Spis treści

Tom 19, Numer 2, 2013

Cyfrowa analiza szmerów oddechowych u osób zdrowych i w przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc

Michał Grzegorczyk, Anna Dubaniewicz, Andrzej Żak , Małgorzata Żak
MONZ
2013; 19(2):89-94

ICID: 1059143
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Zadania edukacyjne pielęgniarki wobec dzieci chorych na astmę oskrzelową

Alina Trojanowska, Krystyna Bernat, Irena Tymecka
MONZ
2013; 19(2):95-98

ICID: 1059127
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Anafilaksja – rozpoznawanie i leczenie w praktyce lekarskiej

Patrycja Lachowska, Anna Grzywa-Celińska, Andrzej Prystupa, Michał Kotowski, Rafał Celiński
MONZ
2013; 19(2):99-102

ICID: 1059141
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Medyczne, etyczne, prawne i społeczne aspekty badań prenatalnych w Polsce

Patrycja Frączek, Magdalena Jabłońska, Jakub Pawlikowski
MONZ
2013; 19(2):103-109

ICID: 1059122
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Polskie czasopiśmiennictwo medyczne jako instrument doskonalenia zawodowego pielęgniarek rodzinnych

Anna Cisińska
MONZ
2013; 19(2):110-115

ICID: 1059132
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Zachowania żywieniowe gimnazjalistów i studentów w kontekście wpływu społecznego

Agnieszka Buczak
MONZ
2013; 19(2):116-122

ICID: 1059121
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Przekonania studentów kierunków medycznych na temat seksualności osób z niepełnosprawnością intelektualną

Monika Parchomiuk
MONZ
2013; 19(2):123-129

ICID: 1059129
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Optymizm a zdrowie

Karolina Potempa
MONZ
2013; 19(2):130-134

ICID: 1059139
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Zaburzenia zachowania oraz objawy psychotyczne w chorobach wątroby

Agata Rękas-Wójcik, Andrzej Prystupa, Jerzy Mosiewicz, Grzegorz Dzida
MONZ
2013; 19(2):135-137

ICID: 1059142
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Uczestnictwo w zajęciach Szkoły Matek i Ojców a częstość występowania zaburzeń emocjonalnych w okresie poporodowym

Katarzyna Augustyniuk, Jacek Rudnicki, Elżbieta Grochans, Anna Jurczak, Sylwia Wieder –Huszla, Małgorzata Szkup-Jabłońska
MONZ
2013; 19(2):138-141

ICID: 1059133
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Pracodawcy a ochrona zdrowia pracujących – analiza systemów motywacyjnych wspierających pracodawców w Polsce i krajach UE

Izabela Rydlewska – Liszkowska
MONZ
2013; 19(2):142-146

ICID: 1059125
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Analiza czynników określających poziom wydolności samoobsługowej pacjentów oddziału neurologii

Agnieszka Bartoszek, Ewelina Siemko, Hanna Kachaniuk, Katarzyna Kocka, Andrzej Stanisławek
MONZ
2013; 19(2):147-152

ICID: 1059124
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Różyca ludzi w województwie lubelskim w latach 2005–2008 na tle jej sytuacji epidemiologicznej w Polsce. Próba analizy

Józef Piotr Knap
MONZ
2013; 19(2):153-157

ICID: 1059138
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Zmniejszenie natężenia bólu i odczynów spowodowanych szczepieniem ochronnym u małych dzieci

Anna Ławnik, Zofia Kubińska, Agnieszka Gralikowska
MONZ
2013; 19(2):158-161

ICID: 1059131
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Zachowania zdrowotne związane ze spożyciem alkoholu i wiedza młodzieży gimnazjalnej na temat skutków nadużywania alkoholu

Dorota Żołnierczuk-Kieliszek, Teresa B Kulik, Renata Sidor, Mariola Janiszewska, Agata Stefanowicz, Anna Pacian, Jolanta Pacian
MONZ
2013; 19(2):162-167

ICID: 1059123
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Rola placówek podstawowej opieki zdrowotnej w realizacji profilaktyki nowotworów w opinii lekarzy rodzinnych

Agata Stefanowicz, Teresa B. Kulik, Jolanta Pacian, Dorota Żołnierczuk-Kieliszek, Hanna Skórzyńska
MONZ
2013; 19(2):168-172

ICID: 1059126
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Ocena składu ciała metodą bioelektrycznej impedancji u studentów o różnym stopniu aktywności fizycznej

Renata Janiszewska
MONZ
2013; 19(2):173-176

ICID: 1059130
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Aktywność fizyczna dzieci i młodzieży wiejskiej zagrożonych wystąpieniem w przyszłości zaburzeń sercowo-naczyniowych

Helena Popławska, Agnieszka Dmitruk, Wojciech Hołub
MONZ
2013; 19(2):177-182

ICID: 1059134
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Częstość występowania bólu kręgosłupa a sposób spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży

Agnieszka Kędra, Dariusz Czaprowski
MONZ
2013; 19(2):183-187

ICID: 1059135
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Wpływ aktywności fizycznej na poziom otłuszczenia młodych kobiet

Aleksandra Stachoń, Jadwiga Pietraszewska, Anna Burdukiewicz, Justyna Andrzejewska
Aleksandra  Stachoń, Jadwiga  Pietraszewska, Anna  Burdukiewicz, Justyna  Andrzejewska

MONZ
2013; 19(2):188-192
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Ocena stanu zdrowia młodzieży w świetle wybranych wskaźników zdrowia

Jadwiga Krawczyńska, Beata Karakiewicz, Ewa Zięba, Grażyna Nowak Starz
MONZ
2013; 19(2):193-199

ICID: 1059137
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Poziom aktywności fizycznej a występowanie nadwagi i otyłości wśród słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Justyna Krzepota, Elżbieta Biernat, Beata Florkiewicz
MONZ
2013; 19(2):200-205

ICID: 1059120
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Ocena wpływu programu edukacyjnego „Wybierz Życie – Pierwszy Krok” na poziom wiedzy uczniów szkół ponadgimnazjalnych na temat wirusa HPV

Joanna Gotlib, Elżbieta Czupryńska
MONZ
2013; 19(2):206-210

ICID: 1059140
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Regulacja hormonalna łaknienia

Emilia Korek, Hanna Krauss, Jacek Piątek, Zuzanna Chęcińska
MONZ
2013; 19(2):211-217

ICID: 1059128
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS