Spis treści

Tom 20, Numer 4, 2014

Znaczenie profilaktycznych zabiegów weterynaryjnych w zdrowiu publicznym

Mateusz Grajek, Joanna Woźniak-Holecka
MONZ
2014; 20(4):347-350

ICID: 1132033
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Wczesna rehabilitacja pacjentów po udarze
niedokrwiennym mózgu

Jolanta Piskorz, Gustaw Wójcik, Joanna Iłzecka, Dorota Kozak-Putowska
MONZ
2014; 20(4):351-355

ICID: 1132034
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Ocena wybranych aspektów życia codziennego i czynników
determinujących przestrzeganie diety bezglutenowej u osób chorych z celiakią

Paulina Limanowska, Justyna Kubiak, Katarzyna Napieraj, Dorota Różańska
MONZ
2014; 20(4):356-359

ICID: 1132035
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Opinie rodziców na temat szczepień ochronnych u dzieci

Katarzyna Gawlik, Halina Woś, Wioletta Waksmańska, Renata Łukasik
MONZ
2014; 20(4):360-364

ICID: 1132036
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Analiza źródeł wiedzy dotyczącej planowania rodziny wśród kobiet w województwie łódzkim

Barbara Wrońska, Bogusława Rudnicka, Danuta Małańczuk
MONZ
2014; 20(4):365-369

ICID: 1132037
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Profilaktyka nadciśnienia tętniczego

Małgorzata Wojciechowska, Izdebska Ewa
MONZ
2014; 20(4):370-373

ICID: 1132038
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Wiedza rodziców 10-letnich uczniów szkoły podstawowej w Lublinie na temat leków OTC

Dorota Żołnierczuk-Kieliszek, Mariola Janiszewska, Damian M Szymczyk, Teresa B Kulik, Agnieszka Zabłocka, Ewa Kawiak-Jawor
MONZ
2014; 20(4):374-378

ICID: 1132039
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Aktywność fizyczna receptą na długowieczność

Magdalena Skotnicka, Magdalena Pieszko
MONZ
2014; 20(4):379-383

ICID: 1132040
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Problemy medyczne i społeczne pacjentów ze stomią należących do POL-ILKO

Diana Luiza Piaszczyk, Janusz Schabowski
MONZ
2014; 20(4):384-389

ICID: 1132041
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Analiza wybranych zmiennych determinujących występowanie zaburzeń nastroju po porodzie

Marzena Kaźmierczak, Małgorzata Gierszewska, Grażyna Gebuza, Estera Mieczkowska, Mariola Banaszkiewicz
MONZ
2014; 20(4):390-395

ICID: 1132042
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Depresja – spojrzenie przez pryzmat zmian w układzie odpornościowym

Małgorzata Janowska, Andrzej Czernikiewicz
MONZ
2014; 20(4):396-399

ICID: 1132043
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Seksualność kobiet w okresie klimakterium

Agata Gardziejewska, Agnieszka Różańska-Kohsek, Maciej Zalewski, Jerzy Heimrath, Jerzy Zalewski
MONZ
2014; 20(4):400-404

ICID: 1132044
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Wybrane problemy zdrowotne osób powyżej 90. roku życia

Iwona Bojar, Przemysław Bejga, Irena Woźnica, Sławomir Ćwikła, Alfred Owoc
MONZ
2014; 20(4):405-411

ICID: 1132045
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Badania seroepidemiologiczne w kierunku Francisella tularensis wśród pracowników leśnictwa i rolników

Ewa Cisak, Angelina Wójcik-Fatla, Violetta Zając, Jacek Dutkiewicz
MONZ
2014; 20(4):412-414

ICID: 1132046
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Przyczyny zdrowotne orzeczonej długotrwałej niezdolności do pracy u osób deportowanych do ZSRR w latach 1940–1956

Zofia Gronowska
MONZ
2014; 20(4):415-419

ICID: 1132047
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Systematyczne podejście do standaryzacji higienicznej ksenobiotyków

Mechyslav R Gzhegotsky, Borys M Shtabsky, Leonid M Shafran
MONZ
2014; 20(4):420-425

ICID: 1132048
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Przyczyny występowania dolegliwości bólowych ze strony układu mięśniowo-szkieletowego wśród rolników, w związku z wykonywaną pracą

Leszek Solecki
MONZ
2014; 20(4):426-429

ICID: 1132049
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Badanie ultrasonograficzne jamy brzusznej w diagnostyce guzów jelita grubego – opis przypadku

Andrzej Prystupa, Bogusław Makaruk, Sylwia Milaniuk, Jerzy Baraniak, Ewa Kurys-Denis, Tzu-Yi Chan, Tomasz Prystupa, Witold Krupski, Jerzy Mosiewicz
MONZ
2014; 20(4):430-432

ICID: 1132050
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Palenie tytoniu przez studentów – skala problemu

Wacław Kruk, Agnieszka Hubert-Lutecka, Karolina Zając, Izabela Cichocka
MONZ
2014; 20(4):433-438

ICID: 1132051
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Częstość podejmowania działań zmierzających do redukcji masy ciała przez studentki z nadwagą i otyłością pochodzące z górnośląskich uczelni

Sandra Kryska
MONZ
2014; 20(4):439-443

ICID: 1132052
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

 Powikłania po chemioterapii w praktyce lekarza internisty

Emilia Kancik, Sylwia Milaniuk, Andrzej Prystupa, Jerzy Mosiewicz
MONZ
2014; 20(4):444-448

ICID: 1132053
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Wpływ palenia papierosów na gęstość mineralną i masę tkanki kostnej u mężczyzn

ANNA KOPICZKO, Joanna Cieplińska
MONZ
2014; 20(4):449-452

ICID: 1132054
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS