Spis treści

Tom 15, Numer 2, 2009

WYBRANE ZAGADNIENIA Z ZAKRESU GENETYKI KLINICZNEJ NOWOTWORÓW W PRAKTYCE LEKARZA RODZINNEGO

Agnieszka Stembalska, Izabela Łaczmańska
Agnieszka  Stembalska, Izabela  Łaczmańska

MONZ
2009; 15(2):169-179
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

METODY WCZESNEJ PROFILAKTYKI OTYŁOŚCI WIEKU ROZWOJOWEGO

Anna Felińczak, Ewa Kuriata, Wiesław Kamiński, Andrzej Fal
Anna  Felińczak, Ewa  Kuriata, Wiesław  Kamiński, Andrzej  Fal

MONZ
2009; 15(2):180-190
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

ZABURZENIA FUNKCJI POZNAWCZYCH W CUKRZYCY

Marek Derkacz, Iwona Chmiel-Perzyńska, Krzysztof Marczewski
Marek  Derkacz, Iwona  Chmiel-Perzyńska, Krzysztof  Marczewski

MONZ
2009; 15(2):191-201
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

GORĄCZKA Q W POLSCE - POMIJANE ZAGROŻENIE (ARTYKUŁ DYSKUSYJNY)

Józef Piotr Knap
Józef Piotr Knap

MONZ
2009; 15(2):202-217
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

ŚRODOWISKOWA EKSPOZYCJA NA OŁÓW JAKO PROBLEM ZDROWOTNY

Lucyna Kapka, Leszek Wdowiak, Irena Woźnica, Katarzyna Perzyło, Jerzy Kwapuliński
Lucyna  Kapka, Leszek  Wdowiak, Irena  Woźnica, Katarzyna  Perzyło, Jerzy  Kwapuliński

MONZ
2009; 15(2):219-228
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

STAN KLIMATU AKUSTYCZNEGO W POLSCE, OCHRONA PRZED HAŁASEM ŚRODOWISKOWYM

Leszek Solecki
Leszek  Solecki

MONZ
2009; 15(2):229-236
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

KARDIOPROTEKCYJNE DZIAŁANIE NIEZBĘDNYCH NIENASYCONYCH KWASÓW TŁUSZCZOWYCH

Jolanta Michałowska, Rafał Bobiński
Jolanta  Michałowska, Rafał  Bobiński

MONZ
2009; 15(2):237-246
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

NIEDROŻNOŚĆ PNIA TRZEWNEGO JAKO PRZYCZYNA DOLEGLIWOŚCI BÓLOWYCH BRZUCHA – OPIS PRZYPADKU

Andrzej Prystupa, Maria Kazubek, Patrycja Lachowska – Kotowska, Jerzy Mosiewicz
Andrzej  Prystupa, Maria  Kazubek, Patrycja  Lachowska – Kotowska, Jerzy  Mosiewicz

MONZ
2009; 15(2):247-254
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

KOMUNIKACJA Z PACJETEM Z CHOROBĄ ALZHEIMERA-PROPOZYCJE TERAPII

Katarzyna Gustaw, Irena Woźnica
Katarzyna  Gustaw, Irena  Woźnica

MONZ
2009; 15(2):255-267
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

WPŁYW INFEKCJI HELICOBACTER PYLORI NA WCHŁANIANIE WITAMINY B 12 Z PRZEWODU POKARMOWEGO

Jerzy Baraniak, Andrzej Prystupa, Jerzy Mosiewicz
Jerzy  Baraniak, Andrzej  Prystupa, Jerzy  Mosiewicz

MONZ
2009; 15(2):268-275
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

NOWE SPOJRZENIE NA FUNKCJĘ UKŁADU ODDECHOWEGO OSÓB Z ROZPOZNANĄ PYLICĄ PŁUC MAŁYCH ZACIENIEŃ

Zdzisław Brzeski, Wojciech Sodolski, Piotr Paprzycki, Katarzyna Sodolska
Zdzisław  Brzeski, Wojciech  Sodolski, Piotr  Paprzycki, Katarzyna  Sodolska

MONZ
2009; 15(2):276-281
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

STAN KADRY LEKARSKIEJ JAKO ISTOTNY PROBLEM SYSTEMU OPIEKI ZDROWOTNEJ W POLSCE

Leszek Wdowiak, Irena Woźnica, Lucyna Kapka, Sławomir Ćwikła
Leszek  Wdowiak, Irena  Woźnica, Lucyna  Kapka, Sławomir  Ćwikła

MONZ
2009; 15(2):283-294
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

KORZYSTANIE Z PRYWATNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W POLSCE - MOTYWACJA I ZADOWOLENIE

Iwona Bojar, Alfred Owoc, Jakub Owoc, Adrianna Pawełczak-Barszczowska
Iwona  Bojar, Alfred  Owoc, Jakub  Owoc, Adrianna  Pawełczak-Barszczowska

MONZ
2009; 15(2):295-310
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

ZNAJOMOŚĆ CZYNNIKÓW RYZYKA CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA W SUBPOPULACJI W WIEKU POPRODUKCYJNYM

Irena Maniecka-Bryła, Ilona Bigos, Marek Bryła
Irena  Maniecka-Bryła, Ilona  Bigos, Marek  Bryła

MONZ
2009; 15(2):311-323
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

ANALIZA WYBRANYCH OBSZARÓW ŻYCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH JAKO PRZYKŁAD ICH INTEGRACJI ZE SPOŁECZEŃSTWEM

Elżbieta Kamusińska, Teresa Stawińska
Elżbieta  Kamusińska, Teresa  Stawińska

MONZ
2009; 15(2):325-336
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS