Spis treści

Tom 19, Numer 3, 2013

Zespół Mallory’ego-Weissa

Maria Kondrat-Wróbel, Andrzej Miturski, Andrzej Prystupa
MONZ
2013; 19(3):219-223

ICID: 1075127
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Wymagania sanitarno-higieniczne w zakresie dekontaminacji sprzętu i narzędzi w gabinetach stomatologicznych

Weronika Oleszczak - Momot
MONZ
2013; 19(3):224-229

ICID: 1075128
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Izolowany skręt torbieli okołojajowodowej w ciąży – opis przypadku

Dobrosława L. Sikora-Szczęśniak, Zenon Michalak, Grzegorz Szczęśniak, Wacław Sikora, Robert Rojewski
MONZ
2013; 19(3):230-233

ICID: 1075129
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Tłuszczakomięśniak macicy – opis sytuacji klinicznej

Dobrosława Sikora-Szczęśniak, Grzegorz Szczęśniak, Wacław Sikora
MONZ
2013; 19(3):234-237

ICID: 1075130
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Współwystępowanie mięśniaka gładkokomórkowego jajnika z obustronnym gruczolakowłókniakiem torbielowatym surowiczym – opis przypadku

Dobrosława Sikora-Szczęśniak, Grzegorz Szczęśniak, Wacław Sikora
MONZ
2013; 19(3):238-241

ICID: 1075131
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Rodzina i szkoła jako źródła informacji zdrowotnej – opinie uczniów

Marianna Charzyńska-Gula, Małgorzata Jaworska, Renata Bogusz, Agnieszka Bartoszek, Katarzyna Kocka
MONZ
2013; 19(3):242-250

ICID: 1075132
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Dbałość o zdrowie w opinii studentów wychowania fizycznego i zdrowia publicznego z uczelni w Białej Podlaskiej

Zofia Kubińska, Barbara Bergier
MONZ
2013; 19(3):251-254

ICID: 1075133
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Wiedza młodzieży licealnej na temat czynników ryzyka cukrzycy typu 2

Katarzyna Kocka, Urszula Dziedzic
MONZ
2013; 19(3):255-261

ICID: 1075126
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Internetowy rynek apteczny w Polsce

Tomasz Holecki, Magdalena Syrkiewicz-Świtała, Damian Leśniak
MONZ
2013; 19(3):262-266

ICID: 1075134
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

HIV/AIDS w wybranych kulturach judeochrześcijańskich

Paweł Zielazny, Agnieszka Wojtecka, Marzena Zarzeczna - Baran
Paweł  Zielazny, Agnieszka  Wojtecka, Marzena   Zarzeczna - Baran

MONZ
2013; 19(3):267-271
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Rola położnej rodzinnej w Polsce

Grażyna J. Iwanowicz-Palus, Justyna Krysa, Agnieszka Bień
MONZ
2013; 19(3):272-278

ICID: 1075136
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Opinie wybranych grup społecznych na temat etycznej strony zapłodnienia metodą in vitro

Magdalena Kuczyńska, Katarzyna Chojnacka, Elżbieta Grochans, Katarzyna Augustyniuk, Anna Jurczak, Beata Karakiewicz
MONZ
2013; 19(3):279-283

ICID: 1075137
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Późna dorosłość – okres strat czy nowych wyzwań?

Paweł Zielazny, Przemysław Biedrowski, Dominika Mucha
Paweł  Zielazny, Przemysław   Biedrowski, Dominika  Mucha

MONZ
2013; 19(3):284-287
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Opieka personelu medycznego oddziałów położniczych nad kobietą i noworodkiem – w ocenie pacjentek

Marta Makara-Studzińska, Artur Wdowiak, Danuta Podstawka, Magdalena Stec
MONZ
2013; 19(3):288-293

ICID: 1075139
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Związek umiejscowienia kontroli zdrowia z depresyjnością wśród studentów uczelni medycznej

Katarzyna Fiszer, Tomasz Sobów
MONZ
2013; 19(3):294-299

ICID: 1075140
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Przyczyny i konsekwencje podjęcia decyzji o zastępczym macierzyństwie w opinii położnych

Edyta Gałęziowska, Renata Bogusz
MONZ
2013; 19(3):300-304

ICID: 1075158
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Zachowania zdrowotne chłopców i dziewcząt w młodszym wieku szkolnym

Anna Bednarek, Magdalena Bednarz
MONZ
2013; 19(3):305-312

ICID: 1075141
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Organizacja opieki przedkoncepcyjnej i okołoporodowej determinantą zdrowia rodziny i społeczeństwa

Grażyna Iwanowicz-Palus, Grażyna Stadnicka, Agnieszka Bień
MONZ
2013; 19(3):313-318

ICID: 1075142
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Implementacja elektronicznej dokumentacji medycznej. Część 1 – wpływ na efektywność pracy personelu medycznego

Damian Marek Szymczyk, Andrzej Horoch
MONZ
2013; 19(3):319-323

ICID: 1075143
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Implementacja elektronicznej dokumentacji medycznej. Część 2 – korzyści dla uczestników systemu ochrony zdrowia

Damian Marek Szymczyk, Andrzej Horoch
MONZ
2013; 19(3):324-330

ICID: 1075144
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Implementacja elektronicznej dokumentacji medycznej. Część 3 – szkolenie personelu medycznego w zakresie technicznego i prawnego użytkowania danych sensytywnych

Damian Marek Szymczyk, Andrzej Horoch
MONZ
2013; 19(3):331-336

ICID: 1075145
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Alkohol – panaceum medycyny ludowej dawnych ziem polskich w XIX stuleciu i na początku XX w. Część I. Ograżka, kolera, czerwonka, laksy , boleści w dołku, żółtaczka, kolki i suchoty

Lilianna Wdowiak
MONZ
2013; 19(3):337-343

ICID: 1075146
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Alkohol – panaceum medycyny ludowej dawnych ziem polskich w XIX stuleciu i na początku XX w. Część II. Pozostałe bolączki

Lilianna Wdowiak
MONZ
2013; 19(3):344-350

ICID: 1075147
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Zastosowanie FCTC (Framework convention on Tobacco control), czyli ramowej Konwencji Światowej Organizacji Zdrowia o Ograniczeniu Używania Tytoniu w zakładach pracy, na przykładzie podmiotów leczniczych

Magdalena Kozłowska
MONZ
2013; 19(3):351-355

ICID: 1075148
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Przegląd populacji kobiet zrzeszonych w klubie amazonek oraz analiza ich sytuacji zawodowej i finansowej przed i po przebytym zabiegu mastektomii

Anna Pacian, Ewa Pakuła, Sylwia Gomółka, Janusz Jacek Kraczkowski
MONZ
2013; 19(3):356-361

ICID: 1075149
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Wybrane aspekty jakości życia osób ze zmianami zwyrodnieniowymi kręgosłupa i stawów

Tomasz Gajewski, Irena Woźnica, Magdalena Młynarska, Sławomir Ćwikła, Joanna Strzemecka, Iwona Bojar
MONZ
2013; 19(3):362-369

ICID: 1075150
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Ocena zachowań prozdrowotnych dotyczących profilaktyki raka piersi u kobiet w makroregionie lubelskim

Karolina Suszyńska, Teresa B. Kulik, Anna Pacian
MONZ
2013; 19(3):370-374

ICID: 1075151
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Rola edukacji żywieniowej w populacji dzieci i młodzieży

Magdalena Zalewska, Elżbieta Maciorkowska
Magdalena  Zalewska, Elżbieta  Maciorkowska

MONZ
2013; 19(3):375-378
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Znaczenie aminokwasów rozgałęzionych w żywieniu człowieka oraz profilaktyce i przebiegu niektórych chorób

Małgorzata Ewa Drywień, Jakub Dźwigała, Marzanna Staszewska-Skurczyńska
MONZ
2013; 19(3):379-384

ICID: 1075153
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Zwyczaje żywieniowe związane z konsumpcją produktów stanowiących źródło kwasów tłuszczowych trans – implikacje zdrowotne wysokiego spożycia

Joanna Niedźwiecka, Lucyna Kapka-Skrzypczak, Monika Michalak-Majewska
MONZ
2013; 19(3):385-388

ICID: 1075154
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

„Pielęgnowanie Zdrowia Rodziny – Perspektywa Europejska”

Mirosław J. Jarosz, kierownik projektu „FamNrsE” w Polsce, Anna Włoszczak-Szubzda, koordynator projektu „FamNrsE” w Polsce
MONZ
2013; 19(3):389-390

ICID: 1075160
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS