Spis treści

Tom 18, Numer 4, 2012

Związek zaburzeń w układzie mięśniowo-powięziowym oraz objawów sugerujących kamicę dróg żółciowych – studium przypadku zaburzeń czynnościowych

Małgorzata Chochowska, Marcin Wytrążek, Jerzy Marcinkowski
MONZ
2012; 18(4):261-267

ICID: 1035220
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Ocena wpływu położniczego żelu Dianatal na przebieg porodu u pierworódek i stan urodzeniowy noworodka

Arkadiusz Krzyżanowski, Tomasz Gęca, Agnieszka Brzozowska, Anna Kwaśniewska
MONZ
2012; 18(4):268-271

ICID: 1035221
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Przebieg ciąż i porodów u pacjentki z macicą dwurożną dwuszyjkową i pochwą częściowo przegrodzoną

Dobrosława Sikora-Szczęśniak, Wacław Sikora
MONZ
2012; 18(4):272-275

ICID: 1035236
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Percepcja otyłego rówieśnika a przekonania zdrowotne młodzieży gimnazjalnej

Anna Witek, Teresa Lewandowska- Kidoń, Agnieszka Pawluk- Skrzypek
MONZ
2012; 18(4):276-280

ICID: 1035222
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Wiedza rodziców na temat okresu noworodkowego i ich oczekiwania wobec pielęgniarek i położnych

Alina Deluga, Ewelina Olkuska, Barbara Ślusarska
MONZ
2012; 18(4):281-286

ICID: 1035223
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Terapia nebulizacyjna w opinii dzieci chorych na mukowiscydozę i ich rodziców

Alina Trojanowska, Andrzej Emeryk, Magdalena Dyrkacz
MONZ
2012; 18(4):287-290

ICID: 1035224
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Rola fizjoterapii po mastektomii w opinii pacjentek

Paweł Kalinowski, Anna Krawulska
MONZ
2012; 18(4):291-296

ICID: 1035190
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Apteczka samochodowa i jej rola w udzielaniu pierwszej pomocy. Ocena stanu wiedzy młodych początkujących kierowców

Mariusz Goniewicz, Krzysztof Goniewicz, Anna Włoszczak-Szubzda
Mariusz  Goniewicz, Krzysztof  Goniewicz, Anna  Włoszczak-Szubzda

MONZ
2012; 18(4):297-301
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Ocena wiedzy pacjentów o powikłaniach cukrzycy

Paweł Kalinowski, Urszula Bojakowska, Marta E Kowalska
Paweł  Kalinowski, Urszula  Bojakowska, Marta E Kowalska

MONZ
2012; 18(4):302-307
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Udział pielęgniarki/położnej w edukacji kobiet w okresie premenopauzalnym

Anna Jurczak, Agnieszka Skrzypczyk, Katarzyna Augustyniuk, Beata Brzostek, Małgorzata Szkup- Jabłońska, Bożena Mroczek, Elżbieta Grochans
MONZ
2012; 18(4):308-313

ICID: 1035193
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Wielopłaszczyznowa opieka nad dzieckiem z mózgowym porażeniem dziecięcym

Bartosz Andruszczak , Beata Buraczyńska-Andrzejewska , Hanna Krauss , Katarzyna Jończyk-Potoczna, Jacek Piątek, Anna Krzywicka, Wioletta Żukiewicz-Sobczak, Ewelina Krasowska , Marcin Kozak
MONZ
2012; 18(4):314-318

ICID: 1035194
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Kompetencje społeczne – bufor wypalenia zawodowego pielęgniarek

Katarzyna Rutkowska
MONZ
2012; 18(4):319-323

ICID: 1035195
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Analiza poziomu wiedzy i znajomości prawa dotyczącego zasad udzielania pierwszej pomocy wśród grupy aktywnych kierowców województwa lubelskiego

Rafał Patryn, Marzena Żyśko, Maria Sobczyńska
MONZ
2012; 18(4):324-329

ICID: 1035196
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Choroba wrzodowa jako jednostka psychosomatyczna

Małgorzata Janowska, Andrzej Prystupa
MONZ
2012; 18(4):330-333

ICID: 1035197
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Klasyfikacja, etiologia oraz prawidłowe diagnozowanie zaburzeń seksualnych u kobiet – ZSK (FSD – Female Sexual Disorders). Czynniki biologiczne, psychoseksualne oraz kontekstualne

Marta Rawińska, Anna Czyżkowska, Zbigniew Lew-Starowicz
MONZ
2012; 18(4):334-339

ICID: 1035198
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Psychologia w medycynie. Część 1 – deficyty poznawcze u osób po udarze mózgu

Katarzyna Kot-Bryćko, Franciszek Pietraszkiewicz
MONZ
2012; 18(4):340-343

ICID: 1035199
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Psychologia w medycynie. Część 2 – rehabilitacja neuropsychologiczna po udarze mózgu

Katarzyna Kot-Bryćko, Franciszek Pietraszkiewicz
MONZ
2012; 18(4):344-347

ICID: 1035200
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Choroba przewlekła a zachowania przystosowawcze dzieci w młodszym wieku szkolnym

Marzena Kowaluk
MONZ
2012; 18(4):348-353

ICID: 1035201
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Trudności w realizacji opieki nad dziećmi z mózgowym porażeniem dziecięcym

Anna Bednarek, Monika Bryczek
MONZ
2012; 18(4):354-360

ICID: 1035202
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Związki deklarowanej aktywności i sprawności fizycznej z samooceną dobrostanu psychicznego u maturzystów

Paweł Nowak
MONZ
2012; 18(4):361-365

ICID: 1035203
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Rola personelu medycznego we wsparciu kobiet poddawanych leczeniu niepłodności

Aleksandra Dembińska
MONZ
2012; 18(4):366-370

ICID: 1035204
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Geneza i ewolucja podstawowych kategorii analitycznych socjologii medycyny

Michał Skrzypek
MONZ
2012; 18(4):371-378

ICID: 1035230
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Wirus Ebola – przeciwnik stale nieodkryty

Małgorzata Janowska, Małgorzata Polz-Dacewicz, Andrzej Prystupa
Małgorzata  Janowska, Małgorzata  Polz-Dacewicz, Andrzej  Prystupa

MONZ
2012; 18(4):379-382
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Model realizacji lotów nocnych wykonywanych przez śmigłowce Lotniczego Pogotowia Ratunkowego

Robert Gałązkowski, Grzegorz Michalak
MONZ
2012; 18(4):383-386

ICID: 1035206
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Motywy zdrowotne w hierarchii wartości kobiet ćwiczących w klubach fitness

Paweł F. Nowak
MONZ
2012; 18(4):387-392

ICID: 1035207
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Rola pielęgniarki w opiece nad chorym okulistycznie na przykładzie problemów pacjentów z jaskrą, przed i po zabiegu trabekulektomii

Monika Kozestańska
MONZ
2012; 18(4):393-397

ICID: 1035208
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Ocena ryzyka zaburzeń statyki narządu rodnego wśród kobiet

Magdalena Lewicka, Magdalena Sulima, Maria Pyć, Barbara Stawarz, Marzena Stasiak-Kosarzycka, Henryk Wiktor
MONZ
2012; 18(4):398-401

ICID: 1035209
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Rzadki przypadek przerzutu czerniaka skóry do nadnercza

Andrzej Prystupa, Agnieszka Witczak, Emilia Kancik, Beata Szczuka, Radosław Pietura, Jerzy Mosiewicz
MONZ
2012; 18(4):402-404

ICID: 1035210
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Czy odpowiednia dieta może być pomocna w leczeniu łuszczycy zwykłej?

Diana Wasiluk, Lucyna Ostrowska, Ewa Stefańska
MONZ
2012; 18(4):405-408

ICID: 1035211
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Wpływ palenia tytoniu na wybrane składniki mineralne: wapń, magnez, żelazo, cynk i selen – przegląd badań

Patrycja Kuźmicka, Beata Karakiewicz, Iwona Rotter
MONZ
2012; 18(4):409-415

ICID: 1035212
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Limfocytarne zapalenie splotu naczyniówkowego i opon mózgowych, LCM (Lymphocytic choriomeningitis)

Paulina Świeboda, Rafał Filip, Józef Knap, Elżbieta Monika Galińska, Wioletta Żukiewicz-Sobczak, Katarzyna Szwiec
MONZ
2012; 18(4):416-421

ICID: 1035213
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Ocena wybranych zwyczajów żywieniowych pacjentów z łuszczycą – badania wstępne

Diana Wasiluk, Ewa Stefańska, Lucyna Ostrowska, Andrzej Klepacki, Agnieszka Beata Serwin, Bożena Chodynicka
MONZ
2012; 18(4):422-426

ICID: 1035214
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Występowanie czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych w grupie 40- i 50-letnich mieszkańców Wrocławia. Część I

Rafał Ilow, Bożena Regulska-Ilow, Dorota Różańska, Jadwiga Biernat, Alicja Kowalisko
MONZ
2012; 18(4):427-434

ICID: 1035215
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Występowanie czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych w grupie 40- i 50-letnich mieszkańców Wrocławia. Część II

Rafał Ilow, Bożena Regulska-Ilow, Dorota Różańska, Jadwiga Biernat, Alicja Kowalisko
MONZ
2012; 18(4):435-441

ICID: 1035216
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Występowanie czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych w grupie studentów z Wrocławia

Rafał Ilow, Bożena Regulska-Ilow, Dorota Różańska
MONZ
2012; 18(4):442-447

ICID: 1035217
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Dobowa analiza żywienia dzieci z uwzględnieniem kariogenności stosowanych produktów spożywczych

Małgorzata Tkaczuk, Bernadetta Wiercioch-Klin, Jolanta Szymańska
MONZ
2012; 18(4):448-452

ICID: 1035218
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Postępy w diagnostyce i leczeniu nieswoistych chorób zapalnych jelit, na podstawie sesji plakatowych Digestive Disease Week (DDW) 2012, San Diego, California, USA

Rafał Filip, Jacek Huk, Paulina Świeboda
MONZ
2012; 18(4):453-456

ICID: 1035219
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Ad vocem do artykułu Etnopielęgniarstwo a pielęgniarstwo transkulturowe, czyli „odwracanie kota ogonem” (na podstawie doświadczeń własnych) autorstwa Lilianny Wdowiak

Anna Majda, Joanna Zalewska-Puchała, Beata Ogórek-Tęcza
MONZ
2012; 18(4):457-459

ICID: 1035238
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS