Spis treści

Tom 16, Numer 1, 2010

 Parametry immunologiczne a wyniki testów czynnościowych płuc w niektórych chorobach płuc przebiegających ze zwłóknieniem

Paweł Krawczyk, Piotr Paprzycki, Anna Siwiec, Katarzyna Perżyło, Lucyna Kapka, Jan Siwiec, Olga Jankowska, Kamila Wojas-Krawczyk, Janusz Milanowski
Paweł  Krawczyk, Piotr  Paprzycki, Anna  Siwiec, Katarzyna  Perżyło, Lucyna  Kapka, Jan  Siwiec, Olga  Jankowska, Kamila  Wojas-Krawczyk, Janusz  Milanowski

MONZ
2010; 16(1):1-13
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Wykształcenie i status zawodowy a jakość życia kobiet w wieku około- i pomenopauzalnym

Dorota Zołnierczuk-Kieliszek, Teresa Bernadetta Kulik, Anna Pacian, Agata Stefanowicz
Dorota  Zołnierczuk-Kieliszek, Teresa Bernadetta Kulik, Anna  Pacian, Agata  Stefanowicz

MONZ
2010; 16(1):14-24
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

 Otyłość jako interdyscyplinarny problem medyczny, (Część I)

Marek Derkacz, Iwona Chmiel-Perzyńska, Krzysztof Marczewski
Marek  Derkacz, Iwona  Chmiel-Perzyńska, Krzysztof  Marczewski

MONZ
2010; 16(1):25-32
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

 Aktywność fizyczna uczniów szkół podstawowych powiatu miasta kalisz i powiatu kaliskiego

Iwona Bojar, Krzysztof Wojtyła, Alfred Owoc
Iwona  Bojar, Krzysztof  Wojtyła, Alfred  Owoc

MONZ
2010; 16(1):33-44
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

 Diagnostyka i leczenie pacjenta z przewlekłą biegunką w gabinecie lekarza rodzinnego

Andrzej Prystupa, Dominika Skomorowska, Janusz Schabowski, Jerzy Mosiewicz
Andrzej  Prystupa, Dominika  Skomorowska, Janusz  Schabowski, Jerzy  Mosiewicz

MONZ
2010; 16(1):45-53
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Diagnostyka powiększonych węzłów chłonnych na podstawie opisu przypadku

Andrzej Prystupa, Bogusław Makaruk, Michał Miszczak, Mariusz Jojczuk, Ewa Kurys-Denis, Barbara Jodłowska-Jędrych, Witold Krupski, Jerzy Mosiewicz
Andrzej  Prystupa, Bogusław  Makaruk, Michał  Miszczak, Mariusz  Jojczuk, Ewa  Kurys-Denis, Barbara  Jodłowska-Jędrych, Witold  Krupski, Jerzy  Mosiewicz

MONZ
2010; 16(1):54-62
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

 Przyczyny i nasilenie zgonów dzieci wiejskich w latach 1999-2006 – porównanie z dziećmi miejskimi

Zbigniew Kułaga, Mieczysław Litwin, Piotr Wójcik, Anna Jakubowska-Winiecka, Aneta Grajda, Beata Gurzkowska, Ewelina Napieralska, Agnieszka Różdżyńska
Zbigniew  Kułaga, Mieczysław  Litwin, Piotr  Wójcik, Anna  Jakubowska-Winiecka, Aneta  Grajda, Beata  Gurzkowska, Ewelina  Napieralska, Agnieszka  Różdżyńska

MONZ
2010; 16(1):63-76
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

 Dostępność badań cytologicznych oraz poziom wiedzy kobiet na temat ich znaczenia w profilaktyce chorób nowotworowych narządu rodnego

Iwona Bojar, Irena Woźnica, Tomasz Holecki, Julia Diatczyk
Iwona  Bojar, Irena  Woźnica, Tomasz  Holecki, Julia  Diatczyk

MONZ
2010; 16(1):77-90
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

 Różnice w stanie zdrowia mieszkańców miast i wsi województwa lubelskiego

Beata Pawka, Piotr Dreher, Jolanta Herda, Igor Szwiec, Magdalena Jałoza
Beata  Pawka, Piotr  Dreher, Jolanta  Herda, Igor  Szwiec, Magdalena  Jałoza

MONZ
2010; 16(1):91-99
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Wiedza o zdrowiu a zachowania ryzykowne w środowisku młodzieży akademickiej

Monika Binkowska-Bury, Małgorzata Marć, Paweł Januszewicz
Monika  Binkowska-Bury, Małgorzata  Marć, Paweł  Januszewicz

MONZ
2010; 16(1):100-113
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS