Spis treści

Tom 15, Numer 1, 2009

OGÓLNE ZASADY FARMAKOTERAPII NADCIŚNIENIA TĘTNICZEGO PIERWOTNEGO

Agnieszka Witczak, Andrzej Prystupa, Jerzy Mosiewicz
Agnieszka  Witczak, Andrzej  Prystupa, Jerzy  Mosiewicz

MONZ
2009; 15(1):1-10
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

ZAPALENIE WYROSTKA ROBACZKOWEGO U DZIECI

Margareta Budner
Margareta  Budner

MONZ
2009; 15(1):11-26
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

ROLA WYSIŁKU FIZYCZNEGO W PREWENCJI POWIKŁAŃ CHOROBOWYCH OTYŁOŚCI

Renata Filip, Magdalena Ciurysek, Janusz Schabowski
Renata  Filip, Magdalena  Ciurysek, Janusz  Schabowski

MONZ
2009; 15(1):27-34
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

PROFILAKTYKA CHORÓB ODTYTONIOWYCH W ŚWIETLE RAPORTU ŚWIATOWEJ ORGANIZACJI ZDROWIA

Barbara Mackiewicz, Anna Góra, Marcin Golec, Wiesław Dubielisj, Jolanta Szymańska, Jacek Dutkiewicz
Barbara  Mackiewicz, Anna  Góra, Marcin  Golec, Wiesław  Dubielisj, Jolanta  Szymańska, Jacek  Dutkiewicz

MONZ
2009; 15(1):35-44
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

OCENA SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ TOKSOKAROZY W ASPEKCIE ZAGROśENIA ZDROWIA LUDZI W POLSCE

Teresa Kłapeć, Maria Stroczyńska-Sikorska
Teresa  Kłapeć, Maria  Stroczyńska-Sikorska

MONZ
2009; 15(1):45-53
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

ZABURZENIA ODDAWANIA MOCZU U DZIECI Z ODPŁYWEM PĘCHERZOWO-MOCZOWODOWYM

Maria Małgorzata Zajączkowska, Najeeb Moulhee
MariaMałgorzata Zajączkowska, Najeeb  Moulhee

MONZ
2009; 15(1):55-62
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

MIKROELEMENTY W SUROWICY PACJENTÓW Z CUKRZYCĄ TYPU 2

Andrzej Prystupa, Grażyna Orlicz – Szczęsna, Anna Błażewicz, Piotr Szczęsny
Andrzej  Prystupa, Grażyna  Orlicz – Szczęsna, Anna  Błażewicz, Piotr  Szczęsny

MONZ
2009; 15(1):63-69
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

ANALIZA DOLEGLIWOŚCI BÓLOWYCH I DANYCH DEMOGRAFICZNYCH PACJENTÓW PORADNI LECZENIA BÓLU

Krzysztof Brzeziński, Lech Panasiuk, Maria Nowinska, Andrzej Stanisławek
Krzysztof  Brzeziński, Lech  Panasiuk, Maria  Nowinska, Andrzej  Stanisławek

MONZ
2009; 15(1):70-81
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

CHOROBY NARZĄDU RUCHU JAKO PRZYCZYNA ORZEKANIA O NIEZDOLNOŚCI DO SAMODZIELNEJ EGZYSTENCJI U OSÓB UBEZPIECZONYCH W KASIE ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

Anna Kozak-Sykała, Leszek Wdowiak, Agnieszka Saracen
Anna  Kozak-Sykała, Leszek  Wdowiak, Agnieszka  Saracen

MONZ
2009; 15(1):82-90
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

ZDROWIE PUBLICZNE A SAMOLECZENIE

Leszek Wdowiak, Lucyna Kapka, Jolanta Szymańska
Leszek  Wdowiak, Lucyna  Kapka, Jolanta  Szymańska

MONZ
2009; 15(1):93-104
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

ZACHOWANIA ZDROWOTNE DZIECI W WIEKU 11 LAT ZWIĄZANE Z ODŻYWIANIEM

Irena Maniecka-Bryła, Agnieszka Tobiasz, Alina Kowalska, Irena Woźnica, Marek Bryła
Irena  Maniecka-Bryła, Agnieszka  Tobiasz, Alina  Kowalska, Irena  Woźnica, Marek  Bryła

MONZ
2009; 15(1):105-115
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

OCENA DOSTĘPNOŚCI DO PROFILAKTYCZNYCH BADAŃ PIERSI WŚRÓD MIESZKANEK WSI

Magdalena Florek
Magdalena  Florek

MONZ
2009; 15(1):116-125
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

CHARAKTERYSTYKA FORM ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO NA PRZYKŁADACH ROLNICZYCH SYSTEMÓW UBEZPIECZEŃ W WYBRANYCH PAŃSTWACH

Leszek Wdowiak, Sławomir Ćwikła, Lucyna Kapka
Leszek  Wdowiak, Sławomir  Ćwikła, Lucyna  Kapka

MONZ
2009; 15(1):126-138
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

CZYNNIKI SYTUACYJNE A ZACHOWANIA ZWIĄZANE ZE ZDROWIEM WŚRÓD STUDENTÓW

Monika Binkowska-Bury, Grażyna Hejda, Paweł Januszewicz
Monika  Binkowska-Bury, Grażyna  Hejda, Paweł  Januszewicz

MONZ
2009; 15(1):139-151
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS