Spis treści

Tom 20, Numer 3, 2014

Opinia społeczna na temat chorób nowotworowych – badanie retrospektywne

Marianna Charzyńska-Gula, Aneta M. Bartosiewicz, Renata Bogusz , Zdzisława Szadowska-Szlachetka , Katarzyna Muzyczka, Alina Deluga, Katarzyna Kocka
MONZ
2014; 20(3):223-228

ICID: 1124647
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Wiedza i opinie osób studiujących na temat problemów związanych z otyłością

Barbara Ślusarska, Ewa Szcześniak , Danuta Zarzycka, Beata Dobrowolska , Bożena Zboina
MONZ
2014; 20(3):229-234

ICID: 1124648
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Problemy medyczne, pedagogiczne i społeczne funkcjonowania osób z zaburzeniami odżywiania

Karolina Suszyńska, Emilia D Sobolewska, Teresa Kulik, Anna Pacian
MONZ
2014; 20(3):235-240

ICID: 1124649
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Jakość życia osób z celiakią, alergią i nadwrażliwością na gluten stosujących dietę bezglutenową – ocena za pomocą kwestionariusza WHOQOL-BREF

Anna Brończyk-Puzoń, Joanna Bieniek, Aneta Koszowska, Justyna Nowak, Anna Dittfeld, Elżbieta Dziąbek, Paweł Jagielski
MONZ
2014; 20(3):241-244

ICID: 1124650
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Jakie zagadnienia należy poruszyć w edukacji kobiet ciężarnych na temat porodu
nieobciążonego patologią?

Mariola Król, Paulina Kaczor, Magdalena Grobelny
MONZ
2014; 20(3):245-250

ICID: 1124651
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Znajomość metod korzystnie wpływających na przebieg porodu wśród ciężarnych z województwa lubelskiego

Mariola Król, Paulina Kaczor, Magdalena Grobelny
MONZ
2014; 20(3):251-255

ICID: 1124652
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Jakość życia pacjentów po implantacji kardiowertera-defibrylatora

Aleksandra Bednarek, Małgorzata Peregud-Pogorzelska, Jarosław Kaźmierczak, Zdzisława Kornacewicz-Jach
MONZ
2014; 20(3):256-259

ICID: 1124653
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Ocena wiedzy kierowców na temat zasad udzielania pierwszej pomocy

Monika Szpringer, Olga Komendacka, Justyna Kosecka, Bogumił Sobczyk
MONZ
2014; 20(3):260-264

ICID: 1124654
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Style radzenia sobie ze stresem jako zmienne determinujące jakość życia młodych dorosłych

Dorota Mroczkowska, Joanna Białkowska
MONZ
2014; 20(3):265-269

ICID: 1124655
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Profil osobowości, style radzenia sobie ze stresem a wypalenie zawodowe wśród szkolących się opiekunów medycznych

Klaudia Tabała, Patryk Stecz, Józef Kocur
MONZ
2014; 20(3):270-275

ICID: 1124656
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Staż pracy, poziom wypalenia zawodowego i strategie radzenia sobie ze stresem wśród położnych 

Magdalena Gruszczyńska, Elżbieta Skowrońska, Anna Bator, Monika Bąk-Sosnowska
MONZ
2014; 20(3):276-281

ICID: 1124657
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Ocena przydatności wybranych elementów badania lekarskiego w prognozowaniu stopnia ciężkości obturacyjnego bezdechu sennego

Piotr Pardak, Piotr S Paprzycki, Lech Panasiuk
MONZ
2014; 20(3):282-286

ICID: 1124658
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Czynniki wpływające na ocenę wyglądu w grupie studentek pielęgniarstwa
UJK w Kielcach

Agata Horecka- Lewitowicz, Piotr Lewitowicz, Olga Adamczyk –Gruszka
MONZ
2014; 20(3):287-290

ICID: 1124659
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Poziom aktywności fizycznej a gęstość mineralna kości w odcinku lędźwiowym
kręgosłupa u osób w wieku średnim

Barbara Duda, Ewa Wójtowicz
MONZ
2014; 20(3):291-295

ICID: 1124660
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Zachowania żywieniowe młodzieży z województwa śląskiego

Agata Kiciak, Beata Całyniuk, Elżbieta Grochowska-Niedworok, Marek Kardas, Lechosław Dul
MONZ
2014; 20(3):296-300

ICID: 1124661
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Zachowania zdrowotne studentów w świetle wybranych uwarunkowań

Justyna Palacz
MONZ
2014; 20(3):301-306

ICID: 1124662
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Wpływ reklamy społecznej na zachowania zdrowotne w warszawskim środowisku studenckim

Dominik Olejniczak, Grzegorz Juszczyk, Aleksandra Czerw
MONZ
2014; 20(3):307-313

ICID: 1124663
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Płeć jako czynnik różnicujący warunki funkcjonowania osób niepełnosprawnych
w środowisku wiejskim Lubelszczyzny

Wiesław Romanowicz, Józef Bergier, Dorota Tomczyszyn
MONZ
2014; 20(3):314-319

ICID: 1124664
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Problemy opiekuńczo-pielęgnacyjne pacjentów oddziału geriatrycznego

Justyna Paszkiewicz, Irena Wrońska, Stanisława Spisacka, Mirosława Staniszewska, Anna Ławnik
MONZ
2014; 20(3):320-324

ICID: 1124665
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Nawyki żywieniowe kobiet – wybrane zagadnienia

Aleksandra Słopiecka
MONZ
2014; 20(3):325-329

ICID: 1124666
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Ocena nawyków żywieniowych pacjentów z otyłością, zakwalifikowanych do zabiegu bariatrycznego

Elżbieta Szczepańska, Anna Brończyk-Puzoń
MONZ
2014; 20(3):330-334

ICID: 1124667
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Wiedza dzieci i młodzieży z województwa lubelskiego na temat zastosowania przyborów higienicznych w profilaktyce próchnicy zębów

Mariola Król, Magdalena Grobelny
MONZ
2014; 20(3):335-340

ICID: 1124668
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Żywienie kobiet w okresie ciąży

Agnieszka Wendołowicz, Ewa Stefańska, Lucyna Ostrowska
MONZ
2014; 20(3):341-345

ICID: 1124669
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS