Spis treści

Tom 21, Numer 2, 2015

Krążące komórki śródbłonka jako marker uszkodzenia śródbłonka naczyń

Małgorzata Dec, Elżbieta Bartoszek, Jerzy Mosiewicz
MONZ
2015; 21(2):113-115

ICID: 1152904
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Powikłania pooperacyjne dyskopatii lędźwiowej – opis przypadku

Gustaw Wójcik, Jolanta Piskorz
MONZ
2015; 21(2):116-119

ICID: 1152905
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Jednostopniowa amplifikacja kwasów nukleinowych (ang. One-Step Nucleic Acid Amplification – OSNA) – nowa metoda wykrywania przerzutów guzów litych do węzłów chłonnych

Krzysztof Kaczka, Anna Grzegory, Lech Pomorski
MONZ
2015; 21(2):120-124

ICID: 1152906
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Ciężarne niepełnoletnie – współczesny problem bio-psycho-społeczny

Agnieszka Bień, Grażyna Iwanowicz-Palus, Anna Włoszczak-Szubzda, Małgorzata Witkowska
MONZ
2015; 21(2):125-131

ICID: 1152907
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Poziom satysfakcji pacjenta jako jeden z aspektów jakości opieki medycznej

Monika Szpringer, Jarosław Chmielewski, Justyna Kosecka, Bogumił Sobczyk, Olga Komendacka
Monika  Szpringer, Jarosław  Chmielewski, Justyna  Kosecka, Bogumił  Sobczyk, Olga  Komendacka

MONZ
2015; 21(2):132-137
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Kryteria oceny rozwoju motorycznego uczniów szkół podstawowych

Wojciech Roczniak, Magdalena Babuśka-Roczniak, Anna Roczniak, Robert Grzegorz Roczniak
MONZ
2015; 21(2):138-141

ICID: 1152909
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Kontrola wewnętrzna działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych w podmiotach leczniczych w świetle obowiązujących aktów prawnych

Weronika Oleszczak - Momot, Anna Jurkiewicz
MONZ
2015; 21(2):142-145

ICID: 1152910
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Kontrowersje wokół realizaji samorządowych programów zdrowotnych

Grzegorz Glanowski
MONZ
2015; 21(2):146-151

ICID: 1152911
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Higiena jamy ustnej dzieci leczonych ortodontycznie z terenu miasta i wsi

Joanna Słomska, Aneta Kamińska, Leszek Szalewski, Hanna Skórzyńska, Jerzy Błaszczak, Janusz Borowicz
Joanna  Słomska, Aneta  Kamińska, Leszek  Szalewski, Hanna  Skórzyńska, Jerzy  Błaszczak, Janusz  Borowicz

MONZ
2015; 21(2):152-157
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Źródła informacji o lekach OTC oraz opinia mieszkańców terenów wiejskich o wpływie tych leków na zdrowie

Monika Szpringer, Marzena Olędzka, Justyna Kosecka, Elżbieta Monika Galińska, Jarosław Chmielewski, Bogumił Sobczyk, Magdalena Wawrzeńczyk
Monika  Szpringer, Marzena  Olędzka, Justyna  Kosecka, ElżbietaMonika Galińska, Jarosław  Chmielewski, Bogumił  Sobczyk, Magdalena  Wawrzeńczyk

MONZ
2015; 21(2):158-162
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Stosowanie leków dostępnych bez recepty i suplementów diety przez osoby dorosłe z województwa świętokrzyskiego

Monika Szpringer, Marzena Olędzka, Justyna Kosecka, Elżbieta Monika Galińska, Jarosław Chmielewski, Magdalena Wawrzeńczyk, Bogumił Sobczyk, Magdalena Wawrzeńczyk
Monika  Szpringer, Marzena  Olędzka, Justyna  Kosecka, ElżbietaMonika Galińska, Jarosław  Chmielewski, Magdalena  Wawrzeńczyk, Bogumił  Sobczyk, Magdalena  Wawrzeńczyk

MONZ
2015; 21(2):163-167
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Zachowania anorektyczne wśród społeczności pro-ana

Natalia Kaźmierczak, Sylwia Kiełbasa, Rafał Patryn, Antoni Niedzielski
MONZ
2015; 21(2):168-173

ICID: 1152915
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Relacje partnerskie w leczeniu niepłodności

Aleksandra Anna Dembińska
MONZ
2015; 21(2):174-180

ICID: 1152916
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Czynniki determinujące akceptację choroby przez kobiety leczone z powodu zmian patologicznych szyjki macicy

Marzena Kaźmierczak, Iwona Kubiak, Grażyna Gebuza, Małgorzata Gierszewska, Estera Mieczkowska
MONZ
2015; 21(2):181-186

ICID: 1152917
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Zasady, wskazania i dokumentowanie stosowania środków przymusu bezpośredniego w domach pomocy społecznej

Tomasz Kucmin, Adriana Kucmin, Małgorzata Płowaś-Goral
MONZ
2015; 21(2):187-192

ICID: 1152918
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Rozwój podstawowej opieki zdrowotnej na Ukrainie w świetle trendów światowych

Valeriia M. Lekhan, Henadiy O. Slabkyy, Valentina H. Ginsburg, Liliia V. Kryachkova, Marina V. Shevchenko
MONZ
2015; 21(2):193-197

ICID: 1152919
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Promocja marketingowa usług medycznych świadczonych przez lekarzy – analiza możliwości i ograniczeń

Sylwia Kiełbasa, Natalia Kaźmierczak, Rafał Patryn, Antoni Niedzielski
MONZ
2015; 21(2):198-203

ICID: 1152920
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Świadomość ekologiczna społeczeństwa w zakresie zagrożeń związanych z azbestem

Bożena Nowakowicz-Dębek, Halina Pawlak, Łukasz Wlazło, Agnieszka Buczaj, Anna Chmielowiec-Korzeniowska, Monika Bryl, Martyna Kasela, Mateusz Ossowski
Bożena  Nowakowicz-Dębek, Halina  Pawlak, Łukasz   Wlazło, Agnieszka  Buczaj, Anna  Chmielowiec-Korzeniowska, Monika  Bryl, Martyna  Kasela, Mateusz  Ossowski

MONZ
2015; 21(2):204-207
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Mierniki stanu bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach pracy

Dariusz Romuald Smoliński, Leszek Solecki
MONZ
2015; 21(2):208-214

ICID: 1152922
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Terapia manualna w diagnozowaniu i leczeniu zespołu mięśnia gruszkowatego – studium przypadku

Kamil Zaworski, Robert Latosiewicz, Piotr Majcher, Tomasz Derewiecki
MONZ
2015; 21(2):215-220

ICID: 1152923
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Wykorzystanie Internetu jako źródła informacji o zdrowiu i chorobie w ocenie studentów uczelni lubelskich

Damian Marek Szymczyk, Monika Grela, Andrzej Horoch, Agata Smoleń
Damian Marek  Szymczyk, Monika  Grela, Andrzej  Horoch, Agata  Smoleń

MONZ
2015; 21(2):221-226
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Nadwaga i otyłość w populacji 60-letnich i starszych mieszkańców Białej Podlaskiej

Agnieszka Wasiluk, Jerzy Saczuk, Paulina Szyszka, Zbigniew Chazan
MONZ
2015; 21(2):227-232

ICID: 1152925
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

komentarz do artykułu katarzyny gawlik, haliny woś, wioletty waksmańskiej oraz renaty łukasik pt. „opinie rodziców na temat szczepień ochronnych u dzieci”

Ilona Cieślak
MONZ
2015; 21(2):233-233

ICID: 1152926
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS