Spis treści

Tom 18, Numer 2, 2012

Częstość występowania naczyniowego uszkodzenia mózgu w populacji powiatu ostrowieckiego

Małgorzata Cichońska, Monika Borek, Wioletta Krawczyk, Joanna Iłżecka
Małgorzata  Cichońska, Monika  Borek, Wioletta  Krawczyk, Joanna  Iłżecka

MONZ
2012; 18(2):77-83
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Ocena kierunku zmian zakresu ruchomości stawów w wyniku leczenia sanatoryjnego u kobiet wiejskich z dolegliwościami bólowymi narządu ruchu

Tomasz Ignasiak, Ewa Ziółkowska-Łajp
Tomasz  Ignasiak, Ewa  Ziółkowska-Łajp

MONZ
2012; 18(2):85-91
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Choroby przenoszone przez kleszcze – sytuacja epidemiologiczna w województwie pomorskim

Dominika Mucha, Paweł Zielazny, Beata Karakiewicz
Dominika  Mucha, Paweł  Zielazny, Beata  Karakiewicz

MONZ
2012; 18(2):93-99
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Czynniki ryzyka nefropatii indukowanej kontrastem radiologicznym u pacjentów poddawanych zabiegom przezskórnej angioplastyki naczyń wieńcowych

Anna Jaroszyńska, Andrzej Wysokiński, Jacek Baszak, Ewa Rudnicka-Drożak
Anna  Jaroszyńska, Andrzej  Wysokiński, Jacek  Baszak, Ewa  Rudnicka-Drożak

MONZ
2012; 18(2):101-105
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Poziom lęku i depresji w okresie okołooperacyjnym a kategoria zabiegu operacyjnego w grupie kobiet leczonych z powodów ginekologicznych

Magdalena Lewicka, Marta Makara - Studzińska, Artur Wdowiak, Magdalena Sulima, Katarzyna Kanadys, Henryk Wiktor
Magdalena  Lewicka, Marta  Makara - Studzińska, Artur  Wdowiak, Magdalena  Sulima, Katarzyna  Kanadys, Henryk  Wiktor

MONZ
2012; 18(2):107-111
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Metody zapobiegania ciąży w ocenie kobiet w wieku rozrodczym a deklarowana istotność wiary katolickiej – badania pilotażowe

Aleksandra Rutkowska, Agnieszka Rolińska, Joanna Milanowska, Agnieszka J. Kowalska, Karolina Kryś, Katarzyna Sidor, Marta Makara- Studzińska
Aleksandra  Rutkowska, Agnieszka    Rolińska, Joanna   Milanowska, Agnieszka J. Kowalska, Karolina  Kryś, Katarzyna  Sidor, Marta  Makara- Studzińska

MONZ
2012; 18(2):113-117
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Poczucie koherencji u kobiet leczonych z powodu patologii szyjki macicy

Anna Pilewska – Kozak, Celina Łepecka-Klusek, Agnieszka Żelazowska, Lechosław Putowski
Anna  Pilewska – Kozak, Celina  Łepecka-Klusek, Agnieszka  Żelazowska, Lechosław  Putowski

MONZ
2012; 18(2):119-124
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Zastosowanie niektórych substancji mających wpływ na obrót kostny

Barbara Dżygadło, Celina Łepecka-Klusek
Barbara  Dżygadło, Celina  Łepecka-Klusek

MONZ
2012; 18(2):125-130
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Zagrożenia dla zdrowia związane ze stosowaniem nawozów organicznych i organiczno-mineralnych

Teresa Kłapeć, Alicja Cholewa
Teresa  Kłapeć, Alicja  Cholewa

MONZ
2012; 18(2):131-136
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

„Dopalacze” – eksperyment wysokiego ryzyka, w ujęciu przepisów nowej ustawy

Wioletta Żukiewicz-Sobczak, Jolanta Chmielewska-Badora, Ewelina Krasowska, Andrzej Wojtyła, Jacek Piątek
Wioletta  Żukiewicz-Sobczak, Jolanta  Chmielewska-Badora, Ewelina   Krasowska, Andrzej  Wojtyła, Jacek   Piątek

MONZ
2012; 18(2):137-140
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Zagrożenia grzybowe w budynkach i w mieszkaniach – wpływ na organizm człowieka

Wioletta A Żukiewicz-Sobczak, Paweł T Sobczak, Kazimierz Imbor, Ewelina Krasowska, Andrzej Horoch, Andrzej Wojtyła, Jacek Piątek
WiolettaA Żukiewicz-Sobczak, Paweł  T Sobczak, Kazimierz  Imbor, Ewelina  Krasowska, Andrzej   Horoch, Andrzej   Wojtyła, Jacek  Piątek

MONZ
2012; 18(2):141-146
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Rola lekarza rodzinnego w przygotowaniu pacjenta do operacji kardiochirurgicznej

Iwona R Denisewicz, Mirosław Brykczyński, Agnieszka Karczmarczyk, Monika Białecka, Joanna Jursa, Andrzej Brzeziński, Piotr Tomaszewski
Iwona R Denisewicz, Mirosław  Brykczyński, Agnieszka  Karczmarczyk, Monika   Białecka, Joanna  Jursa, Andrzej  Brzeziński, Piotr  Tomaszewski

MONZ
2012; 18(2):147-153
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

W poszukiwaniu wzorców dla Polskiej Rady Bioetycznej. Włoski Narodowy Komitet do Spraw Bioetyki – misja, struktura i działalność

Waldemar Głusiec
Waldemar  Głusiec

MONZ
2012; 18(2):155-162
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Niepłodność w świetle definicji choroby podanej przez WHO

Celina Łepecka-Klusek, Anna B. Pilewska-Kozak, Grzegorz Jakiel
Celina  Łepecka-Klusek, Anna B.  Pilewska-Kozak, Grzegorz  Jakiel

MONZ
2012; 18(2):163-166
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Ciąża śródścienna-rogowa u pacjentki po operacji rozrodczaka jajnika

Dobrosława Sikora-Szczęśniak, Wacław Sikora
Dobrosława  Sikora-Szczęśniak, Wacław  Sikora

MONZ
2012; 18(2):167-170
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS