Spis treści

Tom 19, Numer 1, 2013

Aktualny stan wiedzy na temat patogenezy, diagnostyki i leczenia przewlekłej choroby nerek

Maria Małgorzata Zajączkowska, Beata Bieniaś
MONZ
2013; 19(1):1-7

ICID: 1049531
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Ambulatoryjna cystometria alternatywą dla konwencjonalnej cystometrii

Leszek Piechuta, Maria Małgorzata Zajączkowska
MONZ
2013; 19(1):8-12

ICID: 1049514
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Sytuacja demograficzno-społeczna oraz uwarunkowania środowiskowe dzieci z zespołem nerczycowym

Aleksandra Sobieszczańska-Droździel, Maria Małgorzata Zajączkowska, Paweł Droździel
MONZ
2013; 19(1):13-20

ICID: 1049517
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Retrospektywna analiza kliniczna kamicy dróg moczowych u dzieci do 3 roku życia

Agnieszka Bik, Adriana Aaslid, Marcin Tkaczyk
MONZ
2013; 19(1):21-24

ICID: 1049518
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Wykorzystanie możliwości nowoczesnej diagnostyki ultrasonograficznej w rozpoznawaniu powikłań przezskórnej biopsji nerki u dzieci

Piotr Adamczyk, Elżbieta Trembecka-Dubel, Omar Bjanid, Tomasz Legaszewski, Katarzyna Hoser, Aurelia Morawiec-Knysak, Katarzyna Ziora, Maria Szczepańska
MONZ
2013; 19(1):25-30

ICID: 1049519
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Analiza czynników ryzyka ostrego uszkodzenia nerek u dzieci po skomplikowanych zabiegach kardiochirurgicznych – rola oceny zespołu małego rzutu w okresie pooperacyjnym

Michał Markiewicz, Wojciech Krajewski, Anna Jander, Jolanta Lukamowicz, Marcin Tkaczyk
MONZ
2013; 19(1):31-35

ICID: 1049522
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Ocena jakości życia dzieci z moczeniem nocnym oraz ich rodzin

Maria Miler, Dorota Polak-Jonkisz, Konstancja Fornalczyk, Anna Sokół-Ossowicz, Monika Haligowska, Danuta Zwolińska
MONZ
2013; 19(1):36-40

ICID: 1049523
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Wskaźniki włóknienia nerek u leczonych zachowawczo dzieci z przewlekłą chorobą nerek

Kinga Musiał, Danuta Zwolińska
MONZ
2013; 19(1):41-44

ICID: 1049524
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Ocena dobowego wydalania cytrynianu z moczem u zdrowych dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym

Przemysław Sikora, Beata Bieniaś, Anna Wieczorkiewicz-Płaza, Paweł Szlązak, Urszula Biaduń, Maria Małgorzata Zajączkowska
MONZ
2013; 19(1):45-48

ICID: 1049525
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

24-godzinny pomiar ciśnienia tętniczego u dzieci z nadciśnieniem tętniczym pierwotnym i wtórnym do miąższowych chorób nerek

Piotr Skrzypczyk, Małgorzata Pańczyk-Tomaszewska, Maria Roszkowska-Blaim
MONZ
2013; 19(1):49-54

ICID: 1049526
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Wpływ ciśnienia tętniczego na uszkodzenie nerek u dzieci z cukrzycą typu 1

Jolanta Sołtysiak, Bogda Skowrońska, Piotr Fichna, Magdalena Silska, Andrzej Blumczyński, Witold Stankiewicz, Maria Lewandowska-Stachowiak, Jacek Zachwieja
MONZ
2013; 19(1):55-58

ICID: 1049527
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Wpływ podawania cyklosporyny A na stężenie aminokwasów siarkowych w osoczu dzieci z idiopatycznym zespołem nerczycowym

Marcin Tkaczyk, Aneta Czupryniak, Grażyna Chwatko, Edward Bald, Wojciech Fendler
MONZ
2013; 19(1):59-63

ICID: 1049529
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Urologiczne i nefrologiczne aspekty nerwiakowłókniakowatości typu 1 – opis przypadku i przegląd literatury

Anna Wieczorkiewicz-Płaza, Halina Borzęcka, Przemysław Sikora, Beata Bieniaś, Leszek Piechuta, Maria Małgorzata Zajączkowska
MONZ
2013; 19(1):64-67

ICID: 1049530
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Ostre uszkodzenie nerek (AKI) w przebiegu zatrucia izoniazydem u 17-letniego chłopca

Małgorzata Mizerska-Wasiak, Hanna Szymanik-Grzelak, Maria Roszkowska-Blaim
MONZ
2013; 19(1):68-70

ICID: 1049515
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Kamica układu moczowego u dzieci – doświadczenia własne

Renata Bednorz, Agnieszka Jankowska, Dorota Polak-Jonkisz, Wojciech Apoznański, Danuta Zwolińska
MONZ
2013; 19(1):71-74

ICID: 1049516
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Atypowy zespół hemolityczno-mocznicowy – opis przypadku

Anna Jander, Anna Krakowska, Marcin Tkaczyk
MONZ
2013; 19(1):75-77

ICID: 1049520
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Zdwojenie i ektopia moczowodu jako przyczyna nietrzymania moczu u 10-letniej dziewczynki

Omar Bjanid, Aurelia Morawiec-Knysak, Dagmara Roszkowska-Bjanid, Katarzyna Kalinich, Agnieszka Jędzura, Ewa Kluczewska, Piotr Adamczyk, Maria Szczepańska
MONZ
2013; 19(1):78-81

ICID: 1049521
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Urosepsa w przebiegu kamicy układu moczowego – skuteczność leczenia farmakologicznego wspomaganego drenażem zewnętrznym miedniczkowo-moczowodowo-cewkowym

Agnieszka Szmigielska, Grażyna Krzemień, Maria Roszkowska-Blaim, Teresa Dudek-Warchoł, Stanisław Warchoł
MONZ
2013; 19(1):82-85

ICID: 1049528
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Pseudotętniak gałęzi tętnicy nerkowej jako powikłanie heminefrektomii lewostronnej w leczeniu kamicy odlewowej u 3-letniego chłopca – opis przypadku

Paweł Nachulewicz, Igor Lewandowski, Przemysław Sikora, Agnieszka Brodzisz, Paweł Szlązak, Paweł Osemlak, Anita Kalińska-Lipert, Błażej Rogowski, Czesław Cielecki, Paweł Wieczorek
MONZ
2013; 19(1):86-88

ICID: 1049532
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS