Spis treści

Tom 18, Numer 1, 2012

Formy wypoczynku preferowane przez kobiet

Aleksandra Słopiecka, Elżbieta Kamusińska
Aleksandra  Słopiecka, Elżbieta  Kamusińska

MONZ
2012; 18(1):1-17
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Samoleczenie wśród studentów fizjoterapii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Joanna Fidut-Wrońska, Robert Latosiewicz, Krzysztof Sokołowski, Karolina Janikowska
Joanna  Fidut-Wrońska, Robert  Latosiewicz, Krzysztof  Sokołowski, Karolina  Janikowska

MONZ
2012; 18(1):9-11
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Plany edukacyjne, zawodowe i życiowe młodzieży kończącej szkoły rolnicze

Anna Jurkiewicz, Franciszek Bujak
Anna  Jurkiewicz, Franciszek  Bujak

MONZ
2012; 18(1):13-17
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Wiedza i zachowania zdrowotne studentów medycyny w zakresie czynników ryzyka sercowo-naczyniowego

Barbara Ślusarska, Teresa Bernadetta Kulik, Honorata Piasecka, Anna Pacian
Barbara  Ślusarska, Teresa Bernadetta  Kulik, Honorata  Piasecka, Anna  Pacian

MONZ
2012; 18(1):19-26
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Wpływ zaburzeń snu na występowanie napadowego migotania przedsionków

Aneta Sułkowska-Olejarz, Patryk Chołody, Andrzej Wysokiński, Andrzej Jaroszyński
Aneta  Sułkowska-Olejarz, Patryk  Chołody, Andrzej  Wysokiński, Andrzej  Jaroszyński

MONZ
2012; 18(1):27-30
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Poziom wiedzy oraz opinie pielęgniarek na temat transplantacji organów

Marta Makara-Studzińska, Agnieszka J. Kowalska, Katarzyna Jakubowska
Marta  Makara-Studzińska, Agnieszka J.  Kowalska, Katarzyna  Jakubowska

MONZ
2012; 18(1):31-36
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Radzenie sobie w sytuacjach trudnych a przystosowanie do życia z niepełnosprawnością u osób z uszkodzeniem rdzenia kręgowego o zróżnicowanym poziomie subiektywnej oceny zdrowia

Stanisława Byra
Stanisława  Byra

MONZ
2012; 18(1):37-44
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Porównanie skuteczności leczenia nadciśnienia tętniczego u pacjentów ze współistniejącą cukrzycą typu 2 i bez cukrzycy

Jarosław Niedziałek, Grzegorz Mizerski, Rafał Gorczyca, Andrzej Jaroszyński
Jarosław  Niedziałek, Grzegorz  Mizerski, Rafał  Gorczyca, Andrzej  Jaroszyński

MONZ
2012; 18(1):45-48
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Zasady kwalifikacji chorych do zabiegów operacyjnych z zakresu chirurgii naczyniowej

Wojciech Myśliński, Andrzej Dybała, Anna Celińska, Wojciech Barud, Grzegorz Borek, Jerzy Mosiewicz
Wojciech  Myśliński, Andrzej  Dybała, Anna  Celińska, Wojciech  Barud, Grzegorz  Borek, Jerzy  Mosiewicz

MONZ
2012; 18(1):49-53
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Zasady tworzenia programów profilaktycznych

Paulina Kaczor
Paulina  Kaczor

MONZ
2012; 18(1):55-58
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Wpływ dioksyn na środowisko i organizm człowieka

Wioletta Żukiewicz-Sobczak, Jolanta Chmielewska-Badora, Ewelina Krasowska, Andrzej Wojtyła, Jacek Piątek
Wioletta  Żukiewicz-Sobczak, Jolanta   Chmielewska-Badora, Ewelina  Krasowska, Andrzej  Wojtyła, Jacek  Piątek

MONZ
2012; 18(1):59-63
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Kwas foliowy – skutki niedoboru i zasadność suplementacji

Lucyna Kapka-Skrzypczak, Joanna Niedźwiecka, Maciej Skrzypczak, Andrzej Wojtyła
Lucyna  Kapka-Skrzypczak, Joanna  Niedźwiecka, Maciej  Skrzypczak, Andrzej  Wojtyła

MONZ
2012; 18(1):65-69
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Wpływ spożycia kawy na organizm człowieka

Wioletta Żukiewicz-Sobczak, Ewelina Krasowska, Paweł Sobczak, Andrzej Horoch, Andrzej Wojtyła, Jacek Piątek
Wioletta  Żukiewicz-Sobczak, Ewelina  Krasowska, Paweł  Sobczak, Andrzej  Horoch, Andrzej  Wojtyła, Jacek  Piątek

MONZ
2012; 18(1):71-76
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS