Spis treści

Tom 21, Numer 1, 2015

Wybrane metaloproteinazy i ich inhibitory w przewidywaniu skuteczności tokolizy nifedypiną

Agnieszka Haratym-Maj, Maria Bożena Warzycka, Marta Andres-Mach, Bartłomiej Warzycki
MONZ
2015; 21(1):1-3

ICID: 1142349
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Effect of hyperbaric oxygen therapy in a patient with Wegener’s granulomatosis – case report

Emilia Kancik, Tomasz Mitrut, Tomasz Pańko, Andrzej Prystupa, Jacek Sompor, Tomasz Lubek, Jerzy Mosiewicz, Adam Nogalski
MONZ
2015; 21(1):4-6

ICID: 1142350
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Łagodne zdarzenia niepożądane po podaniu jodowego środka kontrastującego w badaniu tomografii komputerowej

Emilia Wyszomierska, Ewa Pasieka, Robert Milewski, Urszula Łebkowska
MONZ
2015; 21(1):7-12

ICID: 1142351
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Turystyka aktywna młodzieży studenckiej jako forma zdrowego stylu życia

Bożena Danuta Alejziak
MONZ
2015; 21(1):13-18

ICID: 1142352
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Kinezyterapia w chorobie Parkinsona

Dorota Kozak-Putowska, Joanna Iłżecka, Jolanta Piskorz, Gustaw Wójcik, Dorota Nalepa
MONZ
2015; 21(1):19-23

ICID: 1142353
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Edukacja zdrowotna w środowisku szkolnym – badanie opinii i oczekiwań uczniów gimnazjów i liceów

Aleksander Truszkiewicz, Dominik Olejniczak, Urszula Religioni, Joanna Skonieczna
MONZ
2015; 21(1):24-28

ICID: 1142354
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Listeria monocytogenes jako problem zdrowia publicznego

Anna Jurkiewicz, Weronika Oleszczak -Momot
MONZ
2015; 21(1):29-32

ICID: 1142355
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Wpływ wybranych czynników na wybór kierunku studiów i plany zawodowe studentów ratownictwa medycznego

Ewa Smoleń, Elżbieta Cipora
MONZ
2015; 21(1):33-38

ICID: 1142356
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Lęk przed porodem w III trymestrze ciąży i jego powiązania ze stanem noworodka

Grażyna Gebuza, Marzena Kaźmierczak, Małgorzata Gierszewska , Estera Mieczkowska , Mariola Banaszkiewicz, Agnieszka Wróbel-Bania
MONZ
2015; 21(1):39-44

ICID: 1142357
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Satysfakcja z życia kobiet ciężarnych

Katarzyna Kanadys, Justyna Rogowska, Magdalena Lewicka, Henryk Wiktor
MONZ
2015; 21(1):45-48

ICID: 1142358
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Analysis of perinatal mortality in Ukraine

Valentina Ginzburg
MONZ
2015; 21(1):49-55

ICID: 1142359
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Tularemia – infekcja wywoływana przez Francisella tularensis

Małgorzata Tokarska-Rodak
MONZ
2015; 21(1):56-61

ICID: 1142360
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Zagrożenia zdrowotne związane z genetycznie modyfikowaną żywnością (GMF)

Anna Jurkiewicz, Franciszek Bujak
MONZ
2015; 21(1):62-64

ICID: 1142361
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Ocena narażenia populacji wiejskiej Lubelszczyzny na zakażenie krętkami z rodzaju Leptospira, ze szczególnym uwzględnieniem terenów popowodziowych

Jacek Dutkiewicz, Angelina Wójcik-Fatla, Violetta Zając, Bernard Wasiński, Józef Piotr Knap, Jacek Sroka, Ewa Cisak, Anna Sawczyn
MONZ
2015; 21(1):65-70

ICID: 1142362
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Wstępna ocena skuteczności urządzenia VELscope VX w wykrywaniu zmian na
powierzchni błony śluzowej jamy ustnej

Paweł Milner, Grażyna Grzesiak-Janas
MONZ
2015; 21(1):71-76

ICID: 1142363
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Bariery uprawiania turystyki przez osoby niepełnosprawne w kontekście statusu materialnego

Krzysztof Kaganek
MONZ
2015; 21(1):77-83

ICID: 1142364
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Rehabilitacja pacjentów ze stomią jelitową

Anna Ławnik
MONZ
2015; 21(1):84-87

ICID: 1142365
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Aspekt behawioralny postawy młodzieży kończącej szkoły średnie wobec genetycznych modyfikacji organizmów (GMO) i żywności modyfikowanej genetycznie (GMF)

Anna Jurkiewicz
MONZ
2015; 21(1):88-94

ICID: 1142366
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Problem ortoreksji w grupie studentów kierunku dietetyka

Ewa Gubiec, Agnieszka Stetkiewicz-Lewandowicz, Paweł Rasmus, Tomasz Sobów
MONZ
2015; 21(1):95-100

ICID: 1142367
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Palenie tytoniu wśród studentów pierwszego roku rzeszowskich uczelni

Monika Binkowska - Bury, Izabela Magdalena Sałacińska, Paweł Więch, Paweł Januszewicz
MONZ
2015; 21(1):101-106

ICID: 1142368
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Wpływ palenia tytoniu na wybór sposobu żywienia i zachowania żywieniowe. Badania wstępne

Maria Śmiechowska
MONZ
2015; 21(1):107-111

ICID: 1142369
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS