Spis treści

Tom 20, Numer 1, 2014

„Posłuszeństwo” pacjentów związane z antybiotykoterapią – na przykładzie wybranej grupy młodzieży i dorosłych

Barbara Zając, Marcin Rząca, Marianna Charzyńska-Gula, Agata Krzos
MONZ
2014; 20(1):1-5

ICID: 1103932
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Wiedza pielęgniarek województwa lubelskiego i podkarpackiego w zakresie czynników ryzyka nowotworów piersi

Ewa Smoleń, Beata Dobrowolska
MONZ
2014; 20(1):6-11

ICID: 1103933
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Postępowanie fizjoterapeytyczne w nietrzymaniu moczu

Żanna Fiodorenko-Dumas, Małgorzata Paprocka-Borowicz
MONZ
2014; 20(1):12-16

ICID: 1103934
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Palenie tytoniu jako czynnik ryzyka udaru mózgu

Jarosław Kustra, Magdalena Z Kalisz, Anna M Szczepańska-Szerej
MONZ
2014; 20(1):17-20

ICID: 1103935
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Znaczenie uniwersytetów trzeciego wieku w kreowaniu aktywnego stylu życia

Danuta Wiśniewska, Marzena Ślężyńska, Jan Ślężyński
MONZ
2014; 20(1):21-25

ICID: 1103936
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Wpływ reklamy na wybory zdrowotne Polaków

Anna Kubiak, Maria Kuleczka – Raszewska
MONZ
2014; 20(1):26-30

ICID: 1103937
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Porównanie aktywności fizycznej i diety u kobiet i mężczyzn chorych na cukrzycę typu 2

Ewa Mędrela-Kuder, Helena Bis
MONZ
2014; 20(1):31-33

ICID: 1103938
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Ruchome skrzepliny w prawym przedsionku wykryte przy pomocy przezklatkowej echokardiografii(TTE) u pacjenta z ostrą zatorowością płucną- opis przypadku

Andrzej Ignatowicz, Andrzej Prystupa, Andrzej Biłan, Katarzyna Kucharska, Agnieszka Janiszewska, Jerzy Mosiewicz, Janusz Schabowski
MONZ
2014; 20(1):34-36

ICID: 1103939
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Przypadek dużej torbieli resztkowej żuchwy u 60-letniego pacjenta

Paweł Milner, Grażyna Grzesiak-Janas
MONZ
2014; 20(1):37-41

ICID: 1103940
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Analiza poziomu satysfakcji z życia kobiet w okresie okołomenopuzalnym zależnie od wybranych czynników socjodemograficznych

Katarzyna Kanadys, Magdalena Lewicka, Magdalena Sulima, Dariusz Surdyka, Henryk Wiktor
MONZ
2014; 20(1):42-45

ICID: 1103941
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Poczucie satysfakcji oraz obciążenia
obowiązkami nieformalnych opiekunów osób starszych w zależności od poziomu sprawności podopiecznych

Justyna Grochowska
MONZ
2014; 20(1):46-50

ICID: 1103942
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Strategie życiowe studentów kierunku ratownictwo medyczne

Grzegorz Nowicki, Patryk Rzońca, Mariusz Goniewicz, Ewa Chemperek, Katarzyna Naylor, Jadwiga Woźniak, Grzegorz Witkowski, Maja Chrzanowska-Wąsik
MONZ
2014; 20(1):51-56

ICID: 1103943
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Ocena wybranych czynników ryzyka chorób układu krążenia osób o zróżnicowanym stanie odżywienia na przykładzie studentów Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu AWF w Białej Podlaskiej

Jan Czeczelewski, Ewa Czeczelewska, Barbara Długołęcka, Agnieszka Wasiluk, Jerzy Saczuk
MONZ
2014; 20(1):57-63

ICID: 1103944
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Niektóre czynniki wpływające na trafność kwestionariusza częstości spożycia SFFQ w grupie dzieci przedszkolnych – doniesienie z badań w Krakowie

Agnieszka Pac, Elżbieta Sochacka-Tatara
MONZ
2014; 20(1):64-69

ICID: 1103945
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Wpływ zabiegów w saunie fińskiej na obraz białokrwinkowy we krwi młodych aktywnych fizycznie mężczyzn

Marta Szarek, Dorota Gryka, Wanda Pilch, Łukasz Tota
MONZ
2014; 20(1):70-75

ICID: 1103946
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Zapobieganie próchnicy zębów u dzieci i młodzieży oraz promocja zdrowia jamy ustnej- rola pracowników służby zdrowia

Anna Stodolak, Aleksander Fuglewicz
MONZ
2014; 20(1):76-81

ICID: 1103947
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Plany zawodowe i migracyjne studentów położnictwa

Elżbieta Ustymowicz, Renata Bogusz
MONZ
2014; 20(1):82-87

ICID: 1103948
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Wiedza rodziców na temat alergii pokarmowej występującej u ich dzieci

Paweł Kalinowski, Katarzyna Mirosław
MONZ
2014; 20(1):88-91

ICID: 1103949
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

 Źródła wiedzy na temat wirusowego zapalenia wątroby typu C i metod badań diagnostycznych

Paweł Kalinowski, Marta Estera Kowalska, Urszula Bojakowska
MONZ
2014; 20(1):92-97

ICID: 1103950
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Stężenie włókien azbestu na terenie dzikich wysypisk azbestu

Wojciech Brzana, Agnieszka Buczaj, Jakub Nowak, Dorota Nowak
MONZ
2014; 20(1):98-101

ICID: 1103951
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Zwierzęta trujące i jadowite. Wybrane przykłady należące do bezkręgowców

Teresa Kłapeć, Grzegorz Kania
MONZ
2014; 20(1):102-106

ICID: 1103952
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Szczepienia – konieczność, wybór czy potrzeba?

Emilia Gawińska
MONZ
2014; 20(1):107-108

ICID: 1103931
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS