERY ARCHITEKTONICZNE UTRUDNIAJĄCE PORUSZANIE SIĘ OSOBOM Z CHOROBAMI NARZĄDU RUCHU

Andrzej Kaniewski, Jerzy T. Marcinkowski, Natalia Hołoga
Andrzej   Kaniewski, Jerzy T.   Marcinkowski, Natalia  Hołoga

MONZ
2009; 15(3):369-374
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

OCENA POZIOMU METALI CIĘŻKICH W GLEBACH MIEJSKICH I PODMIEJSKICH OGRODÓW DZIAŁKOWYCH LUBLINA

Urszula Bożek, Barbara Królik
Urszula  Bożek, Barbara  Królik

MONZ
2009; 15(3):375-382
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

ODPADY AZBESTOWE - ZAGROŻENIA DLA LUDZI NA PRZYKŁADZIE WYBRANEJ GMINY

Jan Krupa, Katarzyna Sołtys
Jan  Krupa, Katarzyna  Sołtys

MONZ
2009; 15(3):383-404
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

OCENA SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ WŁOŚNICY W ASPEKCIE ZAGROŻENIA ZDROWIA LUDZI W POLSCE

Teresa Kłapeć, Maria Stroczyńska - Sikorska
Teresa  Kłapeć, Maria  Stroczyńska - Sikorska

MONZ
2009; 15(3):405-413
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

AKTYWNOŚĆ WZGLĘDNA KLESZCZY IXODES RICINUS W LASACH MAKROREGIONU LUBELSKIEGO

Angelina Wójcik-Fatla, Jolanta Szymańska, Violetta Zając
Angelina  Wójcik-Fatla, Jolanta  Szymańska, Violetta  Zając

MONZ
2009; 15(3):414-420
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

NEGATYWNE SKUTKI ZDROWOTNE WYWOŁYWANE PRZEZ PYŁOWE ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA

Lucyna Kapka, Leszek Wdowiak
Lucyna  Kapka, Leszek  Wdowiak

MONZ
2009; 15(3):421-429
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

OPORNA NA LECZENIE ENCEFALOPATIA WĄTROBOWA W PRZEBIEGU POALKOHOLOWEJ MARSKOŚCI WĄTROBY

Agnieszka Kowal, Andrzej Prystupa, Ewelina Grywalska, Jerzy Mosiewicz
Agnieszka  Kowal, Andrzej  Prystupa, Ewelina  Grywalska, Jerzy  Mosiewicz

MONZ
2009; 15(3):431-442
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

KSEROSTOMIA – PROBLEM DOTYKAJĄCY CORAZ WIĘKSZĄ CZĘŚĆ POPULACJI

Maria Mielnik – Błaszczak, Karolina Kosek, Dominik Hoehne, Magdalena Ciurysek, Janusz Schabowski
Maria  Mielnik – Błaszczak, Karolina  Kosek, Dominik  Hoehne, Magdalena  Ciurysek, Janusz  Schabowski

MONZ
2009; 15(3):443-449
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

STAROŚĆ JAKO PROBLEM SPOŁECZNO – DEMOGRAFICZNY ORAZ ZDROWOTNY

Leszek Wdowiak, Sławomir Ćwikła, Iwona Bojar, Lucyna Kapka, Irena Woźnica
Leszek  Wdowiak, Sławomir  Ćwikła, Iwona  Bojar, Lucyna  Kapka, Irena  Woźnica

MONZ
2009; 15(3):451-462
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA LEKARZY RODZINNYCH W RAMACH PROFILAKTYKI CHORÓB CYWILIZACYJNYCH

Agata Stefanowicz, Teresa B. Kulik, Dorota Żołnierczuk-Kieliszek
Agata  Stefanowicz, Teresa B.  Kulik, Dorota  Żołnierczuk-Kieliszek

MONZ
2009; 15(3):463-471
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

MENTALNE I EKONOMICZNO-EGZYSTENCJALNE OBSZARY DZIAŁAŃ W ZAKRESIE INTEGRACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH: SPOŁECZNA POLITYKA WŁADZY

Leszek Buliński
Leszek  Buliński

MONZ
2009; 15(3):473-479
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

PIELĘGNIARSKA KADRA KIEROWNICZA A DOSKONALENIE JAKOŚCI OPIEKI PIELĘGNIARSKIEJ W PODSTAWOWEJ OPIECE ZDROWOTNEJ PO WPROWADZENIU NORM ISO

Anna Ksykiewicz-Dorota, Iwona Markiewicz
Anna  Ksykiewicz-Dorota, Iwona  Markiewicz

MONZ
2009; 15(3):480-488
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS