Spis treści

Tom 19, Numer 1, 2013

Aktualny stan wiedzy na temat patogenezy, diagnostyki i leczenia przewlekłej choroby nerek

Maria Małgorzata  Zajączkowska, Beata  Bieniaś
MONZ
2013; 19(1):1-7
ICID: 1049531
IC™ Value: 2.40
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Ambulatoryjna cystometria alternatywą dla konwencjonalnej cystometrii

Leszek  Piechuta, Maria Małgorzata  Zajączkowska
MONZ
2013; 19(1):8-12
ICID: 1049514
IC™ Value: 2.40
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Sytuacja demograficzno-społeczna oraz uwarunkowania środowiskowe dzieci z zespołem nerczycowym

Aleksandra  Sobieszczańska-Droździel, Maria Małgorzata  Zajączkowska, Paweł  Droździel
MONZ
2013; 19(1):13-20
ICID: 1049517
IC™ Value: 3.00
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Retrospektywna analiza kliniczna kamicy dróg moczowych u dzieci do 3 roku życia

Agnieszka  Bik, Adriana  Aaslid, Marcin  Tkaczyk
MONZ
2013; 19(1):21-24
ICID: 1049518
IC™ Value: 3.00
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Wykorzystanie możliwości nowoczesnej diagnostyki ultrasonograficznej w rozpoznawaniu powikłań przezskórnej biopsji nerki u dzieci

Piotr  Adamczyk, Elżbieta  Trembecka-Dubel, Omar  Bjanid, Tomasz  Legaszewski, Katarzyna  Hoser, Aurelia  Morawiec-Knysak, Katarzyna  Ziora, Maria  Szczepańska
MONZ
2013; 19(1):25-30
ICID: 1049519
IC™ Value: 3.00
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Analiza czynników ryzyka ostrego uszkodzenia nerek u dzieci po skomplikowanych zabiegach kardiochirurgicznych – rola oceny zespołu małego rzutu w okresie pooperacyjnym

Michał  Markiewicz, Wojciech  Krajewski, Anna  Jander, Jolanta  Lukamowicz, Marcin  Tkaczyk
MONZ
2013; 19(1):31-35
ICID: 1049522
IC™ Value: 3.00
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Ocena jakości życia dzieci z moczeniem nocnym oraz ich rodzin

Maria  Miler, Dorota  Polak-Jonkisz, Konstancja  Fornalczyk, Anna  Sokół-Ossowicz, Monika  Haligowska, Danuta  Zwolińska
MONZ
2013; 19(1):36-40
ICID: 1049523
IC™ Value: 3.00
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Wskaźniki włóknienia nerek u leczonych zachowawczo dzieci z przewlekłą chorobą nerek

Kinga  Musiał, Danuta  Zwolińska
MONZ
2013; 19(1):41-44
ICID: 1049524
IC™ Value: 3.00
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Ocena dobowego wydalania cytrynianu z moczem u zdrowych dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym

Przemysław  Sikora, Beata  Bieniaś, Anna  Wieczorkiewicz-Płaza, Paweł  Szlązak, Urszula  Biaduń, Maria Małgorzata  Zajączkowska
MONZ
2013; 19(1):45-48
ICID: 1049525
IC™ Value: 3.00
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

24-godzinny pomiar ciśnienia tętniczego u dzieci z nadciśnieniem tętniczym pierwotnym i wtórnym do miąższowych chorób nerek

Piotr  Skrzypczyk, Małgorzata  Pańczyk-Tomaszewska, Maria  Roszkowska-Blaim
MONZ
2013; 19(1):49-54
ICID: 1049526
IC™ Value: 3.00
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Wpływ ciśnienia tętniczego na uszkodzenie nerek u dzieci z cukrzycą typu 1

Jolanta  Sołtysiak, Bogda  Skowrońska, Piotr  Fichna, Magdalena  Silska, Andrzej  Blumczyński, Witold  Stankiewicz, Maria  Lewandowska-Stachowiak, Jacek  Zachwieja
MONZ
2013; 19(1):55-58
ICID: 1049527
IC™ Value: 3.00
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Wpływ podawania cyklosporyny A na stężenie aminokwasów siarkowych w osoczu dzieci z idiopatycznym zespołem nerczycowym

Marcin  Tkaczyk, Aneta  Czupryniak, Grażyna  Chwatko, Edward  Bald, Wojciech  Fendler
MONZ
2013; 19(1):59-63
ICID: 1049529
IC™ Value: 3.00
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Urologiczne i nefrologiczne aspekty nerwiakowłókniakowatości typu 1 – opis przypadku i przegląd literatury

Anna  Wieczorkiewicz-Płaza, Halina  Borzęcka, Przemysław  Sikora, Beata  Bieniaś, Leszek  Piechuta, Maria Małgorzata  Zajączkowska
MONZ
2013; 19(1):64-67
ICID: 1049530
IC™ Value: 1.80
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Ostre uszkodzenie nerek (AKI) w przebiegu zatrucia izoniazydem u 17-letniego chłopca

Małgorzata  Mizerska-Wasiak, Hanna  Szymanik-Grzelak, Maria  Roszkowska-Blaim
MONZ
2013; 19(1):68-70
ICID: 1049515
IC™ Value: 1.80
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Kamica układu moczowego u dzieci – doświadczenia własne

Renata  Bednorz, Agnieszka  Jankowska, Dorota  Polak-Jonkisz, Wojciech  Apoznański, Danuta  Zwolińska
MONZ
2013; 19(1):71-74
ICID: 1049516
IC™ Value: 1.80
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Atypowy zespół hemolityczno-mocznicowy – opis przypadku

Anna  Jander, Anna  Krakowska, Marcin  Tkaczyk
MONZ
2013; 19(1):75-77
ICID: 1049520
IC™ Value: 1.80
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Zdwojenie i ektopia moczowodu jako przyczyna nietrzymania moczu u 10-letniej dziewczynki

Omar  Bjanid, Aurelia  Morawiec-Knysak, Dagmara  Roszkowska-Bjanid, Katarzyna  Kalinich, Agnieszka  Jędzura, Ewa  Kluczewska, Piotr  Adamczyk, Maria  Szczepańska
MONZ
2013; 19(1):78-81
ICID: 1049521
IC™ Value: 1.80
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Urosepsa w przebiegu kamicy układu moczowego – skuteczność leczenia farmakologicznego wspomaganego drenażem zewnętrznym miedniczkowo-moczowodowo-cewkowym

Agnieszka  Szmigielska, Grażyna  Krzemień, Maria  Roszkowska-Blaim, Teresa  Dudek-Warchoł, Stanisław  Warchoł
MONZ
2013; 19(1):82-85
ICID: 1049528
IC™ Value: 1.80
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Pseudotętniak gałęzi tętnicy nerkowej jako powikłanie heminefrektomii lewostronnej w leczeniu kamicy odlewowej u 3-letniego chłopca – opis przypadku

Paweł  Nachulewicz, Igor  Lewandowski, Przemysław  Sikora, Agnieszka  Brodzisz, Paweł  Szlązak, Paweł  Osemlak, Anita  Kalińska-Lipert, Błażej  Rogowski, Czesław  Cielecki, Paweł  Wieczorek
MONZ
2013; 19(1):86-88
ICID: 1049532
IC™ Value: 1.80
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS