Spis treści

Tom 19, Numer 4, 2013

Objawy, powikłania i leczenie obturacyjnego

Jolanta Szymańska, Magdalena Dobrowolska-Zarzycka
MONZ
2013; 19(4):391-396

ICID: 1096950
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Astma i stan astmatyczny w codziennej praktyce lekarskiej

Anna Grzywa-Celińska, Patrycja Lachowska-Kotowska, Andrzej Prystupa, Rafał Celiński, Michał Kotowski
MONZ
2013; 19(4):397-402

ICID: 1096951
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Necrobiosis lipoidica diabeticorum (NLD) u pacjenta z wieloletnią cukrzyca typu 1 – opis przypadku

Iwona Słowik-Kwiatkowska, Małgorzata Słowik-Rylska, Emilia Kancik, Andrzej Prystupa, Grzegorz Dzida
MONZ
2013; 19(4):403-405

ICID: 1096952
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Rola lekarzy rodzinnych w propagowaniu i monitorowaniu stosowania hormonalnej terapii zastępczej (HTZ) u kobiet w okresie klimakterium na terenie województwa lubelskiego w latach 2006–2007

Grażyna Orlicz-Szczęsna, Daniel Budzyński, Maciej Łopucki, Agnieszka Grafka
MONZ
2013; 19(4):406-412

ICID: 1096953
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Współpraca pielęgniarek szkolnych z nauczycielami wychowania fizycznego w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej

Renata Bogusz, Marianna L. Charzyńska-Gula, Marianna Charzyńska-Gula, Aneta Grzesiak, Edyta Gałęziowska
MONZ
2013; 19(4):413-419

ICID: 1096954
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Promocja zdrowia w aspekcie asortymentu produktów oferowanych przez sklepiki szkolne

Marek Kardas, Justyna Nowak, Agata Kiciak, Elżbieta Grochowska-Niedworok
MONZ
2013; 19(4):420-424

ICID: 1096955
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Analiza wiedzy i postaw pielęgniarek pracujących w oddziałach zabiegowych wobec dawstwa szpiku kostnego

Monika Ławecka, Joanna Gotlib
MONZ
2013; 19(4):425-430

ICID: 1096956
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Realizacja edukacji zdrowotnej w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum w świetle opinii wybranej grupy uczniów

Marianna Charzyńska-Gula, Małgorzata Jaworska, Renata Bogusz, Kocka Katarzyna, Renata Domżał-Drzewicka, Anna Wasil
MONZ
2013; 19(4):431-438

ICID: 1096957
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

System rodzinny a nowotwór – wybrane zagadnienia

Paweł Zielazny, Marzena Zarzeczna - Baran , Agnieszka Wojtecka
Paweł  Zielazny, Marzena  Zarzeczna - Baran , Agnieszka  Wojtecka

MONZ
2013; 19(4):439-444
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Zarządzanie ryzykiem psychospołecznym w ochronie zdrowia pracujących

Małgorzata Waszkowska, Agata Wężyk, Dorota Merecz
MONZ
2013; 19(4):445-452

ICID: 1096959
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Ocena częstości występowania objawów depresji w populacji osób powyżej 65. roku życia

Beata Babiarczyk, Małgorzata Schlegel-Zawadzka, Agnieszka Turbiarz
MONZ
2013; 19(4):453-457

ICID: 1096960
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Niefarmakologiczne metody postępowania u chorych z otępieniem

Edyta Długosz-Mazur, Iwona Bojar, Joanna Strzemecka, Katarzyna Gustaw
MONZ
2013; 19(4):458-462

ICID: 1096961
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Profilaktyka depresji poporodowej – rola personelu medycznego w rozpoznawaniu czynników ryzyka i symptomów choroby

Karolina Kossakowska
MONZ
2013; 19(4):463-468

ICID: 1096962
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Wiedza młodzieży szkolnej na temat zdrowia

Anna Bednarek, Ewa Chmielewska
MONZ
2013; 19(4):469-474

ICID: 1096963
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Opieka nad osobami starszymi – obecne możliwości miasta Szczecin oraz zapotrzebowanie w roku 2025

Marta Bażydło, Beata Karakiewicz
Marta  Bażydło, Beata  Karakiewicz

MONZ
2013; 19(4):475-479
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Działania instytucjonalne na rzecz osób niepełnosprawnych

Magdalena Florek-Łuszczki, STANISŁAW LACHOWSKI
MONZ
2013; 19(4):480-484

ICID: 1096965
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Ocena kosztów leczenia i rehabilitacji osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy oraz ze stwierdzoną chorobą zawodową ze szczególnym uwzględnieniem leśników i rolników

Krzysztof Kuszewski, Magdalena Małgorzata Krysińska, Katarzyna Kamińska, Andrzej Koronkiewicz, Elżbieta Weronika Buczak-Stec
MONZ
2013; 19(4):485-489

ICID: 1096966
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Wdrażanie systemu informatycznego w zakładzie opieki zdrowotnej w opinii personelu medycznego

Bartosz Pilewski, Celina Łepecka - Klusek, Anna B. Pilewska – Kozak, Barbara Szyszkowska, Łukasz A. Kozak, Mirosław Jarosz
MONZ
2013; 19(4):490-495

ICID: 1096967
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Telemedycyna w Polsce – bariery rozwoju w opinii lekarzy

Wojciech Zgliczyński, Jarosław Pinkas, Dorota Cianciara, Małgorzata Sitarek, Tomasz Berdyga, Joanna Nowicka-Wasilewska, Jadwiga Kawwa
MONZ
2013; 19(4):496-499

ICID: 1096968
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Telemedyczne podtrzymywanie aktywności ruchowej za pomocą smartfonów – system telemonitorujący w Instytucie Medycyny Wsi

Tomasz Saran, Andrzej Horoch
Tomasz  Saran, Andrzej  Horoch

MONZ
2013; 19(4):500-503
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Uogólnione obrzęki u pacjenta z ciężką niewydolnością serca i wątroby – diagnostyka i leczenie

Monika Skrzypek, Małgorzata Horbaczewska, Ewa Januszczak, Joanna Horbaczewska, Andrzej Prystupa
MONZ
2013; 19(4):504-507

ICID: 1096970
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Najczęstsze problemy zdrowotne dzieci w wieku szkolnym – na przykładzie szkoły podstawowej i gimnazjum w Lublinie

Katarzyna Kocka, Hanna Kachaniuk, Agnieszka Bartoszek, Urszula Fałdyga, Marianna Charzyńska –Gula
MONZ
2013; 19(4):508-513

ICID: 1096971
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Ospa wietrzna w mieście Zamość i powiecie zamojskim w latach 2010–2011

Weronika Oleszczak - Momot
MONZ
2013; 19(4):514-516

ICID: 1096972
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Sprawność funkcjonalna osób powyżej 70. Roku życia na wsi a zapotrzebowanie na opiekę

Renata Bogusz, Marianna Charzyńska-Gula, Marzena Szkuat, Katarzyna Kocka, Zdzisława Szadowska-Szlachetka
MONZ
2013; 19(4):517-522

ICID: 1096973
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Wiedza kobiet w wieku okołomenopauzalnym na temat profilaktyki raka piersi

Renata Bogusz, Marianna Charzyńska -Gula, Anna Majewska, Edyta Gałęziowska
MONZ
2013; 19(4):523-529

ICID: 1096974
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Przyjmowanie przez studentów leków bez konsultacji lekarskiej

Agata Krzos, Marcin Rząca, Marianna Charzyńska-Gula
MONZ
2013; 19(4):530-534

ICID: 1096975
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

CLA – właściwości prozdrowotne

Jolanta Karwat, Paulina Gil-Kulik Karwat, Lidia Kotuła, Alicja Niedojadło, Janusz Kocki, Magdalena Sawiuk
MONZ
2013; 19(4):535-538

ICID: 1096976
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Stan odżywienia i sposób żywienia chłopców z warszawskiego gimnazjum sportowego

Beata Szczepańska, Bożena Wajszczyk, Jadwiga Malczewska-Lenczowska
MONZ
2013; 19(4):539-543

ICID: 1096977
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Ocena zagrożenia niedożywieniem pacjentów w wieku podeszłym objętych podstawową opieką zdrowotną w kontekście ryzyka upadku

Magdalena Sylwia Kamińska, Jacek Brodowski
MONZ
2013; 19(4):544-548

ICID: 1096978
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Polska wersja Kwestionariusza Postaw wobec Czekolady (ACQ)

Mariusz Jaworski
MONZ
2013; 19(4):549-555

ICID: 1096979
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS