Spis treści

Tom 20, Numer 2, 2014

Samoopieka w działaniach podejmowanych przez pacjentów z POChP na rzecz zdrowia

Małgorzata Kochman, Jolanta Górajek-Jóźwik
MONZ
2014; 20(2):109-119

ICID: 1112222
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Psychospołeczne czynniki sprzyjające stosowaniu diety przez nastolatków
z nadmiarem masy ciała

Izabela Tabak, Anna Oblacińska, Maria Jodkowska
MONZ
2014; 20(2):120-125

ICID: 1112223
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Wizyta u ginekologa – aspekt psychologiczny, diagnostyczny i leczniczy

Jakub Gruszka, Marzena Wrześniewska, Olga Adamczyk-Gruszka
MONZ
2014; 20(2):126-130

ICID: 1112224
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Wybrane czynniki psychologiczne i medyczne a jakość życia chorych na choroby układu krążenia

Dorota Żołnierczuk-Kieliszek, Teresa B Kulik, Agnieszka E Maciejasz, Ewa Kawiak-Jawor, Mariola Janiszewska, Agata Stefanowicz
MONZ
2014; 20(2):131-135

ICID: 1112225
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Psychospołeczne następstwa nietrzymania moczu

Grażyna Stadnicka, Marta Janik, Celina Łepecka - Klusek, Anna Pilewska – Kozak
MONZ
2014; 20(2):136-140

ICID: 1112226
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Psychologiczne aspekty chorób kardiologicznych

Ewelina M Monastyrska, Oliwia Beck
MONZ
2014; 20(2):141-144

ICID: 1112227
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Psychologiczne i prawne aspekty transplantacji ex vivo

Ewelina M. Monastyrska, Oliwia Beck
MONZ
2014; 20(2):145-148

ICID: 1112228
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Wiedza młodzieży kończącej szkoły średnie na temat problematyki genetycznie modyfikowanych organizmów (GMO) i żywności modyfikowanej genetycznie (GMF)

Anna Jurkiewicz, Franciszek Bujak
MONZ
2014; 20(2):149-154

ICID: 1112229
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Samoocena sytuacji bytowej niepełnosprawnych mieszkańców wsi

Magdalena Florek-Łuszczki
MONZ
2014; 20(2):155-159

ICID: 1112230
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Choroba zawodowa a niezdolność do pracy. Zasady orzekania

Jolanta Rynowska – Wiśniewska
MONZ
2014; 20(2):160-165

ICID: 1112231
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Aktywność fizyczna kobiet i mężczyzn studiujących w Państwowej Szkole Wyższej w Białej Podlaskiej

Barbara Bergier, Ewa Stępień, Ewelina Niźnikowska, Józef Bergier
MONZ
2014; 20(2):166-170

ICID: 1112232
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Znaczenie mass mediów w promocji zdrowia

Magdalena Syrkiewicz-Świtała, Tomasz Holecki, Ewa Wojtynek
MONZ
2014; 20(2):171-176

ICID: 1112233
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Zmiany w przewodzie pokarmowym w przebiegu plamicy Henocha i Schönleina na podstawie opisu przypadku

Andrzej Prystupa, Małgorzata Dec, Jerzy Baraniak, Jerzy Mosiewicz
MONZ
2014; 20(2):177-179

ICID: 1112234
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Związki stylu życia z poziomem otłuszczenia oraz typem dystrybucji tkanki tłuszczowej u młodych kobiet i mężczyzn studiujących w Krakowie

Urszula Pasiut
MONZ
2014; 20(2):180-185

ICID: 1112235
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Zachowania zdrowotne i żywieniowe uczniów szkół o profilu sportowym (z uwzględnieniem płci oraz wskaźnika BMI badanych) – doniesienie wstępne

Beata Całyniuk, Agata Kiciak, Elżbieta Grochowska-Niedworok
MONZ
2014; 20(2):186-191

ICID: 1112236
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Ocena wiedzy pielęgniarek z oddziałów zabiegowych na temat zakażeń szpitalnych przenoszonych drogą kontaktową

Małgorzata Chwedoruk, Joanna Gotlib
MONZ
2014; 20(2):192-198

ICID: 1112237
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Ocena wiedzy pacjentów w fazie rekonwalescencji po zabiegu angioplastyki
tętnic wieńcowych na temat eliminowania czynników ryzyka choroby wieńcowej jako elementu prozdrowotnego stylu życia

Tomasz Buraczyński, Joanna Gotlib
MONZ
2014; 20(2):199-207

ICID: 1112238
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Prawidłowe żywienie dzieci w wieku wczesnoszkolnym jako niezbędny element profilaktyki chorób cywilizacyjnych

Małgorzata Kostecka
MONZ
2014; 20(2):208-213

ICID: 1112239
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Żywność funkcjonalna – szansa czy zagrożenie dla zdrowia?

Andrzej Błaszczak, Władysław Grześkiewicz
MONZ
2014; 20(2):214-221

ICID: 1112240
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS